Laat politiediensten hun werk doen.

Laat politiediensten hun werk doen.

donderdag 22 juni 2017 14:44
Spread the love

Dictaturen moeten, om zich in stand te houden, militairen in hun straten en andere openbare plaatsen positioneren. Dit dient niet het volk maar de machtshebber. In democratische landen is de interne veiligheid een zaak van de politiediensten. Bij zeer uitzonderlijke en kortstondige situaties kan het leger helpen.

Vandaag merk ik dat militairen met ongeveer half zoveel manschappen als het huidig tekort aan politiemensen onze straten stations en pleinen bewaken. Met legeraanwezigheid creëert men een gevoel van bescherming een gevoel van veiligheid. Het gelukkig goed afgelopen incident in het Centraal Stadion toont dat de militaire ontplooiing dergelijke voorvallen niet kunnen verhinderen. Voor de soldaten heb ik alle respect, ze voeren de taak hun door de regering opgedragen nauwgezet uit. Is dit wel de juiste aanpak? Moeten onze veiligheidsdiensten politie en leger niet gebruikt worden waarvoor ze eigenlijk in het leven geroepen zijn? Politie voor interne veiligheid en soldaten voor defensie- en humanitaire opdrachten.

Met het leger wil men een sterke van bovenaf dominerende staat beklemtonen en dat is juist wat een rechtse regering wil.

Als men nu eens de 2500 ontbrekende politiemannen en vrouwen (cfr. richtkader politiediensten) zou aanwerven en opleiden tot wijkagenten, buurtpolitiemensen die weten wat er in hun wijk leeft, die de leefomgeving kennen als hun broekzak .Mensen met een luisterend en begrijpend oor waar iedereen terecht kan. Zo krijg je een veiligheidsdienst die niet domineert maar van onderuit mee leeft. Zo zal men terrorisme niet uitschakelen maar toch de voedingsbodem wegnemen.

take down
the paywall
steun ons nu!