photo istock
Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België -

De ongelijkheid regeert

Het brute beleid van de regering-Michel, ook wel misplaatst ‘besparingen’ of ‘hervormingen’ genoemd, vergroot de ongelijkheid. Gaat de regering verder op dit asociale pad voor de begrotingsopmaak 2018? Dan is ze eigenhandig verantwoordelijk voor de afbraak van onze samenleving.

woensdag 5 juli 2017 11:33
Spread the love

De ongelijkheid regeert. We leven in één van de rijkste landen ter wereld en we hebben het door de band genomen ‘goed’, maar de verschillen zijn groot. Die verschillen leiden tot ongelijkheid. Met name wanneer een regering focust op een beperkte groep in plaats van op het algemeen belang. Een regering die de één procent bedient.

Scheve vermogensverdeling

De feiten worden ons aangeleverd door het Centrum voor Sociaal Beleid van de UA, dat de verdeling van vermogens in België bestudeerde. Conclusie? België is een welvarend land, maar het vermogen is zeer ongelijk verdeeld.

  • De één procent meest vermogende Belgische gezinnen bezit evenveel als de minst vermogende helft van de gezinnen samen.
  • De meest vermogende tien procent van de gezinnen bezit evenveel als de rest van de bevolking samen.

Kapitaalbezit is bijzonder geconcentreerd

Ook de samenstelling van het vermogen is anders voor de verschillende groepen. De bovenste tien procent vermogende gezinnen bezit 67 procent van de waarde van beleggingsfondsen, 57 procent van obligaties en 78 procent van de beursgenoteerde aandelen. Het kapitaalbezit is bijzonder geconcentreerd.

Wie beweert dat een meerwaardebelasting de middengroepen zou treffen, liegt. Een vermogens(winst)belasting kan helpen om de scheve verdeling rechtvaardig te corrigeren.

Hoog armoederisico

Aan de andere kant blijkt dat het aantal mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting in 2016 steeg naar 2.335.000 Belgen (cijfers Eurostat). Meer dan twee miljoen!

Wat ook opvalt is dat het aantal vrouwen in armoede stijgt, terwijl het aantal mannen daalt.

  • Sinds 2014, dus tijdens de regeerperiode-Michel, zijn er bijna 60.000 vrouwen bijgekomen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting.
  • Het armoederisico neemt drastisch toe voor werkzoekenden (de helft van de werkzoekenden) en alleenstaande ouders (meer dan 40 procent).

Beloftes waarmaken

De regering-Michel kondigt al een tijd met veel poeha aan dat ze begin juli een paar superministerraden zal houden in het teken van werk, economie en armoedebestrijding. Welnu, ze weet wat gedaan. Tenminste als ze haar eigen beloftes ernstig neemt, zoals rechtvaardiger belasten of het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens.

Iedereen moet bijdragen

Over rechtvaardige fiscaliteit kunnen we kort zijn. Het is niet normaal dat jij meer belasting betaalt dan de grote bedrijven en de grote vermogenden. Dat moet nu maar eens ophouden.

Gaat de regering blijven rijden voor de 1 procent rijksten?

Dicht de fiscale achterpoortjes en schaf de notionele interestaftrek af, de boekhoudkundige truc waarmee multinationals nauwelijks belastingen betalen. Zelfs de OESO, de denktank van rijke landen, stipt aan dat een vermogenswinstbelasting mogelijk is.

Wie van geld nog meer geld maakt, moet zijn steentje bijdragen, net als wie zijn inkomen haalt uit arbeid. Een euro is een euro. Maak dus werk van een meerwaardebelasting.

Euro’s rapen

Waar wacht de regering nog op? Ze moet nog 8 miljard vinden wil ze haar begrotingsdoelstelling voor 2019 behalen. Een tekort dat ze zelf veroorzaakt heeft met een slecht uitgewerkte en onevenwichtige taxshift waarvan de financiering nog steeds niet rond is.

Zullen de liberalen en Vlaams-nationalisten in de regering (Open Vld, N-VA en MR) op de superministerraden de meerderheid van de Belgen negeren die een vermogensbelasting wil? Blijven ze rijden voor de 1 procent rijksten?

Mensen verdienen beter

Intussen leeft in Brussel één kind op drie in inkomensarmoede. Volgens VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef zou de inkomenskloof 44 procent groter geweest zijn zonder de socialezekerheidsuitkeringen in ons land. Maar beseft de regering wel dat bijna alle minimumuitkeringen onder de armoedegrens liggen en dat sommige werkloosheidsuitkeringen zelfs lager zijn dan het leefloon? Wij zeggen: trek de sociale bijstand op tot aan de armoedegrens en verhoog de uitkeringen sociale zekerheid tot boven de armoedegrens. Zorg dat minimumpensioen en -ziekte-uitkering worden opgetrokken tot 1.500 euro. Want de mensen verdienen beter.

Een belasting op vermogen kan de scheve verdeling corrigeren

Michel en co mogen niet vergeten dat door tegenslag iedereen vroeg of laat op een uitkering aangewezen kan zijn. Daarom bouwden we onze sociale zekerheid op: we verzachten de negatieve gevolgen van tegenslagen. Wie tegenslag kent, laten we niet vallen. En wie geluk heeft, moet bijdragen.

Als de regering tijdens haar begrotingsbesprekingen dat evenwichtig model verder uitholt, zonder een eerlijke bijdrage van de grote vermogens, dan is ze eigenhandig verantwoordelijk voor de afbraak van onze samenleving.

take down
the paywall
steun ons nu!