Wordt Gent eerste “Stad, Vrij van Israëlische Apartheid” in België ?

Wordt Gent eerste “Stad, Vrij van Israëlische Apartheid” in België ?

woensdag 12 juli 2017 18:52
Spread the love

Met de meest rechtse regering ooit in Israël aan de macht en een nieuwe Amerikaanse president waarvan niets, maar dan ook niets te verwachten valt, is het GAPP (Gents Actieplatform Palestina) gestart met een burgerinitiatief om Gent te laten uitroepen tot “Stad, Vrij van Israëlische Apartheid”.

Het idee komt overgewaaid uit Spanje, waar het initiatief “ELAI” heet: “Espacio Libre de Apartheid Israeli” Grote steden als Barcelona zijn toegetreden. Gemeenten, maar ook kleinere communities en handelszaken die zich ELAI verklaren, doen geen zaken meer met firma’s die profiteren van de bezetting en weigeren medewerking aan initiatieven die door de Israëlische regering gesteund worden.

De Israëlische regering probeert deze initiatieven “onwettig” te laten verklaren, maar heeft tot vandaag in alle Europese landen bot gevangen. Het bewijst enkel dat Israël wel degelijk bang is van deze acties, en dat het hen wel degelijk pijn kan doen.

Het GAPP wil met een burgerinitiatief naar de Gentse gemeenteraad stappen, daarvoor zijn wettelijk 1% handtekeningen van de inwoners boven de 16 jaar nodig, dus 2800 voor Gent. We hopen dat velen dit initiatief zullen steunen, want “we cannot simply rely on governments to protect human rights” dixit de secretaris-generaal van Amnesty International.

Gent verklaart zich “Stad, Vrij van Israëlische Apartheid”

Toelichting

Wat is de bedoeling ?

De stad Gent kan met de verklaring tot “Israeli-Apartheid free zone” de Israëlische regering dwingen tot respect voor het Internationaal en Humanitair recht, met name de Universele verklaring van de rechten van de mens, de VN resoluties en de Vierde Geneefse conventie.
De Belgische regering heeft zich verplicht volgens Art. 1 van de Vierde Geneefse Conventie om de bepalingen van deze conventie te DOEN naleven. Een belangrijke bepaling hierin is dat burgers onder bezetting niet mogen gediscrimineerd worden op basis van ras, religie of politieke overtuiging. Professor F. Dubuisson concludeerde in een studie van februari 2014 “..er bestaat een internationale verplichting om geen economische of commerciële relaties met Israëlische nederzettingen aan te gaan….de lidstaten moeten de invoer van nederzettingsproducten verbieden…er zijn maatregelen nodig die garanderen dat Europese bedrijven geen activiteiten ontwikkelen die gelinkt zijn aan de nederzettingen.”
Bij de bestrijding van racisme is Gent tot het besluit gekomen: wat de Vlaamse of federale regering nalaten te doen, zien wij verplicht om zelf te doen. Ook de anti-apartheid verplichting kan Gent zelf invoeren.
Israël’s systematische vernietiging van de Palestijnse economie, zijn discriminerende en racistische wetten, zijn beknotting van bewegingsvrijheid en vrijheid om zich te verenigen en zijn weigering om zich aan de internationale rechtsregels te schikken vormen een onoverkoombaar obstakel voor de vrede.
Als de stad Gent en de Gentse firma’s besluiten om geen zaken meer te doen met firma’s die profiteren van de Israëlische apartheid, dan zal deze actie niet onopgemerkt blijven. En als vele andere steden ons voorbeeld volgen dan zal de Israëlische regering moeten inbinden, zoals destijds in Zuid-Afrika gebeurde.

Waarom moet Gent dit -als eerste stad in België- doen ?

