Muhammed is 12 en werkt in een steenbakkerij in de Iraakse stad Najaf. Hij verdient per dag 15,000 Iraakse Dinar, ongeveer 11,59 euro (UNICEF)
Nieuws, Wereld, Economie, Samenleving, Politiek -

Kinderarbeid treft 11 procent van alle kinderen

Landen in conflict of onderhevig aan natuurrampen hebben het vaakst te maken met uitbuiting van kinderen. De VN herinneren de wereld er op 12 juni 2017, Werelddag tegen Kinderarbeid, aan dat 11 procent van alle kinderen tot kinderarbeid gedwongen wordt.

dinsdag 13 juni 2017 16:16
Spread the love

Wereldwijd leven meer dan 1,5 miljard mensen in een land dat wordt getroffen door conflict en geweld. Daarbovenop krijgen ongeveer 200 miljoen mensen jaarlijks te maken met een ramp, een derde van die slachtoffers zijn kinderen en 168 miljoen kinderen worden tot kinderarbeid gedwongen.

Deze laatste groep kinderen leeft vaak in gebieden die worden getroffen door conflict of door een ramp. Er is dus een verband tussen kinderarbeid, conflicten en natuurrampen. Conflicten en rampen hebben een verwoestende invloed op het leven van mensen, stellen de VN op de Werelddag tegen Kinderarbeid.

Van de 168 miljoen kinderen die het slachtoffer zijn van moderne slavernij, zijn ongeveer 100 miljoen jongens. Kinderarbeid genereert naar schatting 150 miljard dollar per jaar aan illegale winsten. Conflictsituaties of rampen duwen miljoenen kinderen nog meer in kinderarbeid, stellen de VN. Dat komt omdat scholen worden vernietigd en basisdiensten worden verstoord.

“Veel kinderen zijn door conflict in eigen land op de vlucht of moeten vluchten naar andere landen. Zo worden ze bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel en kinderarbeid.” De VN-Werelddag tegen Kinderarbeid 2017 focust op deze impact van conflicten en rampen op kinderarbeid. De VN benadrukken de nood aan en de intensivering van actie om kinderarbeid te beëindigen.

Vicieuze cyclus armoede, conflict en rampen

“Kinderarbeid na conflict en rampen is reëel en vergt dringende actie”, zeggen de VN in een verklaring. “De VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8 is gericht op het beëindigen van gedwongen arbeid, moderne slavernij, mensenhandel en het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid. Dit doel moet bereikt zijn in 2030.” Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) roept op 12 juni 2017 op om samen te werken en “kinderarbeid te beëindigen in gebieden die worden getroffen door conflict en ramp.”

Op de vierde Global Conference on Child Labor in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires van 14 tot 16 november 2017 komen kinderarbeid en gedwongen arbeid in conflictgebieden hoog op de agenda te staan. Het VN-kinderfonds UNICEF waarschuwt dat kinderarbeid kinderen het recht ontzegt om naar school te gaan, hen blootstelt aan geweld en de intergenerationele cyclus van armoede versterkt.

“Toch is deze ernstige schending van de mensenrechten niet onvermijdelijk. Kinderarbeid kan voorkomen worden door armoede en ongelijkheid te bestrijden, de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en door een draagvlak te creëren om de rechten van kinderen te respecteren”, stelt UNICEF.

11 procent van alle kinderen werkt

UNICEF deelt mee dat 168 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar die in kinderarbeid vastzitten, bijna 11 procent uitmaken van alle kinderen ter wereld. Hoopvol is dat de recentste cijfers van UNICEF, de ILO en de Wereldbank wijzen op een daling met een derde sinds 2000. UNICEF beaamt dat deze tendens positief is, maar zegt ook dat de vooruitgang, met het oog op de doelstelling van 2030, nog te traag gaat.

Het Kinderrechtenverdrag (CRC) erkent voor elk kind het recht op “bescherming tegen economische uitbuiting, het uitvoeren van werk dat gevaarlijk is of de opvoeding van het kind verstoort.” Andere internationale richtlijnen definiëren het kinderrecht als een recht om beschermd te worden “tegen de ergste vormen van kinderarbeid, met inbegrip van gewapend conflict, seksuele uitbuiting en drugshandel.” “Elk kind heeft recht op een eerlijke kans in het leven”, zegt UNICEF nog. “Jammer genoeg zitten wereldwijd nog te veel kinderen gevangen in een situatie die hun toekomst en die van hun gemeenschappen ernstig bedreigen.”

This Is the Nation of 170 Million Enslaved Children 

take down
the paywall
steun ons nu!