Opinie -

De liberale democratie superieur? Dan heb je weinig van de wereld begrepen

In weerwil van wat sommige opiniemakers en commentatoren beweren, stelt Wouter Arrazola de Oñate dat het Westen en de liberale democratie helemaal niet zo superieur zijn.

dinsdag 20 juni 2017 10:29
Spread the love

Wij zijn niet superieur: niet de witte niet-moslim, niet het westen, niet de liberale democratie, niet de hetero, niet de man, niet de Europeaan,… Recent wordt de archaïsche superioriteitsdiscussie weer opgerakeld. Lelijk. Semi-intellectuele prietpraat met reeds lang weerlegde non-argumenten en enorme gaten in redeneringen.

Cherry picking: enkel de goede kanten van een samenlevingsmodel worden toegelicht, de destructieve nevenwerkingen, of beter, de nefaste voorwaarden voor onze levensstijl worden bewust genegeerd.

Wij hebben het hier alleen maar zo goed omdat onze welvaart afkomstig is van de uitbuiting van andere continenten, de moord op lucht en aarde, de sociale exclusie en culpabilisering van minderheden en armen.

Liberaal-democratische bommen op Irak zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van IS. Westerse mijnindustrie en onevenwichtige handelsverdragen veroorzaken nog steeds continue armoede op het Afrikaans continent. De neoliberale besparingsideologie zorgde in 2015 voor 39.000 extra overlijdens in het VK (1), meer doden dan eender welk terrorisme dat jaar.

Onze liberale politici willen per se onze sociale zekerheid beknotten, tegen beter weten in en ondanks brandende appartementsblokken … Daar is niets superieurs aan.

Superioriteit wordt opnieuw als een geloof passioneel uitgedragen en koppig verdedigd. Men wringt zich in alle mogelijke bochten en maakt ongelooflijke filosofische spartelingen om toch maar zijn “gelijk” te halen, tegelijkertijd elke rationaliteit en objectiviteit verliezend.

Ons samenlevingsmodel wordt vergeleken met de extreme alternatieven, om onze superioriteit te bevestigen, maar een hele resem meer vreedzame, gelijkere en rechtvaardigere samenlevingsvormen worden wel genegeerd.

Wij weten het echt niet beter ! Na eeuwenlange dominantie is het tijd om even te zwijgen en te luisteren, zonder onmiddellijk in een defensieve kramp te schieten bij iedere kritiek. Ga er eens vanuit dat de ander waarschijnlijk gelijk heeft, bezin en leer bij. En vooral leer af: onze dominantie creëerde een wereld die écht niet zo mooi is, extreem ongelijk en destructief.

Iemand die beweert dat de liberale democratie een superieur model is heeft nog niet veel van de wereld gezien, en er nog veel minder van begrepen.

(1) https://theconversation.com/sharp-rise-in-uk-mortality-rate-may-be-due-to-austerity-measures-72984?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1497436546

http://www.mo.be/analyse/besparingsbeleid-zal-uw-gezondheid-grondig-schaden

take down
the paywall
steun ons nu!