Opinie - Ayse Yigit

Waarom hou ik van Ramadan?

Het geeft me een bijzonder vredig gevoel om verbonden te zijn met mensen over de hele wereld, die aan het vasten zijn of niet, handelen in bescheidenheid, samenhorigheid, wederzijds respect en aanvaarding.

zaterdag 27 mei 2017 19:07
Spread the love

Ik hou van Ramadan, omdat het draait om veel meer dan niet eten en drinken.

Omdat ik tijdens het vasten mijn wilskracht en doorzettingsvermogen kan trainen en omdat dit een uitgelezen gelegenheid is om mijn minder goede gewoontes af te leren, en de goede bij te schaven.

Omdat er tijdens de maand Ramadan banden worden aangehaald, conflicten worden bijgelegd, samen wordt gegeten, gebeden en gebabbeld met vrienden en familie in een bijzonder gezellige sfeer.

Omdat Ramadan een ideale tijd is om mezelf te laten inspireren door al het goede dat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Er wordt in deze maand meer gedacht aan kanslozen, armen en zieken. Er wordt meer dan anders gezocht naar oplossingen. Ook voor mij is dit een aanleiding om erbij stil te staan hoe ik me kan engageren om van de wereld een betere plek te maken.

Omdat het mij een bijzonder vredig gevoel geeft, om verbonden te zijn met mensen over de wereld die aan het vasten zijn. Het geeft me een bijzonder vredig gevoel om verbonden te zijn met mensen over de wereld, die aan het vasten zijn of niet, die handelen in bescheidenheid, samenhorigheid, wederzijds respect en aanvaarding.

Omdat vasten een soort verzet is tegen de consumptiemaatschappij. Tijdens de maand Ramadan ben ik alerter wat betreft mijn consumptiegedrag, streef ik naar eenvoud, en toon ik in het bijzonder aandacht voor boycotacties. Ik kook en eet sober. Ik neem me voor om de dingen waarop ik me tijdens deze maand focus, ook na Ramadan door te zetten als vaste gewoonten in mijn dagelijks leven.

Omdat ik tijdens de maand Ramadan, door overdag niet te eten en te drinken, minder materialistisch word, en me zonder afleiding kan focussen op het maatschappelijke, het spirituele en het existentiële.

Omdat het mij een goed gevoel geeft, door niet te eten en te drinken dichter bij mijn ongerepte staat te komen, en zo mezelf dichter bij de natuur, dichter bij God te voelen.

Omdat Ramadan mij telkens opnieuw doet denken aan mijn kindertijd, die ik doorbracht in een idyllisch dorp hoog in de bergen aan de Zwarte Zee, in een klein huisje waar we als een groot gezin met oma en opa, met nonkels en tantes, met koeien en kippen en katten samenleefden. Een periode waarin ik basiswaarden en morele kwaliteiten als eerlijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, inlevingsvermogen, naastenliefde, liefde voor natuur en liefde voor dieren heb meegekregen in een islamitische opvoeding.

take down
the paywall
steun ons nu!