Hongkong
Analyse, Wereld, Economie, Samenleving, Politiek - Jan Jonckheere

De economische integratie van Hongkong met het vasteland

De vervlechting van de economie te Hongkong met die op het vasteland is gedurende de afgelopen 20 jaar almaar groter geworden. Behalve voordelen brengt dit ook uitdagingen met zich mee zoals het lot van de haven en luchthaven bewijst. Met het oog op de toekomst gericht wordt er veel verwacht van de brug over de Parelrivierdelta en van de nieuwe zijderoutes.

maandag 26 juni 2017 14:09
Spread the love

Hongkong is er fier op wereldwijd erkenning te genieten als de meest vrije economie. Ook is het ’s werelds economie met het grootste aandeel aan diensten. Deze maken namelijk 90 procent van het bnp uit. In Azië ontvangt Hongkong ook de meeste investeringen uit het buitenland. Voor wat de eigen investeringen in het buitenland betreft, staat Hongkong derde in Azië na Japan en China.

De diensteneconomie van Hongkong berust op 4 pijlers: handel en logistiek zijn goed voor 22 procent van het bnp; financiële diensten voor 17,6 procent, productiediensten zijn goed voor 12,3 procent en toerisme voor 5 procent. Hongkong vindt voorts dat het over voordelen beschikt in 6 sectoren die in 2015 goed waren voor 8,9 procent van het bnp: de culturele en creatieve sector, medische diensten, onderwijs, innovatie & technologie, testen en certificatie en milieuzorg.

Het vasteland en Hongkong tekenden al in juni 2003 het ‘Closer Economic Partnership Arrangement’ (CEPA) dat gedurende de jaren nadien tussen beide een verdere liberalisering teweeg bracht. Momenteel kunnen alle goederen uit Hongkong zonder tarieven in het vasteland worden ingevoerd. De leveranciers van diensten uit Hongkong genieten tevens van een voorkeursbehandeling op vele gebieden. Het akkoord met buurtprovincie Guangdong Agreement on Achieving Basic Liberalization of Trade in Services in Guangdong’ dat van kracht werd op 1 maart 2015 ging nog verder. Vanaf 1 juni 2016 werd de geografische toepassing van dit akkoord uitgebreid tot het volledige grondgebied van de Volksrepubliek.

Relatie met China

Volgens de Hongkong douane is Hongkong China’s tweede grootste handelspartner na de VS. Het vasteland is Hongkongs grootste handelspartner sinds 1985. Tussen 1978 en 2016 steeg het aandeel van China in de handel van Hongkong van 9 procent tot 50 procent. Ook qua import zorgt China voor bijna de helft van Hongkongs invoer. Deze handel heeft hoofdzakelijk te maken met verwerking voor het buitenland. Immers veel bedrijven uit Hongkong hebben hun fabricage in de buurprovincie Guangdong, meer bepaald in het oostelijk gedeelte van de Parelrivierdelta. Vorig jaar was 59 procent van Hongkongs heruitvoer afkomstig uit China en 54 procent was er voor bestemd. Hongkong is dus ook de belangrijkste opslagplaats van het vasteland.

Hongkong is de grootste bron van ‘externe’ directe investeringen in het vasteland. Tot en met eind 2016 was van alle investeringen die China ontving, 44 procent van de projecten verbonden met Hongkong. Het cumulatief verstrekt kapitaal beliep 913 miljard dollar of 51 procent van het totaal. Overweldigend dus. Het is Hongkong dat samen met Taiwan en de overzeese Chinezen zorgt voor het leeuwenaandeel van de externe investeringen in China.

Anderzijds is het vasteland een vooraanstaand investeerder in Hongkong. In 2015 droegen Chinese investeerders een kwart bij van het totaal aan beursinvesteringen die Hongkong ontving. Eind december waren elf Chinese banken vergund in Hongkong. Ook waren eind vorig jaar meer dan duizend vasteland-firma’s genoteerd op de beurs van Hongkong. Ze hebben een marktkapitalisatie van meer dan 2.000 miljard dollar of 63 procent van de markt. In november 2014 werd een verbinding ingesteld tussen de beurzen van Shanghai en die uit Hongkong voor het kopen en verkopen van aandelen. Eind vorig jaar volgde een analoge verbinding tussen de beurs van Shenzhen en Hongkong. Aan een verbinding voor obligaties wordt nog gewerkt.

