Opinie, Economie, Milieu, Politiek, België - Francis Leboutte, Einde van kernenergie vzw

De onafhankelijkheid van het FANC in twijfel getrokken

De laatste ontwikkelingen op het gebied van nucleaire veiligheid doen de civiele maatschappij opnieuw versteld staan en wijzen erop dat het FANC informatie achterhoudt en de kwaliteit van zijn inspecties ondergeschikt maakt aan het rentabiliteitsargument van Electrabel-Engie. Een toelichting.

dinsdag 20 juni 2017 19:39
Spread the love

Naar aanleiding van de recente geplande stillegging van de reactoren T2 (Tihange 2) en D3 (Doel 3) voor revisie en inspectie, verklaarden Electrabel-Engie en het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) aanvankelijk dat de scheurtjes in deze twee reactorvaten zich niet verder ontwikkeld hadden, waarbij ze de rapporten met de resultaten van het ultrasoononderzoek geheimhielden.

Nadat Greenpeace een beroep had gedaan op de Federale beroepscommissie om transparantie te verkrijgen, zijn deze documenten uiteindelijk openbaar gemaakt. Ze laten zien dat er 70 nieuwe scheurtjes bijgekomen zijn in reactorvat T2, en 300 in reactorvat D3. Volgens Engie, het FANC en minister Jan Jambon is deze toename te verklaren door de verschillende plaatsingen van de gebruikte apparatuur en tevens, volgens het FANC, door het feit dat ultrasoononderzoek “een experimentele techniek is, waarvan de resultaten variaties inhouden tussen de verschillende metingen”.

Op de internetpagina van het FANC (1) vinden we daarnaast deze veelzeggende uitspraak: “De documenten als bijlage bij deze nota omvatten de volledige resultaten van de nieuwe inspectie van het vat van Doel 3 via ultrasoongolven en de gedeeltelijke resultaten voor de nieuwe inspectie van het vat van Tihange 2. Rekening houdend met de nodige tijd voor de volledige analyse en interpretatie van de resultaten, accepteerde het FANC dat ENGIE Electrabel kon vragen om de reactoren opnieuw op te starten na de gedeeltelijke analyse van de resultaten, terwijl de volledige analyse uitgevoerd moest worden binnen de drie maanden na de heropstart.”

Deze verklaring zaait twijfel over hun bewering dat de scheurtjes zich niet verder hebben ontwikkeld, maar schijnt bij de minister niet tot zorg geleid te hebben. Deze nieuwe ontwikkeling in het feuilleton van de Belgische atoomenergie, die ongetwijfeld niet de laatste zal zijn, laat maar weer zien dat de zorgvuldigheid en de onafhankelijkheid van het FANC een wassen neus zijn, en dat onze politieke leiders, in naam van een onwrikbaar vertrouwen in de techniek, bereid zijn het welzijn en de toekomst van hun medeburgers en van de komende generaties op het spel te zetten tot groter profijt van een kleine groep.

Wij roepen alle bewuste burgers op om tegen dit beleid te protesteren op zondag 25 juni en zich aan te sluiten bij de menselijke keten tegen kernenergie die zal worden gevormd tussen Tihange en Aken. Voor meer informatie en inschrijvingen: http://findunucleaire.be/html/CH-avec-FDN.htm

(1) http://afcn.fgov.be/nl/news/l-afcn-publie-les-rapports-des-reinspectionsrelatives-aux-flocons-d-hydrogene-a-doel-3-et-tihange-2/891.aspx (14 juni 2017).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!