Minister-president Geert Bourgeois geeft eigen interpretatie aan studie over regionale transfers

Minister-president Geert Bourgeois geeft eigen interpretatie aan studie over regionale transfers

dinsdag 11 juli 2017 10:04
Spread the love

Het gaat dus niet over ‘onverantwoordbare cijferverschillen per regio’, maar over de gevolgen van de federale inkomensbelasting die progressief mee evolueert met het loon. In andere landen is die spanning tussen de inkomens van de bevolking per regio vaak groter, stelt André Decoster.

Je kan alles opsplitsen natuurlijk. Toch blijft het bijvoorbeeld voor onze federale Sociale Zekerheid zo dat de solidariteit best zo breed mogelijk wordt uitgebouwd.
Zo kunnen regionale verschillen elkaar compenseren : traditioneel meer beroepsziekten in post-industrieel Wallonië, maar belangrijker vergrijzingsprobleem in Vlaanderen bijvoorbeeld.

Het afwegen of een beleid best centraal de specificiteiten opneemt, dan wel effectiever kan worden ingevuld door een autonome invulling, wordt beter niet politiek ideologisch ingevuld. De efficiëntie van een beleid is niet gebaat bij ideologische profilering en vijandsbeelden.

Belangrijkste vaststelling vandaag lijkt me dat bijvoorbeeld door het stevig studiewerk van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg, de ‘onverklaarbare verschillen’ in de uitgavenpatronen tussen ziekenhuizen werden weggewerkt. We hebben het dan over een benchmarking van de instellingen in noord en zuid of in meer verstedelijkte gebieden onderling. En over een forfaitarisering van de financiering in plaats van een tussenkomst per prestatie aan de zorgverstrekker waardoor de consumptie centraal stond in plaats van de meerwaarde voor de patiënt van de opeenvolgende geneeskundige prestaties.
De huidige problematiek van de ereloonsupplementen van geneesheren en van de dure private hospitalisatieverzekeringen, los je niet op met een regionalisering. Wel door een degelijke vergoeding van geneesheren gekoppeld aan het aan banden leggen van de ereloonsupplementen in noord en in zuid…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!