Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Opinie, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, België - Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT vzw

“Ons land zet al meer dan twee jaar asielzoekers op straat, ook kinderen”

Al geruime tijd krijgen mensen die een tweede of meerdere asielaanvraag indienen geen opvang en begeleiding meer in ons land. En dat terwijl ze daar bij wet recht op hebben. Vorig jaar dienden 4.040 mensen een meervoudige asielaanvraag in. ‘Uit de nota “opvang bij meervoudige asielaanvragen in België niet conform de wet” blijkt dat de meesten onder hen op straat terecht komen of in aftandse kraakpanden. Ook gezinnen met kinderen.

dinsdag 27 juni 2017 17:19
Spread the love

Enkel de mensen die in beroep gaan via de rechter worden opgevangen zeggen Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Hilde Geraets van ORBITvzw. “Toch werd in 2016 zo’n 38 procent van de meervoudige asielaanvragen in overweging genomen. En bestaat er een kans dat de indieners erkend worden als vluchteling. Ons land laat dus mensen die onze bescherming nodig hebben verkommeren op straat of in aftandse kraakpanden.”

Met deze nota willen ORBITvzw en Vluchtelingenwerk deze praktijk aankaarten. Dat beleid raakt een groot deel van de asielzoekers in ons land. In 2016 vroegen 18.710 mensen asiel aan in België waarvan 4.040 mensen een meervoudige asielaanvraag indienden. “21 procent van de asielzoekers kreeg dus geen opvang en begeleiding als ze asiel aanvroegen”, zeggen de organisaties.

Zeer opmerkelijk is bovendien dat de onafhankelijke asielinstelling, het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, van bijna de helft (4 op 10) van deze mensen de asielaanvraag in overweging neemt. Dat betekent dat de nieuwe redenen voor hun asielaanvraag aanvaard worden. Op dat moment start België alsnog met het geven van opvang en begeleiding. “Maar de wachttijd tot deze beslissing duurt in de praktijk weken tot maanden. Gedurende deze tijd laat België deze asielzoekers aan hun lot over, zonder dat zij onderdak of begeleiding ontvangen”, zeggen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ORBITvzw.

Arbeidsrechtbanken en de federale ombudsman hebben deze praktijk al meerdere keren veroordeeld. Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, weigert echter om zijn praktijk aan te passen, ondanks de vele veroordelingen en de pogingen tot overleg. Fedasil dwingt asielzoekers zo om verder naar de rechter te stappen.

Vluchtelingenwerk en ORBITvzw vragen om deze praktijk onmiddellijk te herzien. “Het kan niet dat ons land de wet en rechtspraak naast zich neerlegt en systematisch beslissingen neemt die in strijd zijn met de wet. We pleiten ervoor dat de rechten van asielzoekers gerespecteerd worden. Dit zonder dat ze hiervoor in onmenselijke omstandigheden moeten overleven en hun recht moeten afdwingen in de rechtbank.”

Klik hier om de nota te bekijken.

take down
the paywall
steun ons nu!