“Belgische diplomatie voor kernwapens is gevaarlijk”
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

“Belgische diplomatie voor kernwapens is gevaarlijk”

Van 15 juni tot 7 juli 2017 onderhandelen 132 landen in New York over een nieuw internationaal verbodsverdrag op kernwapens. De Belgische regering weigert daar aan deel te nemen en bepleit een zogezegd 'progressief' alternatief. In werkelijkheid is deze houding een recyclage van 20 jaar oude voorstellen zonder resultaat. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens noemt deze aanpak “Gerecycleerd en gevaarlijk”.

donderdag 15 juni 2017 16:34
Spread the love

In zijn rapport Gerecycleerd en gevaarlijk analyseert de Belgische Coalitie tegen Kernwapens 20 jaar Belgische kernwapendiplomatie. De balans is over de hele lijn negatief: de Belgische regering pretendeert een voortrekker te zijn in nucleaire ontwapening, maar is in werkelijkheid een volgzame verdediger van de nucleaire status quo, in lijn met de eisen van de VS en de NAVO. In een persverklaring licht de Coalitie de vaststellingen van zijn rapport toe.

Vasthouden aan gerecycleerde voorstellen is gevaarlijk
De analyse van de belangrijkste beleidsdocumenten sinds 1995 door de Coalitie toont aan dat de zogenaamd “progressieve benadering” van de Belgische regering louter een recyclage is van oude voorstellen die al meer dan twee decennia op tafel liggen en nooit geïmplementeerd worden. Deze voorstellen worden telkens weer in een nieuw jasje gestoken, zonder concrete voorstellen om ze eindelijk te realiseren.

16 van de 25 voorstellen uit de “progressieve agenda” (2016) komen letterlijk uit de slotverklaring van de NPT-toetsingsconferentie van 20101. 13 van de 25 voorstellen werden op hun beurt weggeplukt uit de “13 steps” van de conferentie van 2000, terwijl vier voorstellen zelfs al teruggaan tot de slotverklaring van de conferentie van 1995.

Zonder nieuwe dynamiek en extra druk op de kernwapenstaten, is er geen enkele reden om te veronderstellen dat deze zogenaamde “progressieve” voorstellen na 20 jaar wél uitgevoerd zouden worden. ‘Het simpelweg herhalen van oude voorstellen, zonder een concreet stappenplan om ze op korte termijn te realiseren, is niet “progressief” of “realistisch” maar een gerecycleerde verankering van de nucleaire status quo’, stelt Pieter Teirlinck namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.Foto op 5600 meter van de Amerikaanse kernwapentest op het eiland Bikini in de Stille Oceaan op 25 juli 1946. Zichtbaar zijn de marineschepen die zo werden getest op hun weerstand tegen de explosie (WikiMedia Commons)

De Belgische houding is bovendien gevaarlijk: anno 2017 is de kans op de accidentele inzet van kernwapens groter dan ooit, terwijl het bestaande NPT-verdrag sterk onder druk staat door de gebrekkige ontwapening van de staten die kernwapens bezitten. Die staten plannen bovendien allemaal grootschalige moderniseringen van hun bestaande nucleaire arsenalen, en tonen zo duidelijk niet echt geïnteresseerd te zijn in nucleaire ontwapening.

België neemt niet deel aan de VN-conferentie over een verbod op kernwapens. “Ons land pretendeert te streven naar een kernwapenvrije wereld, maar wil tegelijkertijd gemoderniseerde Amerikaanse kernwapens blijven huisvesten op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel én wil nieuwe gevechtsvliegtuigen aankopen die technisch uitgerust zijn voor de inzet van kernwapens.

De VN-conferentie is een initiatief van een aantal lidstaten die uit de impasse willen geraken waarin de NPT-conferenties zijn vastgelopen. Door te weigeren mee te werken aan deze VN-conferentie werkt de Belgische regering mee aan de mogelijkheid van een alles vernietigende kernoorlog.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens verenigt de organisaties Agir Pour La Paix , Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), Links Ecologisch Forum (LEF), Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw. Deze organisaties zijn ook lid van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) , die 400 organisaties uit 100 landen verenigt.

Wil België wel af van kernwapens? (video van de Coalitie):

1   Het Non Proliferation Treaty (NPT) legt de lidstaten op de productie, verspreiding en inzet van kerwapens en aanverwante technologie tegen te gaan (proliferatie = aangroei, verspreiding, verdere ontwikkeling, uitbreiding…). Het verdrag bepleit ook samenwerking voor het vreedzaam gebruik van kerntechnologie. Om de vijf jaar sinds de oprichting van het verdrag in 1970 houden de NPT-lidstaten een ‘review conference’ om de stand van zaken op te maken. Dat heeft tot nu zo goed als niets opgeleverd.

take down
the paywall
steun ons nu!