Gent is al niet meer de eerste gemeente die een actie onderneemt tegenover bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting. Reeds in juli 2015 besliste de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in een motie om “geen beroep te doen op bedrijven die het internationaal recht niet naleven, waarbij degene die bijdragen aan de bezetting van de Palestijnse gebieden”.
“Gent is een open en solidaire stad, met een blik op de wereld”, zo staat het letterlijk in het bestuursakkoord 2013-2018 van het stadsbestuur.
Maar Gent is al eerder internationaal actief. In 2007 werd Gent lid van ECCAR, een Europees stedennetwerk dat kennis en expertise uitwisselt rond bestrijding van racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat.
Gent is niet enkel lid, maar Gents burgemeester Daniël Termont is huidige voorzitter van Eurocities, het Europese stedennetwerk dat pleit voor menselijkheid, solidariteit en waardigheid.
Sinds 1997 is Gent tevens lid van Mayors for Peace, een wereldwijd netwerk van burgemeesters die pleiten voor vrede in een wereld zonder kernwapens. Dat Israël ook illegale kernwapens heeft aangemaakt is een extra bezorgdheid.
In het meerjarenplan 2014-2019, en de verschillende aanpassingen daarop, wordt de Strategische doelstelling SD37 concreet en gebudgetteerd: “We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op”.
En in 2016 is Gent Belgische ambassadeur geworden van de SDG, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het SDG 16 gaat precies over “Peaceful and Inclusive societies… and accountable institutions at all levels”, het omgekeerde dus van apartheid.
Het is dus niet meer dan logisch dat de stad Gent hierin in België het voortouw neemt.

Waarom “apartheid-free” ?

Verschillende mensen, waaronder de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar voor de Vrede Desmond Tutu en president Mandela, hebben Israëls politiek beschreven als apartheid, erger dan in Zuid-Afrika ooit.
Ook Jimmy Carter, ex-president van de USA en eveneens Nobelprijswinnaar van de Vrede, schreef een boek over Palestina “Peace, not apartheid”
In 2006 beschreef de VN-rapporteur voor de Palestijnen, John Dugard, in zijn verslag voor de Mensenrechtenraad van de VN in Genève de situatie in Israël als apartheid: ,,The length of the occupation has led some to characterize the situation as one of colonialism or apartheid.. Israel’s conduct at times resembles that of a colonial Power or an apartheid regime…
In mei 2008 ondertekenen honderden notabele Zuid-Afrikanen een manifest: ” We South-Africans who faced the might of unjust and brutal apartheid machinery in Sounth Africa and fought against it with all our strenght,…refuse today to celebrate the existence of an Apartheid state in the Middle East…Apartheid was a gross violation of human rights. It was so in South Africa and it is so with regard to Israel’s persecution of the Palestinians!”
De Speciale rapporteur van de VN Mensenrechtenraad Richard Falk heeft in zijn jaarlijkse rapporten vanaf 2010 herhaaldelijk de politiek van Israël betiteld als apartheid en opgeroepen om bedrijven te boycotten die opereren in de bezette gebieden.

Uit het rapport van 2012:
91. The Special Rapporteur further concludes that all companies that operate in or otherwise have dealings with Israeli settlements should be boycotted, until such time as they bring their operations fully into line with international human rights standards and practice. In this regard, civil society efforts to pursue the implementation of the Guiding Principles establish a distinctive space between voluntary and obligatory action in the struggle to protect persons vulnerable to human rights abuse.
98. The Special Rapporteur calls on civil society to actively pursue legal and political redress against non-complying businesses, where necessary in their own national legal and political frameworks, especially where allegations of war crimes and crimes against humanity can be substantiated in relation to settlement activities.
Uit het rapport van 2014: Recommandations:
(b) … the prolonged occupation possesses legally unacceptable characteristics of “colonialism”, “apartheid” and “ethnic cleansing”
(d) The international community comprehensively investigate the business activities of companies and financial institutions registered in their own respective countries, which profit from the settlements of Israel and other unlawful Israeli activities, and take appropriate action to end such practices and ensure appropriate reparation for affected Palestinians. Member States should consider imposing a ban on imports of settlement produce;
In maart 2013 pleit het Russel Tribunaal voor het heractiveren van het speciale VN-comité over apartheid, dat ditmaal de situatie bij de Palestijnen moet onderzoeken. De civiele maatschappij kan dan weer actie ondernemen door bijvoorbeeld sancties te eisen, zoals een boycot van investeringen in Israël. Producten uit de nederzettingen zouden niet langer mogen geïmporteerd worden en alle Palestijnse politieke gevangenen zouden door Israël moeten worden vrijgelaten.
En in het laatste VN rapport van de Economic and Social Commission for Western Asia van januari 2017 staat zwart op wit “This report concludes that Israël has established an apartheid regime that dominates the Palestinian people as a whole”.
Zelfs voormalig Israëlische premier Ehud Barak verklaart openlijk “Israël evolueert richting apartheid” (De Standaard 22/7/2017)

Waarom moet Gent dit nú doen?

