Foto: DeWereldMorgen.be
Nieuws, Economie, Politiek, België, Brussel -

Regering heeft akkoord: België wordt flexland

Een homeopathische belasting op vermogens, fors lagere belastingen voor de bedrijven, heel veel extra flexibiliteit voor werknemers en een half miljard besparingen op zieken, werklozen en gepensioneerden. Dat is gebald de inhoud van het begrotingsakkoord dat de regering vannacht sloot.

woensdag 26 juli 2017 15:23
Spread the love

CD&V zwaait enthousiast met de trofee van de vermogensbelasting. Wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan (dat is een rekening die je kan gebruiken om aandelen en obligaties te kopen), betaalt voortaan 0,15 procent op elke euro. Wie 1 miljoen euro aandelen heeft, betaalt dus in principe 1500 euro per jaar.

Maar volgens de Vlaamse Federatie voor Beleggers – en die zouden het toch moeten weten – is dat een slag in het water. “Het lijkt ook niet zo moeilijk om deze taks te ontlopen. Als je dan meer dan een half miljoen hebt, dan kun je dat gewoon over twee banken gaan spreiden”, zegt Sven Sterckx, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers in De Standaard.

Die 250 miljoen is nochtans ongeveer de helft van de extra belastingen die nodig zijn om het gat in de begroting verder dicht te rijden. De regering wil het tekort beperken tot 0,6 procent en kondigt maatregelen aan die zo’n 300 miljoen zullen kosten. In totaal moest er daarom 2,9 miljard gezocht worden.

Over die zoektocht is er voorlopig weinig concreets bekend. Naast de effectentaks wil de regering 75 miljoen halen uit een verhoogde taks op frisdranken. Ook op drankjes als Cola Zero zal voortaan een taks betaald moeten worden.

Aan besparingskant wordt vooral nog maar eens in de richting van de sociale zekerheid gekeken. 502 miljoen euro moet er weggesneden worden in de gezondheidszorg, de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. Op concrete maatregelen is het wachten. In oktober moeten de betrokken ministers met voorstellen op de proppen komen. In de teksten die de regering verspreidde op de persconferentie staan wel al enkele pistes. Zo moet de integratie van zieke werknemers geld opbrengen. Er wordt ook ingezet op een verdere aantasting van de gelijkgestelde periodes (die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen). Er zal ook strenger gecontroleerd worden op de verblijfsvoorwaarden voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat zal gevolgen hebben voor mensen die een deel van hun tijd doorbrengen in het buitenland.

Flexibiliteit

Op de arbeidsmarkt verandert er heel veel. In de sector van de e-commerce wordt de inspraak van de vakbonden opzijgeschoven. Een werkgever kan voortaan beslissen dat er nacht- of zondagwerk wordt ingevoerd als één van de vakbonden akkoord gaat.

De flexijobs worden uitgebreid naar de detailhandel. Voortaan mogen mensen die al elders een job hebben onbelast bijklussen bij slagers of kledingzaken. De werkgever moet alleen een werkgeversbijdrage van 25 procent betalen op het flexi-minimumloon van 9,88 euro. Opvallend is dat de uitbreiding van de flexijobs ook geldt voor de warenhuizen en de grote kleinhandelszaken. Ook gepensioneerden mogen voortaan flexijobben. Dat zal van pas komen want door het gesleutel aan de gelijkgestelde periodes zullen pensioenen (vooral voor vrouwen) verder dalen.

Elke werknemer kan voortaan 500 euro per maand onbelast bijklussen. Dat kan in de non-profitsector of in de zogenaamde deeleconomie. Maaltijden rondbrengen met zo’n reuze-Deliveroo-koffer op je rug, je kamer verhuren via Airbnb of mensen rondrijden via Über kan voortaan tot 500 euro per maand onbelast.

In de openbare sector doven de vaste benoemingen uit. De regering wil – tegen de afspraak in het regeerakkoord, merkt ACV-Openbare Diensten op – prioriteit geven aan de aanwerving contractuelen. Alleen specifieke ‘gezagsfuncties’ zouden nog vast benoemd kunnen worden. In de openbare diensten mogen voortaan ook interimwerknemers aan de slag. Alle overheidsdiensten moeten ook nog eens samen 75 miljoen euro wegsnijden.

De werkgevers in de bouwsector mogen zich in de handen wrijven. Bovenop alle werkgeversbijdragen uit de taxshift krijgen zij tegen 2020 nog eens 404 miljoen euro korting.

Het verzet van de witte woede van de voorbije maanden leverde een enveloppe van 100 miljoen euro verspreid over vier jaar op.

Voor jonge ongeschoolde werknemers verlaagt het brutoloon. Voor alle beginnende werknemers wordt de proefperiode terug ingevoerd. Voortaan hebben zij de eerste drie maanden geen recht meer op een opzegtermijn van 2 weken. Die wordt verlaagd tot één week.

Bedrijfswinsten (nog) minder belast

Het tarief gaat voor alle bedrijven van 33 naar 25 procent. Voor KMO’s daalt het tarief zelfs tot 20 procent voor de eerste schijf van 100.000 euro. De notionele interestaftrek blijft overeind. Wel zou er een minimumbelasting komen voor de multinationals die nu via fiscale optimalisatie nul euro belastingen betalen. De regering beweert dat de operatie budgetneutraal is maar geeft tegelijk toe dat nog niet alle details duidelijk zijn.

De werkgeversorganisaties zijn unisono enthousiast over het akkoord. Het memorandum dat zij voor de verkiezingen aan de regering voorlegden werd zo goed als volledig gerealiseerd. Bij de vakbonden klinkt grote verontwaardiging. “Het donkerblauwe DNA van deze regering begint zijn tol te eisen. Dit zomerakkoord is niet om over naar huis te schrijven. Onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering”, zegt het ABVV. De liberale vakbond noemt het akkoord een ‘teleurstelling’: “In lijn van haar eerdere beleid voert de regering geen fiscale rechtvaardigheid in en via lastenverlagingen en flexibiliteit toont ze zich vooral opnieuw gul voor de werkgevers”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!