Bezorgde burgers bestoken kabinet staatssecretaris Theo Francken met telefoontjes

Op dinsdag 20 juni, stond de telefoon niet stil op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Bezorgde burgers, gealarmeerd over de toestand in enkele Griekse vluchtelingenkampen, belden in het kader van wereldvluchtelingendag vanuit alle kanten van het land om bij de staatssecretaris aan te dringen op actie. Want een beleid dat claimt "zacht voor de kwetsbaren" te zijn, moet die lijn ook doortrekken op Europees niveau.

woensdag 21 juni 2017 12:56
Spread the love

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken gaat er prat op dat zijn beleid “zacht voor de kwetsbaren” is. Een belangrijk deel van dat beleid krijgt vorm in samenwerking met zijn Europese ambtgenoten aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Verhalen van NGO’s en vrijwilligers ter plaats schetsen echter geen fraai beeld.

Schrijnende situatie

Vrijwilligers in vluchtelingenkampen in onder andere Chios spreken over een schrijnend gebrek aan voedsel, de afwezigheid van zelfs minimale sanitaire voorzieningen voor hygiëne, het buitenwerken van hulporganisaties en brutaal politiegeweld.
Eli, die als vrijwilliger maanden actief was in de kampen, liet ons het volgende weten: “Vorige maand hebben zo’n 900 vluchtelingen de oversteek van Turkije naar Chios gemaakt. Deze maand ook al honderden. Vial kamp en Souda kamp zitten overvol, tientallen moeten in kleine zomertentjes op het strand slapen. Vanaf 31 juli moeten alle NGO’s van het eiland af en neemt de lokale overheid alles over. Wat rampzalig gaat zijn. Vanaf dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de maaltijden overnam was het eten verschrikkelijk.”
Ze beschrijft hoe een paar weken geleden gingen meer dan 50 mensen naar het ziekenhuis moesten met een voedselvergiftiging. Een meisje dat ze kent, heeft een wonde op haar neus van een rattenbeet tijdens haar slaap. Bovendien worden sommige vluchtelingen in afwachting van een deportatie weken lang opgesloten in politiekantoren waar de omstandigheden nog erbarmelijker zijn. 
Aaron, een andere vrijwilliger bezocht er een vluchteling die hij kende uit het kamp en zijn getuigenis is onthutsend: “Hij werd geschopt en geslagen, met verwondingen op zijn benen, rug en linkerhand als gevolg. Toen ik hem ging bezoeken, zat zijn T-shirt onder het bloed. Medische bijstand is er niet. De gevangenis zelf is een muffe, donkere ruimte waar tientallen mensen opeen gehoopt zitten. Een mogelijkheid tot kleren verversen is er niet en de regels rond het bezoekrecht, worden te pas en te onpas met de voeten getreden door de agenten, die ook tegen mij verbaal en fysiek agressief waren.”

Aantasting menselijke waardigheid

De totale aantasting van de menselijke waardigheid die uit deze en andere getuigenissen blijkt, schept een heel ander beeld van het Europese vluchtelingenbeleid. Het staat in schril contrast met de retoriek over “zacht zijn voor de kwetsbaren”.
Beleid moet echter niet afgerekend worden op woorden, maar wel op daden. België is mee verantwoordelijk voor het Europese beleid dat in Griekenland vorm krijgt. In die zin moet de bevoegde staatssecretaris hier ook verantwoording afleggen voor wat daar gebeurt.
Om die reden mobiliseerde LABO vzw, beweging voor kritisch burgerschap, dinsdag burgers om het kabinet van Theo Francken telefonisch en via e-mail ter verantwoording te roepen.
We belden het kabinet om te horen in welke mate ze op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de Griekse kampen. Maar uiteindelijk is onze voornaamste boodschap: doe hier iets aan. We vinden het als burgers onaanvaardbaar dat ons land zich mee achter dit mensonwaardige beleid schaart. We willen aantonen dat er hier wel draagvlak is voor een meer solidair en humaan beleid en vragen de staatssecretaris om daar werk van te maken.
Het kabinet, zo werd telefonisch bevestigd, zou via e-mail nog een reactie bezorgen over de positie van de staatssecretaris ten opzichte van de situatie in de Griekse kampen. 
http://labovzw.be 

take down
the paywall
steun ons nu!