Ontbossing in Azië blijft onverminderd doorgaan (deforestationandtheplanet.com)

Ontbossing Azië verhindert armoedebestrijding

In veel Aziatische landen is de ontbossing nog steeds niet gestopt. Vat brengt de realisatie van VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals armoedebestrijding in gevaar. Dat stelt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO.

woensdag 17 mei 2017 15:05
Spread the love

“Bossen zijn essentieel om de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2015-2030 (SDG) te verwezenlijken. Er verdwijnt nog steeds 3,3 miljoen hectare per jaar in deze regio”, zegt Patrick Durst van het regionale bureau in Azië en de Pacific van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO. (Zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?)

Bossen bedekken een derde van het landoppervlak en hebben een onschatbare sociale, economische en ecologische waarde. Ze beschermen het leven op de planeet op allerlei manieren. Bomen zorgen voor schone lucht om te ademen en schoon water om te drinken. Meer dan 80 procent van alle landdieren en -planten leven in bossen, beschermen de biodiversiteit en werken als een natuurlijke verdediging tegen klimaatverandering.

“In Azië en de landen van de Stille Oceaan worden nog steeds bossen gekapt om plaats te maken voor landbouw, voor infrastructuur, huizenbouw, mijnbouw en ander landgebruik”, zegt Durst.

Toen in 2015 door 193 landen overeenstemming werd bereikt over de SDG’s, werden de vrijwaring van bossen expliciet genoemd. Ze moeten beschermd en hersteld worden en duurzaam gebruikt.

Volgens de FAO is een derde van alle grote steden in de wereld, waaronder Mumbai, Bogotá en New York, voor een belangrijk deel afhankelijk van drinkwater uit bosgebieden. “Wereldwijd zijn 1,3 miljard mensen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen”, zegt Nina Brandstrup, FAO-vertegenwoordiger in Sri Lanka. “Om een einde te maken aan armoede, zoals SDG1 wil, moeten we ook rekening houden met de gezondheid van bossen en deze mensen daarbij betrekken.”

take down
the paywall
steun ons nu!