Recent

De protestbeweging die Hongkong vorig jaar meemaakte, had een rampzalig gevolg voor de economie. Het aantal bezoekers uit het vasteland daalde vorig jaar met 6,7 procent zodat het totaal aantal toeristen achteruit boerde met 4,5 procent. De kleinhandel tuimelde in 2016 met 8 procent en bereikte zo een dieptepunt sinds 17 jaar. Volgens directeur Louis Tse Ming-kwong van VC Brokerage, lag de oorzaak van de zwakte in de kleinhandel bij de daling van het aantal vasteland bezoekers. Dit jaar verbetert de toestand en voor de rest van het jaar wordt eveneens een beter economisch klimaat in het buitenland verwacht. Het aantal toeristen (ook uit het vasteland) steeg eveneens terug na de terugval vorig jaar. De omzet van het toerisme daalde vorig jaar immers met 10 procent.

Hongkong is fier een populaire plaats te zijn voor de regionale hoofdkwartieren van multinationals. Uit een regeringsonderzoek van juni 2016 bleek dat er 3.731 regionale hoofdkwartieren geteld werden. Van deze bedrijven was 77 procent verantwoordelijk voor zaken doen met het vasteland. Vooral internationale-, groot-en kleinhandel domineren qua sectoren, gevolgd door zaken- en onderwijsdiensten en financies/banken. Hongkong is de zesde grootste uitvoerder van goederen en de vijftiende uitvoerder van commerciële diensten.

Hongkong is een belangrijk banken- en financieel centrum in Azië/Pacific. Eind 2016 waren er 195 vergunde instellingen en 54 vertegenwoordigingskantoren. Volgens de ‘Bank for International Settlements’ heeft Hongkong de tweede grootste wisselmarkt in Azië en de vierde grootste ter wereld. De wissel van de renminbi in Hongkong vertegenwoordigt 70 procent van ’s werelds totaal. De deposito’s in Chinese munt bedroegen vorig jaar 628 miljard renminbi of meer dan tien maal het niveau van medio 2009. De beurs was qua kapitalisatie de vierde grootste in Azië en de achtste grootste ter wereld. Sinds 2011 is de kapitalisatie van de Shanghai Stock Exchange groter dan die in Hongkong, en sinds 2015 ook de beurs te Shenzhen. Er zijn 1.973 bedrijven beursgenoteerd. Toch is de ‘Growth Enterprise Market’ geen succes. Thompson Reuters maakte vorige week bekend dat tijdens het eerste halfjaar qua nieuwe introducties Hongkong wereldwijd pas op de derde plaats komt na New York en Shanghai.

Infrastructuur

In 2009 werd begonnen met de brug tussen Hong Kong-Zhuhai-Macao die eind dit jaar zal afgewerkt zijn. Deze brug zal de reistijd naar het westelijke deel van de Parelrivierdelta van 3 uur tot 30 minuten verminderen. Het westelijke gedeelte van de PRD is minder volgebouwd dan het oostelijke en is ook groener gebleven. Een ander stuk infrastructuur dat in aanbouw is, betreft het 26 kilometer lange Hongkong gedeelte van het snelspoor Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong. Het wordt een deel van het Chinese snelspoornet dat 16.000 km telt. De reistijd van Hongkong naar Beijing en Shanghai wordt respectievelijk ingekort tot 10 en 8 uur. Op de voormalige Kai Tak luchthaven wordt een toeristische zone gepland met cruise terminal en twee dokken voor mega-cruises. De regering heeft bepaald dat op de voormalige luchthaven 55 procent voor handel bestemd mag zijn, 40 procent voor vrije tijd en 5 procent voor transport. 30 procent moet echter ook groene oppervlakte zijn. Omdat de Hong Kong International Airport binnenkort zijn maximumcapaciteit benadert, startte vorig jaar de bouw van een derde landingsbaan die in 2024 zal klaar zijn.Brug tussen Hong Kong-Zhuhai-Macao.

Hongkong en buurstad Shenzhen hebben begin dit jaar een MOU ondertekend om op een niemandsland moeras tussen de ‘Lok Ma Chau Loop’ van 87 ha groot te gaan ontwikkelen als een gemeenschappelijke ‘Innovatie en Technologiezone’. Deze wordt vier maal groter dan het bestaande wetenschapspark in ShaTin. Shenzhen heeft erkend dat de Loop zich op grondgebied van Hongkong bevindt. Het Bestuur van Hongkong zal de basisinfrastructuur aanleggen. De vennootschap ‘Hong Kong Science and Technology Parks Corporation’ die al de ShaTin-zone bestuurt, zal de superstructuur bouwen en een nieuwe zone beheren. De vloeroppervlakte bedraagt 1,2 miljoen m² en een nieuw bestuurcomité bestaande uit vertegenwoordigers van Shenzhen en Hongkong zal worden gevormd. Met de bouw, waarvan de prijs niet werd meegedeeld, zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. De zone moet het sluitstuk van samenwerking qua technologie en innovatie vormen tussen Hongkong en Shenzhen.