In 1979 werd Israël door de VN veiligheidsraad veroordeeld voor schendingen van het Humanitair recht, de Vierde Geneefse Conventie, en later in 1986, 1987, 1988 en 1990 nog meermaals, helaas steeds zonder gevolg.
In 2004 wordt Israël veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voor de constructie van de afscheidingsmuur “and it’s associated régime”.
Jimmy Carter en John Dugard schrijven hun beschuldigingen in 2006
Het manifest van de Zuid-Afrikanen in 2008
De rapporten van Richard Falk in 2010, 2012 en 2014
Het Russell tribunaal in 2013
De ESCWA in 2017
Het bleef allemaal zonder gevolg.

De Israëlische regering besliste zelfs begin februari 2017 om 3000 nieuwe woningen te bouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever, terwijl de VN veiligheidsraad in december 2016 nog maar pas had bevolen om het bouwen te staken (resolutie 2334).
De situatie in Israël-Palestina verbetert dus niet, wel integendeel!

De voorzitter van Amnesty International, Salil Shetty, constateert in zijn nieuwjaarsboodschap van 2017 “We cannot simply rely on governments to protect human right, so we the people have to take action”.
In Spanje hebben verscheidene steden, waaronder Santiago de Compostella, Ibiza, Gran Canaria, Cordoba, en ook Barcelona zich uitgeroepen tot “Apartheid free zone”. De actie heet daar “ELAI” wat staat voor “Espacio Libre de Apartheid Israeli”. Meerdere steden trekken dezelfde conclusie: het is aan ons nu om actie te nemen.

Het is dus nú tijd om in actie te schieten en als solidaire stad een statement te maken.

Maak Gent tot een “Stad, Vrij van Israëlische Apartheid”!

Resolutie

Indien het burgerinitiatief het vereiste aantal handtekeningen haalt, dan moet de woordvoerder van het initiatief, volgens artikel 200 van het Gemeentedecreet gehoord worden op de Gemeenteraad.

De initatiefnemers van het burgerinitiatief hebben alvast een voorstel van resolutie dat zij aan de Gemeenteraad willen voorleggen.

Ziehier de tekst die zij voorstellen:

“Gent, Vrij van Israëlische Apartheid
50 jaar na de 6-daagse oorlog en de daarop volgende resolutie 242 en 338 van de VN Veiligheidsraad houdt de staat Israël nog steeds de Palestijnse gebieden bezet, een voortdurende schending van het Internationaal recht. Ondanks resoluties 446 en 452 van de VN Veiligheidsraad uit 1979 blijft Israël doorgaan met kolonies te vestigen op bezet gebied, een schending van de vierde Conventie van Genève. Anno 2017 gaat Israël massaler dan tevoren door met de bouw van nederzettingen en apartheidspolitiek op de Westelijke Jordaanoever, schendingen van het Internationaal en Humanitair recht. De stad Gent moedigt in haar beleid de internationale solidariteit aan, en is lid van verschillende Internationale netwerken voor eerlijke handel. Als lid van o.a. ECCAR (Europees stedennetwerk ter bestrijding van racisme) en Mayors for Peace (Internationaal netwerk van burgemeester voor vrede zonder kernwapens) in een geglobaliseerde wereld wil Gent meewerken om deze schendingen een halt toe te roepen. Daarom heeft de stad Gent besloten zich aan te sluiten bij de steden die zich “Vrij van Israëlische Apartheid” noemen, in Spanje “ELAI”= Espacio Libre de Apartheid Israeli De stad Gent en de Gentse stadsbedrijven zullen daarom
? geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die in de staat Israël betrokken zijn bij de schendingen van Internationaal of Humanitair recht.
? geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die zelf, of waarvan een dochterbedrijf, gevestigd zijn op gronden die sinds 1967 bezet worden door Israël.
? geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die producten uit de bezette gebieden verhandelen of foutief labelen als zijnde afkomstig uit Israël.
? hun pensioenfondsen en andere fondsen niet toelaten te investeren in dergelijke firma’s. ? zich onthouden van enige samenwerking van politieke, academische, culturele, sportieve of andere aard met vertegenwoordigers van de Israëlische regering, zijn diplomatieke missie, of Israëlische overheidsinstellingen evenals door de Israëlische regering gesponsorde academische, culturele of sport-initiatieven. en dit zolang Israël de Mensenrechten, de VN resoluties en de conventies van Genève niet respecteert.


1 Sint-Jans-Molenbeek was in 2015 de eerste Belgische gemeente met een gelijkaardige motie van de gemeenteraad

2 In Spanje hebben al tientallen steden en gemeenten zich Israeli-Apartheid-Free verklaard, zie https://boicotisrael.net/elai/mapa/

take down
the paywall
steun ons nu!