Investeren in de gezondheid van arme gemeenschappen dubbel zo efficiënt

Investeren in de gezondheid van de armste gemeenschappen redt bijna het dubbel aantal levens. Dat stelt een analyse van het VN-agentschap Unicef.

vrijdag 30 juni 2017 11:56
Spread the love

In het nieuwe rapport ‘De kloof verkleinen: de kracht van investeren in de armste kinderen’ stelt Unicef dat een betere toegang tot gezondheid, dubbel zoveel levens redt en kosteneffectiever is als die wordt gerealiseerd in arme gemeenschappen dan in niet-arme gemeenschappen.

Basismedicatie

“Het is cruciaal om ons te concentreren op de armere bevolkingsgroepen, met name wat betreft hun gezondheid en voeding”, zegt Carlos Carrera, adviseur voor Unicef en de auteur van het rapport.

Kinderen in armoede hebben twee keer zoveel kans om te sterven voor ze hun vijfde verjaardag bereiken dan kinderen die opgroeien in betere omstandigheden. Een meerderheid van deze sterfgevallen kan echter worden voorkomen indien de eenvoudige toegang tot gezondheidsdiensten, zoals basismedicatie of vaccinaties, zou gegarandeerd zijn.

Volgens het rapport is het wel zo dat de grote verschillen in de gezondheidstoestand van mensen uit arme en niet-arme gemeenschappen tussen 2003 en 2016 afnamen in meer dan vijftig landen. De verbeterde toegang tot gezondheidsdiensten heeft de kindersterfte immers drie keer sneller doen dalen in de armste groepen in vergelijking met de niet-arme groepen.

Miljoen mensen gered

Aangezien de geboortecijfers hoger zijn bij de armsten, vertaalt deze verlaging van de sterftecijfers zich in 4,2 meer kinderen onder vijf jaar die werden gered per miljoen mensen.

In concrete cijfers wil dat zeggen dat tijdens het laatste jaar van de studie meer dan een miljoen mensen in armoede werden gered van een voortijdige dood.

In Bangladesh leidden nieuwe beleidsmaatregelen zoals de oprichting van gratis gemeenschapsklinieken en verbeterd sanitair en hygiëne ertoe dat er in de jongste groep kinderen 75 procent minder doden te betreuren waren.

Volgens Carrera konden ook in Sierra Leone successen worden geboekt door de invoering van maatregelen tegen malaria, een immunisatieprogramma en een betere opvolging van zwangere vrouwen. Hierdoor werd het aantal interventies onder de armen tussen 2000 en 2013 met een kwart verminderd.

De uitbraak van het ebolavirus in 2014-2015 heeft volgens Carrera de geboekte vooruitgang in Sierra Leone echter weer voor een groot deel teniet gedaan.

Voordelen van investering zijn groot

“Het is vaak duurder om gemarginaliseerde bevolkingsgroepen te bereiken omdat hun dorpen afgelegen zijn of goede wegen om er te geraken ontbreken. Maar toch zijn de voordelen van de investering in deze mensen groter dan de kosten”, zegt Carrera.

Uit de studie blijkt immers dat elke miljoen dollar die werd geïnvesteerd in gezondheid, 1,8 keer meer armen dan niet-armen kon redden.

“Investeren in de armste groepen is de meest efficiënte manier voor regeringen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren”, zegt Carrera.

De SDG’s waarvan het motto “laat niemand achter” luidt, bevat doelstellingen om de kindersterfte te verminderen en kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.

Als de doelstellingen niet worden gehaald zullen tegen 2030 bijna 70 miljoen kinderen sterven aan een te voorkomen ziekte.

“Met zoveel levens op het spel kunnen we ons niet veroorloven om dit nieuw geleverde bewijs over kostenefficiëntie van gezondheid bij bepaalde groepen, te negeren”, concludeert het rapport.

De studie van Unicef analyseerde gegevens van 2003 tot 2016 uit 51 landen waar ongeveer 80 procent van alle sterfgevallen onder pasgeborenen en kinderen jonger dan vijf jaar plaatsvinden.

Auteur: Tharanga Yakupitiyage

take down
the paywall
steun ons nu!