Opinie, Nieuws, Wereld, Europa, Samenleving, Politiek, België, Brussel -

Trump is niet welkom in Brussel. En wel hierom

Op 25 mei is het zover. Dan komt VS-president Donald Trump naar Brussel voor een NAVO-top en de inauguratie van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. "De Amerikaanse president en zijn kompanen leggen niet alleen valse maar ook gevaarlijke prioriteiten. Vandaar ook dat we hun beleid niet welkom heten", schrijft Ludo De Brabander van Vrede vzw.

dinsdag 23 mei 2017 16:47
Spread the love

Sinds de val van de Muur, nu al een kwart eeuw geleden, is de NAVO getransformeerd tot een mondiale speler. Dat militair bondgenootschap ging allianties aan met tientallen landen en instellingen. Daarenboven zetten de NAVO of de lidstaten verschillende desastreuze militaire interventies op die de betrokken landen in chaos hebben achtergelaten.

Met Rusland lopen de spanningen gevaarlijk op. De recente ontplooiing van enkele duizenden NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland, de stijgende militaire budgetten en de modernisering van de kernwapenarsenalen creëren een echt Koude Oorlogsklimaat. De NAVO wijst Rusland met de vinger, maar de opeenvolgende uitbreidingen van het NAVO-grondgebied richting Rusland vormen minstens een deel van de verklaring. Stel je even het omgekeerde voor. Het gevaar is extra groot omdat we te maken hebben met kernwapenmachten.

De NAVO-lidstaten boycotten de onderhandelingen in VN-verband die moeten uitmonden in een verdrag voor een verbod op kernwapens.

In plaats van het voortouw te nemen om de wereld eindelijk te verlossen van deze gevaarlijke massavernietigingswapens – een kernoorlog kan niet gewonnen worden, maar vernietigt de mensheid – zijn de NAVO-kernwapenstaten bezig met peperdure moderniseringsprogramma’s. Washington plant de komende decennia maar liefst 1.000 miljard dollar aan investeringen in zijn kernwapenarsenaal. In Groot-Brittannië zal de opwerking van het nucleaire Trident systeem 200 miljard Britse pond kosten. Dat zijn absurd gigantische bedragen. Bovendien boycotten de NAVO-lidstaten de onderhandelingen in VN-verband die moeten uitmonden in een verdrag voor een verbod op kernwapens.

De drastische verhoging van de defensiebudgetten zal een van de centrale punten zijn op de komende Brusselse NAVO-top. In 2014 is afgesproken dat de NAVO-lidstaten er naar zullen streven om hun militaire budgetten te verhogen tot 2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Trump hamert erop dat Europa meer moet uitgeven.

Voor België werd dit engagement genomen door een ontslagnemende regering zonder het parlement daarin te kennen. Op dit ogenblik halen slechts vijf NAVO-landen die norm. De VS nemen het leeuwenaandeel voor hun rekening met twee derde van de militaire uitgaven van het bondgenootschap.

Trump hamert erop dat Europa meer moet uitgeven zodat de lasten eerlijker verdeeld zijn en vraagt concrete afspraken om de 2 procent norm te bereiken. In werkelijkheid is de NAVO overbewapend. In 2016 gaven de lidstaten 892 miljard dollar uit, goed voor meer dan de helft van de wereldwijde militair uitgaven.

Als de NAVO-plannen vandaag worden uitgevoerd, moeten de Europese lidstaten jaarlijks 130 miljard euro extra ophoesten voor defensie

Als de NAVO-plannen vandaag worden uitgevoerd, moeten de Europese lidstaten jaarlijks 130 miljard euro extra ophoesten voor defensie. Een gigantisch bedrag in tijden van opgelegde besparingen en begrotingsdisciplines. De Russische dreiging is een van de uitgespeelde argumenten, maar die is een lachertje.

Moskou kondigde dit voorjaar aan dat het defensiebudget in 2017 met een kwart moet krimpen van omgerekend 65 miljard naar 48 miljard dollar. Dat is een schamele 5 procent van wat de NAVO-leden uitgeven. Toch slikken en verkopen veel politici het fabeltje van de Russische dreiging.

Deze compleet verkeerde prioriteiten dienen niet de vrede maar de oorlogspolitiek. Een internationale NGO, het Comité voor Ontwapening, Vrede en Veiligheid, rekende uit dat extreme armoede en honger uitgeroeid kunnen worden met een bedrag tussen 39 en 54 miljard dollar. Dat laatste bedrag komt exact overeen met wat president Trump extra wil injecteren in zijn militair apparaat. Om de kindersterfte met twee derde te doen dalen en de strijd tegen Aids, malaria en andere ziekten te overwinnen is 20 tot 25 miljard dollar nodig, enz.

Als vredesbeweging willen we samen met de organisaties uit het maatschappelijk middenveld, dat onze regeringen de juiste prioriteiten leggen. Veiligheid gaat over klimaatmaatregelen, een gezond leefmilieu, zorgen dat iedereen over een redelijke levensstandaard kan beschikken en niet moet omkomen van de honger of bestrijdbare ziektes. Dat betekent ook dat ieders rechten worden gerespecteerd met inbegrip van de culturele.

Trump en zijn kompanen staan voor het tegenovergestelde en leggen niet alleen valse maar ook gevaarlijke prioriteiten. Vandaar ook dat we hun beleid niet welkom heten. We willen geen top die verdere militarisering van onze maatschappij voorbereidt ten koste van het welzijn van de bevolking.

De vredesbeweging roept op om deel te nemen aan de betoging #Trumpnotwelcome op 24 mei (17u) in Brussel Noord. Een dag later, simultaan met de NAVO-top, houdt de internationale vredesbeweging een tegentop met een vredesconferentie in het centrum van Brussel. Meer info: www.stopnato2017.org en www.trumpnotwelcome.be

Dit artikel verscheen eerder op MO*.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!