Open brief aan mevrouw Homans
Davide Secci

Open brief aan mevrouw Homans

vrijdag 30 juni 2017 15:27
Spread the love

Beste mevrouw de Minister

Graag stel ik me even kort voor: ik ben Davide Secci, 22 jaar oud, Genkenaar, leerkracht in spe en voorzitter van Regenbooghuis Limburg. Daarnaast schrijf ik regelmatig op mijn persoonlijke blog, en ben ik actief  op sociale media.

Mevrouw de minister, we hebben elkaar al enkele keren ontmoet, al weet ik niet of u zich dat nog herinnert. Zo liepen we mekaar al tegen het lijf op Sparkle (het jaarlijks evenement voor de Vlaamse LGBT-community, waarbij alle opbrengsten de werking van de Holebifoon ondersteunen), op de openingsreceptie van de Belgian Pride alsook op de Belgian Pride zelf. We hebben helaas nog niet de gelegenheid gehad een uitgebreider gesprek kunnen voeren. Al heb ik u destijds als coördinator gevraagd om mee te werken aan de ‘FeelGoodFriday-campagne’ van de Limburgse jongerenvereniging Inderdaad, wat u overigens deed – net als uw collega Elke Sleurs.

In uw parlementair antwoord vermeldde u nog niet zeker te zijn over de rol van çavaria, en daarom bent u die nog in kaart aan het brengen. Al stemt deze uitspraak niet overeen met hetgeen wij vanuit uw kabinet mochten vernemen. Graag licht ik toe wat er de afgelopen maanden overeengekomen is tussen de vijf Vlaamse Regenbooghuizen en çavaria. Uit het antwoord dat u gaf aan mevrouw Brusseel, (b)lijkt uw kabinet u immers niet altijd correct op de hoogte te houden. Hier volgt dus onze versie van de feiten.

Door de hervorming van de provincies is er onzekerheid over de financiering van de huizen. De vijf Vlaamse huizen en çavaria werkten de voorbije twee jaar om die reden, op vraag van uw kabinet overigens, samen een scenario uit waarover alle huizen het eens zijn. In eerdere contacten met uw kabinet werd ons medegedeeld dat, indien er overeenstemming is – en die is er – dat voorstel zou gevolgd worden. Dit voorstel is lang geleden aan het kabinet bezorgd. Helaas blijft de formele goedkeuring hiervan uit, wat voor blijvende onzekerheid zorgt.

Ons gezamenlijk voorstel gaat uit van:
1. Een gelijke behandeling van alle huizen.
2. Gemeenschappelijke doelstellingen voor de huizen.
3. Een formule waarbij çavaria de coördinatie op zich neemt.

U kon toch vertellen als antwoord op mevrouw Brusseel dat u op 20 juni antwoord gaf met de boodschap dat de financiering voor 2018 geregeld zou worden op de manier zoals dat nu al jaren gebeurt, maar dan wel zonder bevoegdheid van de provincies. Helaas is dat niet wat wij voor ogen hadden, namelijk wat u hierboven kan lezen. We hebben drie mogelijke scenario’s uitgewerkt en meermaals aan uw kabinet bezorgd, zodat u zeker op de hoogte was, maar het lijkt alsof daarmee geen rekening wordt gehouden. Ik heb zelfs sterk het gevoel dat u niet op de hoogte gesteld bent van ons gezamenlijk voorstel, de drie scenario’s en de onderlinge overeenstemming tussen de vijf Vlaamse Regenbooghuizen en çavaria. Nochtans heeft uw medewerker Michiel Vanackere ons gegarandeerd dit mee te nemen in de denkoefening.

Mevrouw de Minister, ik weet dat u het zeer druk heeft. Mocht u toch even de tijd hebben om met mij en enkele van mijn collega’s aan tafel te gaan zitten, dan zouden we dat ten zeerste appreciëren. Ik denk dat het belangrijk is om de persoon achter de organisatie te kennen. Ik wil gewoon benadrukken hoe belangrijk het is dat we als huizen allemaal op een gelijke behandeling en bijgevolg ook subsidiëring kunnen rekenen.

Vindt u de instandhouding van de historische verdeelsleutel – omwille van de provinciale invulling van het gelijkekansenbeleid in 2018 en mogelijks ook later, – niet enigszins ironisch, als Vlaams Minister van Gelijke Kansen? We zijn, voor alle duidelijkheid, zeer blij dat het totaalbedrag van de financiering gelijkt blijft. Dat waarderen we enorm. De ongelijke historische verdeelsleutel ervan laten voortbestaan, lijkt ons echter haaks te staan op een Vlaams gelijkekansenbeleid in woord en daad.

Met vriendelijke groeten

Davide Secci
Voorzitter Regenbooghuis Limburg

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!