Chinese opkomst

Twintig jaar geleden was de economie van Hongkong gedomineerd door eigen tycoons zoals Li Ka–Hsing en kolonialistische conglomeraten als ‘Jardine Matheson Holdings’. Terwijl Li en zijn collega’s nog altijd actief zijn, taant hun invloed ten voordele van Chinese bedrijven. Vooral op het vlak van financiën, vastgoed en telecom laat dat zich gelden. In de stad waar financiën zowat 18 procent van de bnp uitmaken, zijn de Chinese vennootschappen nu overal. Terwijl in 1995 de Chinese gangmakers van beursintroducties niet eens in de top-10 voorkwamen, domineren nu de ‘China Construction Bank’, ’Haitong Securities’ en co als tenoren van de beurs in Hongkong. Ze haalden dit jaar al 5 miljard dollar op, terwijl het bedrag in geheel 1997 3,4 miljard dollar bedroeg. In 1997 behoorden Morgan Stanley, HSBC Holdings en Merrill Lynch tot de top 10 van lokale of wereldwijde corporaties die er een beursgang afsloten. Nu zijn negen op de tien Chinees met aan de top ‘China Construction Bank’, ‘Haitong Securities’ en de Agricultural Bank of China Ltd. Nu komen praktisch alle nieuwe beursintroducties uit China. Nogal een verschil met 6 jaar geleden toen bijvoorbeeld Prada en Samsonite aangetrokken werden.

Ontwikkelaars uit het vasteland zijn begonnen met het overbieden van de lokale vastgoedmiljardairs. Dit jaar gingen ze lopen met alle woongebieden, nog sterker dan vorig jaar toen ze de helft van de grondverkoop binnenhaalden. De groep HNA heeft de voorbije maanden 3,5 miljard dollar neergeteld voor voormalige regeringssites aan de ex-luchthaven Kai Tak. HNA gaf daarmee 19 andere lokale ontwikkelaars als ‘Henderson Land Development’ het nakijken. Naar de toekomst toe wordt een nog meer uitgesproken Chinese aanwezigheid verwacht. In 160 vastelandsteden probeert de regering de galopperende huizenprijs onder controle te krijgen. Gevreesd wordt dat de strakkere Chinese politiek in het vastgoed tot drie jaar zou kunnen duren. Naast deze voor Chinese promotoren beperkende maatregelen op eigen terrein is de prijs van de gronden in Hongkong daarenboven proportioneel goedkoper dan in het vasteland. In grote Chinese steden kan de grondprijs tot 70 procent oplopen van de totale bouwkost, terwijl dat in Hongkong de helft van het project bedraagt. De omzet van de Chinese vastgoedpromotoren in Hongkong steeg vorig jaar al met een kwart tot 14,7 miljard yuan.

In de media is de gedegen ‘South China Morning Post’ al in handen van de Chinese e-commerce tycoon Jack Ma. Op het gebied van telecom heeft China Telecom dat in 2006 in Hongkong startte via haar lokale filiaal al een vijfde van de mobiele telefonie. China Unicom is al 15 jaar aanwezig en China Telecom is van plan om er in juni mobiele telefonie aan te bieden. Lokale ondernemingen gaan echter meer en meer hun heil zoeken in het buitenland. Hutchison Whampoa van Li Ka Hsing bracht in 1997 69 procent van zijn zaken op in Hongkong. Vorig jaar incasseerde zijn vlaggenschip CK Hutchison nauwelijks 3 procent van de inkomsten in Hongkong.

