Trump tijdens zijn toespraak in de Saoedische hoofdstad Riyadh (whitehouse.gov)

Trump beschadigt internationaal imago van de VS

Na amper enkele maanden in functie straalt Donald Trumps slechte imago af op de status van de VS in de wereld. Dat blijkt uit een onderzoek  door het Pew Research Center in 37 landen.

donderdag 29 juni 2017 10:54
Spread the love

De cijfers van het Pew Research Center zijn vernietigend voor de nieuwe Amerikaanse president: gemiddeld heeft maar 22 procent van de bevolking in de onderzochte landen er vertrouwen in dat Trump de juiste beslissingen zal nemen in internationale zaken. Dat is een sterk contrast met de gemiddeld 64 procent die vertrouwen had in Barack Obama tijdens de laatste jaren van zijn presidentschap.

Bovendien is de scherpe daling vooral te merken bij de meest hechte bondgenoten van de VS in Europa en Azië en in de buurlanden Mexico en Canada. Trump krijgt maar in twee landen een hogere score dan zijn voorganger: in Rusland en Israël.

Het imago van de nieuwe president straalt ook af op zijn land: in de landen waar de beoordelingscijfers van de president het hardst dalen, daalt ook het imago van de VS. In de laatste jaren van Obama had 64 procent een positieve houding tegenover de VS. Dat cijfer is inmiddels gedaald tot 49 procent. Ook hier werden de sterkste dalingen opgetekend bij de traditionele bondgenoten van de VS.

Het Pew Research Center doet al vijftien jaar onderzoek naar het Amerikaanse imago in het buitenland en stelde eerder al een correlatie vast tussen het vertrouwen in de Amerikaanse president en het imago van de VS zelf. Zo stegen de beoordelingscijfers in Europa en andere regio’s sterk toen Barack Obama het overnam van zijn voorganger George W. Bush.

De burgers in de onderzochte landen maken zich nog niet meteen zorgen over de betrekkingen tussen hun land en de VS. De meesten gaan er van uit dat die in de volgende jaren onveranderd zullen blijven. Deelnemers aan de peiling die wel een verandering voorspellen, denken echter wel dat er eerder een verslechtering komt dan een verbetering.

Het lage vertrouwen in de nieuwe Amerikaanse president heeft zowel te maken met zijn karakter, als met zijn beleid. De burgers in de onderzochte landen hebben het vooral moeilijk met zijn plan een muur te bouwen langs de grens met Mexico: meer dan driekwart van de ondervraagden is gekant tegen dat plan. Niet verwonderlijk is dat percentage nog hoger in Mexico zelf, waar 94 procent van de respondenten dit plan afkeurt.

Trumps terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs kan op gelijkaardige negatieve scores rekenen, net als zijn beruchte inreisverbod. Zijn intentie om het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen scoort iets minder uitgesproken maar ook daar is de afkeuring groot.

Tot slot keuren de ondervraagde personen ook zijn karakter sterk af. De meerderheid vindt de nieuwe Amerikaanse president arrogant, intolerant en zelfs gevaarlijk.

U.S. Image Suffers as Publics Around World Question Trump’s Leadership

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!