Joke, kap ermee! Jouw GGO-populieren zijn een valse oplossing!

Deze ochtend, 23 juni, organiseerde de Field Liberation Movement opnieuw een actie, dit keer aan het kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu. FLM vraagt aan de minister om de GGO-populieren van Wetteren zo snel mogelijk om te kappen.

vrijdag 23 juni 2017 12:31
Spread the love

Het produceren van biobrandstof met biomassa waarvoor deze bomen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zouden dienen is een aberratie. De Bioveiligheidsraad heeft inefficiënt gewerkt en mist onafhankelijkheid. Verder vormen GGO’s een risico voor mens en milieu.

FLM vraagt de minister om publiek geld voor onderzoek te besteden aan echte oplossingen.

De productie van biobrandstoffen heeft grote negatieve gevolgen: op sociaal vlak, komen de gigantische monoculturen in concurrentie met voedingsgewassen; inzake milieu wordt de biodiversiteit weer opgeofferd.

Daarnaast is FLM bezorgd dat de Vlaamse overheid meedoet aan de race op patenten op leven. Het is zeer verontrustend dat patenten genomen worden op courante bomen zoals populieren door deze genetisch te manipuleren. Dit is wat het VIB doet, met de toestemming van mevrouw Schauvliege.

Wij stellen voor, Mevrouw de minister, om een echte hervorming van de landbouw te ondersteunen door het bevorderen van onderzoek naar biologische en agro-ecologische landbouw en om in de regering te werken aan plannen om minder energie te verbruiken in onze samenleving wat het gebruik van biobrandstoffen overbodig zal maken.

take down
the paywall
steun ons nu!