Havenconcurrentie

Een van de belangrijkste redenen van Hongkongs welstand gedurende de voorbije 5 decennia heeft te maken met de opkomst van de container. Daarop zette de haven van Hongkong al in vanaf 1972. Het containerverkeer groeide almaar aan tot in de jaren 90 Hongkong de grootste containerhaven ter wereld werd. Het kon deze status tien jaar aanhouden precies omdat Hongkong voor de buitenlandse schepen de ingangspoort voor China was.Haven van Hong Kong

In 2013 liet de vrijhandelszone te Shanghai echter cabotage toe en dat werd gevolgd door de havens van Qingdao, Shenzhen en Nansha. Dat komt er op neer dat deze havens hetzelfde kunnen doen als Hongkong en voor buitenlandse schepen kunnen fungeren als overslag-hub voor kleinere Chinese havens. Voordien mochten enkel Chinese schepen vracht vervoeren tussen Chinese havens. In 2015 was Hongkong al teruggevallen tot de vijfde grootste containerhaven. In 2014 vertegenwoordigden de haven en logistiek 3,4 procent van het bnp en waren goed voor 5 procent van de tewerkstelling. De indirecte waarde van het maritieme dienstencluster (verzekeringen, financiering; recht …) reikt echter veel verder en vertegenwoordigt 23 procent van het bnp en 20 procent van de tewerkstelling.

De Chinese havens uit de Parelrivier zaten evenmin stil en moderniseerden. Zij beschikken over het voordeel zich dichter bij de klant-onderneming te bevinden. Gevolg is dat het aandeel van Hongkongs containeroverslag in de Parelrivierdelta van 2001 tot 2015 daalde van 77,8 procent tot 45,3 procent. Toch realiseert Hongkong nog altijd het dubbele van wat de haven in Hamburg overslaat. Toegegeven wordt dat het cijfer elk jaar met ongeveer 2 procent daalt. Een rapport van de Deutsche Bank is echter pessimistischer. Dat rapport voorspelt dat de haven van Hongkong de komende tien jaar met de helft zal inkrimpen. De haven beschikt ook niet meer over grond om uit te breiden. Ze vraagt deze aan het bestuur opdat ze ook de laatste generatie van supergrote schepen zou aankunnen. Deze schepen zijn 400 meter lang en kunnen 19.000 containers bevatten. Voorzitter Jessie Chung van ‘Hong Kong Container Terminal Operators Association’ merkt eveneens op dat in tegenstelling tot de havens van Singapore en Shenzhen die met een inklaringsysteem werken met één venster, dat in Hongkong nog een hele papierwinkel moet ingevuld worden. De vrachtdocumentatie bij de concurrentie kan op een online platform worden ingevuld. Dit is minstens voor de eerstvolgende 8 jaar niet in Hongkong te verwachten. Kortom Dr. Collin Wong Wai-hung die mede-auteur is van een rapport van het Hang Seng Management College over de haven, besluit dat Hongkong als een container-hub ernstig gevaar loopt.

Optimisten repliceren hierop dat Hongkong het voorbeeld van Londen kan nemen dat zich specialiseerde in scheepsdiensten zoals financiën, management en verzekeringen. Ook scheepsdienstengigant Orient Overseas Container Line (OOCL) deelt deze mening. Een andere piste is het ontwikkelen van technologisch geavanceerde delen van schepen of van de software zoals die van Hongkong International Terminals wereldwijd gebruikt wordt. Er circuleert zelfs al een plan om de 4 km² van de Kwai Chung containerhaven om te vormen tot een vastgoedproject met honderdduizenden woningen gaande van luxewoningen langs het waterfront tot en met sociale woningen. De openbare diensten zijn al aanwezig, zo heet het.

Luchthaven

Een analoog probleem doet zich voor in de luchtvaart. Hongkong was vorig jaar ‘s werelds grootste vrachtluchthaven met 4,5 miljoen ton vracht. De China Civil Airports Association voorspelt dat de luchtvracht in de regio die vorig jaar 8 miljoen ton bedroeg, tegen 2020 zal stijgen tot 10 miljoen ton. De vereniging verwacht dat het aantal passagiers in de Parelrivierdelta dat vorig jaar 175 miljoen beliep, tegen 2020 tot 223 miljoen zou stijgen. Daardoor zou het gebied al boven andere belangrijke regio’s als Los Angeles, New York en Tokyo uitstijgen. De regio rond Tokyo met zijn 43 miljoen inwoners behandelde in 2015 112 miljoen passagiers. In de wereld staat de luchthaven van Hongkong op de vijfde plaats terwijl Singapore al vier jaar aan de top staat. 5 PRD-luchthaven in Hong Kong

