Een reinigingswerker heeft zijn kruiwagen vol plastic brokstukken geladen op de kusten van Indonesië (oceanconference.un.org)

Plastic verziekt de hele wereld, actie dringend nodig

De gezondheid van oceanen gaat achteruit en die trend moet gestopt worden, stellen deelnemers aan de Ocean Conference van de VN in New York. Van 5 tot 9 juni 2017 wordt daar op hoog niveau gesproken over maatregelen om de enorme plasticvervuiling te bestrijden.

dinsdag 6 juni 2017 17:02
Spread the love

Ongeveer vijfduizend vertegenwoordigers van regeringen, burgerorganisaties en de privé-sector uit de hele wereld zijn van 5 tot 9 juni bijeen voor de eerste VN- Oceanenconferentie https://oceanconference.un.org/ in New York. “De gezondheid van onze oceanen en zeeën is onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de hele planeet en al het leven op aarde”, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij de plechtige opening. De oceanen staan zwaar onder druk door menselijke activiteit.

Een van de meest dringende kwesties is de vervuiling van het zeewater, die voor een belangrijk deel door plastic wordt veroorzaakt. Meer dan 260.000 ton plastic drijft momenteel in kleine stukjes in de oceanen, een cijfer dat waarschijnlijk een onderschatting is. Onlangs bleek dat het afgelegen Henderson Island in de Zuidelijke Stille Oceaan 38 miljoen stukken plastic telt, die daar aangespoeld zijn.

“Er is geen excuus voor dat de mensheid elke minuut van de dag een grote vrachtwagen vol plastic in de oceanen dumpt. We hebben een plasticplaag losgelaten op de oceanen die de natuur op tragische wijze schaadt”, zei Zweeds diplomaat Peter Thomson op de eerste conferentiedag. Zweden is voor het ogenblik voorzitter van de VN-Algemene Vergadering. 

Plastic dat in de oceaan belandt heeft gezondheidsgevolgen voor mens en dier. Dieren raken verstrikt in het afval of slikken het in met dodelijke gevolgen. Uit het plastic komen schadelijke stoffen vrij die een negatieve invloed hebben op de voortplantingsvermogens van vissen.

Volgens Kosi Latu, directeur van het South Pacific Regional Environment Program (SPREP),werd plastic aangetroffen in 97 procent van alle vissoorten die in de Stille Oceaan onderzoek naar is gedaan werden onderzocht.

Ook mensen krijgen plastic binnen via consumptie van besmette vis. Europese onderzoekers schatten dat Europeanen jaarlijks 11.000 stukjes microplastic binnen kunnen krijgen door het eten van zeevoedsel. Uit studies blijkt dat dit ingeslikt plastic ook voor mensen giftig is het risico op ziekten zoals kanker doet toenemen.

Sommige landen hebben al plannen gemaakt om deze vervuiling te bestrijden. Zo wil Indonesië zijn zeeafval voor 2025 verminderen met 70 procent, terwijl Thailand recyclage en het gebruik van een ecologisch verantwoorde vervanger voor plastic wil stimuleren. Indonesië en Thailand staan volgens The Ocean Conservancy in de wereldwijde top 5 van de grootste plasticvervuilers.

Eind 2017 zal de methode an Nederlander Boyan Slat om plastic uit de oceanen te verwijderen uitgetest worden. Met zijn project The Ocean Cleanup wil hij de Great Pacific Garbage Patch opruimen, de grootste drijvende plastic vuilnisbelt in de oceaan.

Gebrekkig beleid en een inadequate afvalverwerkingsinfrastructuur hebben in de afgelopen jaren bijgedragen aan de plastic vervuiling van de oceanen. Zo wordt wereldwijd slechts 14 procent van het plastic afval ingezameld voor recyclage. “Zonder effectieve recyclage is dit probleem niet op te lossen”, zei Latu.

Doelstelling 14 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG14) benadrukt het belang van duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en alles wat daarin leeft, en pleit voor een aanzienlijke vermindering van de vervuiling van zeeën voor 2025. De implementatie van deze SDG14 en van strategieën om de daarin geformuleerde doelen te bereiken, staat nog tot en met 9 juni centraal op de Oceanenconferentie.

Saving the Oceans, Saving the Future: Officials Tackle Marine Pollution

take down
the paywall
steun ons nu!