Opinie, Europa, Economie, Politiek, België - Guido Deckers

Zij profiteren, jij betaalt: ‘Legale’ belastingontwijking is een etterende wonde

De regering-Michel heeft de mond vol over ‘rechtvaardige fiscaliteit’. Maar de invulling daarvan staat haaks op wat de meeste mensen dagelijks ervaren. Dat moest zelfs Bart De Wever (NV-A) toegeven bij VRT-presentator Lieven Van Gils. “Het idee van een rechtvaardige fiscaliteit is voor mij legitiem”, verklaarde hij. “Ik denk dat veel mensen vinden dat het niet eerlijk is verdeeld.” De bewijzen hiervoor groeien met de dag. Maar het onderwerp bij uitstek is toch wel de ‘legale’ belastingontwijking.

woensdag 7 juni 2017 16:00
Spread the love

Belastingontwijking

Ontwijking mag niet worden verward met fiscale fraude. Belastingontwijking is het verlagen van belastingen waarbij binnen de grenzen van de wet wordt gebleven. Landen die dat faciliteren, noemen we belastingparadijzen. Zowel personen als bedrijven kunnen belastingen ontwijken. Dat deze praktijken enorme schade toebrengen en verliezen teweegbrengen voor de samenleving, bewijst de campagne van het Financieel Actie Netwerk (FAN). Een netwerk van de drie grote vakbonden en sociaal-culturele organisaties. Met 8 voorbeelden van belastingontduiking wordt de impact van het verlies aangetoond en wordt berekend wat je met die gemiste inkomsten zou kunnen doen voor de hele samenleving.

Internationaal

Het is ondertussen een publiek geheim dat de fiscale administratie van de multinationals in belastingparadijzen zit. Maar hierdoor verliezen ontwikkelingslanden massaal veel geld. Het IMF schat het verlies aan belastinginkomsten op 200 miljard dollar. Dat geld hebben ontwikkelingslanden broodnodig om publieke diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg of sociale bescherming uit te bouwen. Met de verloren belastinginkomsten zouden de landen 124 miljoen kinderen naar school kunnen sturen en medische interventies op touw kunnen zetten die elk jaar het leven van 6 miljoen kinderen redden.

Belastingparadijs België

De regering-Michel vindt haar fiscale beleid rechtvaardig maar gaat ondertussen op zoek naar een topadvocatenkantoor dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet bijstaan in zijn strijd met Europa over fiscale deals. Die deals zorgden ervoor dat multinationals nog maar weinig belastingen moesten betalen. Europa vernietigde de deals waardoor 36 multinationals alsnog de verschuldigde belastingen moesten betalen. Aanvankelijk luidde het dat de betrokken ondernemingen samen zo’n 700 miljoen euro zouden moeten terugbetalen. Maar nu blijkt het om meer dan 1,15 miljard euro te gaan. Heel vreemd: de regering moet bij elke begrotingsronde op zoek gaan naar centen om de staatskas te vullen, en toch voert ze een strijd tegen de Europese beslissing om 36 multinationals rechtvaardig te belasten.

Met een bedrag van 1,15 miljard kan je nochtans veel betere dingen doen dan een kleine groep aandeelhouders bedienen. Bijvoorbeeld investeren in belastingambtenaren die ervoor zorgen dat iedereen op een rechtvaardige manier zijn belastingen betaalt. Dat hierin investeren nodig is, bewees de actie van het personeel bij de belastingdiensten op maandag 29 mei. Zij voerden actie omdat alle Belgische belastingdiensten in staat van ontbinding zijn. Van 2010 tot 2016 verdwenen daar 4.000 banen, waardoor het aantal grondige controles kelderde. Het resultaat is dat fraudeurs hun gang kunnen gaan met als gevolg dat de loontrekkers het gelag betalen. Met een bedrag van 1,15 miljard euro kan de regering tien jaar lang 2.880 belastingcontroleurs betalen die 10 keer meer opbrengen dan wat ze kosten aan de staat. Meer bepaald 1,1 miljard euro. En dat elk jaar!

Vennootschapsbelasting

In België zouden bedrijven de concurrentieslag met het buitenland verliezen door de ‘hoge belasting op bedrijfswinsten’. De regering wil al langer de vennootschapsbelasting verlagen. Maar waar steekt ze haar tijd in? Nu al krijgen de bedrijven bijna evenveel terug aan loonkostensubsidies als wat ze aan belastingen betalen. België zou volgens de Nationale Bank hiermee koploper zijn in de Europese Unie. Vergeleken met Frankrijk, Nederland en Duitsland krijgen de Belgische bedrijven drie keer meer subsidies.   

En dan hebben we het nog niet over de belastingverminderingen die de regering toekent aan vooral grote bedrijven. Mochten grote bedrijven zoals AB InBev, McDonald’s en de luierfabrikant Ontex Group tegen het normale tarief worden belast, dan zouden we met deze opbrengst 6.000 verpleegkundigen, 4.000 opvoeders  en 5.200 voltijdse kinderverzorgers kunnen aanwerven. En Engie en Ikea zouden kunnen zorgen voor de bouw van crèches met een capaciteit van 5.000 kinderen en 1.200 sociale woningen.

Samengevat: Charles Michel en Co moeten dringend willen luisteren naar het grootste deel van de bevolking die rechtvaardige fiscaliteit anders invult dan wat de regering tot nu toe gedaan heeft op het vlak van fiscaal beleid. 

Guido Deckers is coördinator Financieel Actie Netwerk (FAN) 

Volg ons op Facebook

take down
the paywall
steun ons nu!