Hoewel de luchthaven van Hongkong belangrijk zal blijven, voorspelt de in Guangzhou gebaseerde onderzoeker Peng Peng dat de luchthaven van Guangzhou (Kanton) binnen 10 jaar deze uit Hongkong zal overvleugelen. Hoewel drievierde van de 200 Chinese luchthavens met verlies draaien, toch wordt in de Parelrivierdelta een snelle groei verwacht van de 5 luchthavens en dat zowel qua passagiers als qua vracht. Vooral Hong Kong, Guangzhou en Shenzhen zouden naar verwachting het best presteren. In het verleden maakte buurprovincie Guangdong vooral van Hongkong gebruik als doorgangspoort naar het buitenland. De in de delta vervaardigde hoogwaardige producten werden op de vrachtwagen geplaatst die ze vervoerde naar de luchthaven van Hongkong. Sinds de nieuwe luchthaven te Guangzhou in 2006 en in Shenzhen uit 2013 is dit patroon wel veranderd.

De luchthavens over de grens lanceren nu ook meer lange afstandsvluchten voor passagiers. De leidende Hong Kong International Airport behandelde vorig jaar 70 miljoen passagiers of 2,9 procent meer; de luchthaven te Guangzhou telde er 59 miljoen of 8,2 procent meer; Shenzhen had er 42 miljoen of plus 5,6 procent. De luchthavens van Zhuhai en van Macau zijn van minder belang alsnog. De terminal 1 van Guangzhou ’s Baiyun International Airport was maar ontworpen voor 35 miljoen passagiers per jaar en een tweede grotere terminal zal volgend jaar worden geopend. De nieuwe terminal die ontworpen is voor 45 miljoen bijkomende passagiers kost 19 miljard yuan. Ook de vier jaar oude luchthaven van Shenzhen draait maar 3 miljoen passagiers onder zijn capaciteit en plant een nieuwe terminal. Shenzhen koestert eveneens plannen voor een derde landingsbaan en Guangzhou tegen 2025 zelfs voor een vierde en vijfde. Hongkong wil tegen 2023 een derde landingsbaan om de capaciteit op te trekken tot 100 miljoen passagiers per jaar. Het aantal Chinese toeristen dat naar het buitenland vertrekt, verdriedubbelde op tien jaren tijd.De 5 PRD-luchthavens

De Chinese luchtvaartmaatschappijen kochten overigens vorig jaar 164 Boeings of een vierde van het totale aantal Boeings. Harde concurrenten voor Hongkong dus. Vroeger was een nachtje doorbrengen in Hongkong standaard na het nemen van een internationale vlucht. Nu blijkt een vlucht uit het vasteland naar New York goedkoper via Beijing. En voor de internationale passagiers verschaffen heel wat vastelandsteden met grote luchthavens transitvisa van 72 uur. Om de uitdagingen waarvoor de luchthaven van Hongkong staat compleet te maken, vermelden we de mededeling van Guangdongs partijsecretaris Hu Chunhua dat tegen 2022 in het district Gaoming te Foshan een nieuwe luchthaven gepland wordt die 35 miljard zal kosten en ontworpen is voor 30 miljoen passagiers. Allicht van en naar het westelijk deel van de Parelrivierdelta. 

Fin-Tech

Op technologisch vlak kent Hongkong het ‘Hong Kong Science Park’ dat 600 technologische bedrijven huisvest met 13.000 personeelsleden. Cyberport dat digitale starters stimuleert, is van zijn kant een volledig overheidsinitiatief met 800 banen. Vorig jaar voerde Hongkong voor 264 miljard dollar hoog technologische goederen uit en die maken 57 procent uit van de goederenexport. Het gaat om 100.000 kleine bedrijfjes waarin bijna een half miljoen personen werken en die in 2015 goed waren voor 18 procent van het bnp. Vorig jaar daalde de goederenuitvoer ‘maar’ met 0,7 procent na een val met 3 procent in 2015. Niettegenstaande de bombarie rond Hongkong als technologisch en financiële hub kent een op de drie bedrijven er een tekort aan technologisch gevormd talent. Outsourcing – ook naar China – is een oplossing. Minister van Financiën Chan Ka-keung geeft toe dat Hongkong qua mobiel betalen achter ligt op China. Hij wijt dat aan het sterk ingeburgerde kredietkaartsysteem. Hij belooft een inhaalbeweging voor het innovatie- en technologisch ecosysteem waarvoor hij omgerekend twee miljard euro uittrekt. Hij beweert dat Fin-Tech voor hem een prioriteit is en noemt ‘elektronisch gamen als een sector met grote mogelijkheden’ evenals biometrische authenticiteit. Het weinig dynamisch overheidsgedoe staat nogal in schril contrast met het doortastend optreden van bijvoorbeeld Alibaba in Hongkong. ‘Ant Financial’ heeft eveneens voor de verbruikers in Hongkong een mobiele geldbeugel namelijk AlipayHK opgezet waarbij in 8.000 winkels al kan betaald worden (niet enkel door Chinese toeristen) via een QR-code die gekoppeld is aan de kredietkaart. Overigens is ook WeChat Wallet in Hongkong aanwezig en in tegenstelling tot Alipay laat TenPay wel peer-to-peer transfers toe. Ten tweede heeft Alibaba de opslagruimte van zijn servers in Hongkong verdubbeld. Ten derde heeft Alibaba starter Qupital uitgekozen als eerste investering in Fin-Tech te Hongkong. Qupital brengt ondernemingen bijeen met kapitaalverschaffers die financiering toekennen op basis van de ontvangsten die online geverifieerd worden. De nieuwe Chef-executive Carrie Lam heeft beloofd om Jack Ma aan te stellen als adviseur.

