Vluchtelingen in Duinkerke en Calais opnieuw aan hun lot overgelaten

Twee maanden nadat een brand het vluchtelingenkamp La Linière in Duinkerke compleet verwoestte, overleven er opnieuw meer dan 200 mensen in de meest precaire omstandigheden.

vrijdag 9 juni 2017 14:35
Spread the love

Dit keer houden ze zich schuil rond het natuurgebied Puythouck (Grande-Synthe). Verderop in Calais zijn nog eens 500 mensen  gestrand. Ook zij zijn overgeleverd aan de  hulp van vrijwilligers.

Wie naar Puythouck gaat in Duinkerke, zal niet lang moeten zoeken naar groepjes vluchtelingen die zich schuilhouden in de struiken en bossen. “Onder hen bevinden zich weer heel wat kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Slapen doen ze in een paar tenten of onder zelfgemaakte shelters van dekens tussen de bomen. Wie zich wil wassen, moet dat doen in het nabijgelegen meer,” weet Sofie D’Hulster van vezw Humain.

Velen zaten voorheen in het officiële opvangkamp La Linière dat recent helemaal is afgebrand, anderen zijn misnoegd teruggekeerd uit de Franse opvangcentra (CAO’s) of zijn net gearriveerd in de regio. Onder hen bevinden zich opnieuw heel wat minderjarigen.

De autoriteiten trachten nieuwe kampen te vermijden en vernielen systematisch de plaatsen waar overnacht wordt. Dekens, materiaal en voeding worden onbruikbaar gemaakt met pepperspray. “Opnieuw worden vluchtelingen gecriminaliseerd en beschouwd als een veiligheidsrisico. De vernederingen grenzen aan het wrede en onmenselijke”.

“Het gaat over mensen die op zoek zijn naar een veilige thuissituatie en niet om personen die een bedreiging vormen voor de openbare orde. Mensen die hun thuissituatie ontvluchten voor onvoorstelbaar geweld, worden in Frankrijk hier nog eens mee geconfronteerd.“

 “Vzw Humain dringt aan op een structurele oplossing die uitgaat van internationaal vastgelegde humanitaire regels. We zijn bezorgd om de veelvuldige discriminatie van vluchtelingen. Bovendien werkt deze strategie niet om vluchtelingen te ontraden.”

 Een vluchtelingenkamp is nooit een structurele oplossing

Deze week kondigde de burgemeester Carême van Grande-Synthe aan dat hij een nieuw opvangkamp in de regio wil voorzien. Vzw Humain vindt dat een tentenkamp niet thuishoort op Europese bodem. Het biedt nooit de juiste hulp voor kwetsbare groepen, waaronder vrouwen, kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Mensen opvangen in kampen werkt de onmenselijke levensomstandigheden alleen maar in de hand. We moeten af van kampen, jungles en sloppenwijken waar mensen in wegkwijnen en ze volledig uitgesloten worden van een menswaardig leven in de maatschappij.  

Vzw Humain brengt vandaag haar rapport ‘Een jaar in de wachtkamer van Duinkerke’ uit over de leefomstandigheden in het officiële, inmiddels afgebrande kamp. Dat het beheer van het kamp in handen was van  de overheid was geen garantie voor de kwaliteit van de humanitaire bijstand. Zo waren er herhaaldelijk problemen inzake de veiligheid, toegankelijkheid, gezondheidszorg en het verschaffen van correcte informatie voor gestrande mensen in Nord-Pas de Calais.

Door de geografische ligging van Calais en Duinkerke is het onvermijdelijk dat mensen zich daar schuilhouden. Velen bereiken Noord-Frankrijk via België in de hoop naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen. Toch zijn er ook die in Frankrijk of elders in Europa willen blijven, maar zijn ze onvoldoende ingelicht over de asielprocedures. “Daarom vindt vzw Humain dat Frankrijk haar asielprocedure transparant en efficiënt moet toepassen en prioriteit dient te geven aan de regio Noord-Frankrijk. Vluchtelingen moeten zich ook kunnen beroepen op de bijzondere vorm van bescherming die hen wordt verleend onder internationaal recht”. 

Dit artikel  verscheen ook op de website van vzw Humain

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!