© Frederik Sadones

Europese Commissie wil 39 miljard euro uitgeven aan bewapening

donderdag 8 juni 2017 12:06
Spread the love

Gisteren kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

De Europese Commissie lanceerde op 7 juni een aantal voorstellen die de Europese defensie moeten versterken. In totaal wil de Commissie voor 39 miljard euro vrijmaken voor militair onderzoek en de aankoop van wapens. Een deel van dit geld zou afkomstig zijn van Europese fondsen. De rest van dat geld moeten de lidstaten bijpassen.

Vredesorganisaties van het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel (ENAAT) zijn kritisch voor de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Deze voorstellen zullen niet leiden tot meer vrede en veiligheid. Dit zal enkel de wapenindustrie ten goede komen en zou wel eens kunnen leiden tot een escalatie van de wereldwijde wapenwedloop die momenteel gaande is.

Geld voor wapens, maar niet voor conflictpreventie’

De Europese Commissie stelt voor om EU-fondsen die nog niet begroot zijn, te gebruiken voor het oprichten van een ‘defensie-industrieel ontwikkelingsplan’. Op die manier zouden honderden miljoenen euro’s terecht komen bij de wapenindustrie.

Dat is niet verwonderlijk. De wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie. Interne documenten van de Europese Unie tonen aan dat de Commissie tientallen ontmoetingen heeft gehad met de wapenindustrie.

Het is bijzonder verontrustend dat de Europese Commissie voorstelt om ongebruikte fondsen te gebruiken om de wapenindustrie te ondersteunen. Cruciale beleidsdomeinen zoals conflictpreventie zijn al jarenlang ondergefinancierd en ontvangen amper 6 miljoen euro per jaar.

Wapenaankopen aftrekbaar van begrotingstekort

De Commissie stelt bovendien voor om gemeenschappelijke wapenaankopen af te trekken van de begrotingstekorten van lidstaten. Totale waanzin. Lidstaten hebben de afgelopen jaren drastisch bespaard op sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen te halen. Ettelijke miljoenen uitgeven aan nieuwe wapensystemen zou nu wel kunnen. Dat wil de Europese Commissie zelfs aanmoedigen.

Dat de Europese Unie publieke middelen wil gebruiken voor het ondersteunen van de wapenindustrie is niet alleen absurd, maar ook onethisch. Het is tijd dat de EU beseft dat dit niet leidt tot meer vrede en veiligheid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!