Kortom het is onzes inziens wachten tot de loop tussen Shenzhen en Hongkong klaar is om te zien of er de gewenste kruisbestuiving tot stand kan komen tussen het ecosysteem van uitvinders en producenten dat zich te Shenzhen ontwikkeld heeft met de meer geïnstitutionaliseerde vorm van technologie en uitvindingen te Hongkong. 

Zijderoutes

Carrie Lam herinnerde bij de voorstelling van haar regeerprogramma dat het bnp van Hongkong nu 81 procent hoger ligt dan in 1997. Ze schrijft dit toe aan het feit dat Hongkong heeft kunnen meeprofiteren van de Chinese economische groei. Naar de toekomst toe hoopt ze nogal op mogelijkheden die het Chinese ‘Belt & Road’-initiatief biedt als regionaal dienstencentrum. Ook voormalig Reuters-man C. P. Ho, die nu voorzitter is van de ngo International Social Service te Genève gelooft dat de door de Chinese regering geplande zijderoutes een oplossing kunnen bieden voor de kwalen die Hongkong kent. Voormalig Chief Executive Leung vond eveneens dat Hongkong hiervoor goed geplaatst is als verbindingsknooppunt bij uitstek. Hij benadrukte dat vele Chinese bedrijven hun eerste werkervaring opdoen in Hongkong vooraleer ze naar het buitenland trekken. Ze vinden er ook nieuwe partners. Bedrijven uit Hongkong gaan samen een consortium vormen dat gericht is op het aanleggen van infrastructuur voor de zijderoutes. Het begint met Vietnam en Thailand, maar heeft 8 landen op het oog.Zijderoutes

Gezien verwacht wordt dat de buitenlandse handel van Europa en de VS zal afnemen ten voordele van handel vanuit ASEAN meent Hongkong bijgevolg hiervoor goed geplaatst te zijn op middellange termijn. ASEAN is al de tweede grootste handelspartner van Hongkong. Daarbij heeft Vietnam al Singapore overvleugeld als Hongkongs grootste ASEAN-uitvoerland. Overigens onderhandelt Hongkong met de organisatie over een vrijhandelsakkoord.

Op korte termijn wordt eind dit jaar de brug in dienst genomen over de Parelrivier. Ontegensprekelijk zal dit de integratie van de westeroever bevorderen. De Parelrivierdelta ziet zich met zijn drie wereldsteden Hong Kong, Shenzhen en Guangzhou als de vierde wereldregio na Tokyo, San Francisco en New York. Vooral de sectoren vastgoed, transport en toerisme zullen door het in werking treden van de nieuwe brug aan belang winnen. Deze Hong Kong-Zhuhai-Macau-brug reduceert de afstand tussen Hongkong en Macau of Zhuhai drastisch. Experten hebben nagerekend dat elk percent vermindering in de reisafstand zal leiden tot 0,2 procent meer buitenlandse investeringen in het maakwerk en tot 0,7 procent winst in de diensten. Gezien het westelijke deel van de PRD minder volgebouwd en meer groen is dan het oostelijke deel, is dit eveneens een opportuniteit voor Hongkongs adviseurs op deze vlakken. De voorbije twintig jaar had Hongkong veel te danken aan de integratie met de Volksrepubliek. Voor de komende twintig jaar lijkt dit met de brug en met de geplande zijderoutes niet minder te zullen worden.

Jan Jonckheere is redacteur bij Chinasquare en dit artikel is eerder daar verschenen.

take down
the paywall
steun ons nu!