M – aanzet tot de derde schoolstrijd?

M – aanzet tot de derde schoolstrijd?

woensdag 17 mei 2017 15:02
Spread the loveThe reason why…

 

Beste minister Crevits

Meestal start een generaal een oorlog. Of wanneer je Trump heet, zou je wel eens door gevoelige info te delen een strijd tot uw afzetting kunnen beginnen.

Maar u, beste Hilde, bent erin geslaagd om binnen ons onderwijs de aanzet te geven voor een derde schoolstrijd. 

De eerste schoolstrijd situeert zich in de periode van 1878 – 1884. De katholieken hadden onderwijs in handen. En daar kwam plots de verplichting om in elke gemeente een schooltje op te richten dat gratis onderwijs moest verschaffen. Want de arme kinderen verdienden het ook om kennis te vergaren. Het resultaat was dat het aantal katholieke scholen in dalende lijn ging. 

De katholieke zuil reageerde vanaf 1878 in alle hevigheid want ‘voor de katholieken was deze schoolstrijd een gevecht om ‘de ziel van het kind”.

En dit had effect in een overwegend katholiek België. In 1878 telden de katholieke scholen slechts 13% van het aantal leerlingen. In 1880 onderwezen ze reeds 63% van alle leerlingen.

De tweede schoolstrijd situeert zich in de periode van 1950-1958. Het officiële onderwijs voelde zich benadeeld door een kleiner aantal scholen. Het vrije net voelde zich financieel tekort gedaan omdat ze een hoger inschrijvingsgeld moesten vragen omdat het vrij secundair onderwijs niet werd gesubsidieerd.

Deze schoolstrijd bereikte een hoogtepunt in 1955 toen de ‘wet Collard’ werd goedgekeurd. Hierin werd geprobeerd de subsidies van het vrije net zoveel mogelijk te verminderen, de voorwaarden voor subsidiëring te verscherpen en meer rijksscholen op te richten.

Opnieuw werd er heftig gereageerd. Er kwamen straatprotesten en een mars op Brussel. Deze reacties duurden tot de volgende verkiezingen.

Op 20 november 1958 werd het Schoolpact afgesloten waarin werd besloten om geen inschrijvingsgeld meer te vragen in het secundair onderwijs.

En nu is het 17 mei 2017 en heerst de letter M.

M van machteloze ouders en leerkrachten, M van veel te lang aanModderen, M van steeds Meer Moeten doen met Minder geld, M van Machtige koepels en M van misschien een derde schoolstrijd?

Terwijl M moest staan voor ‘meer inclusie’, ‘meedenkende ouders en leerkrachten’ en Megahard werkende ondersteuners, M van netoverschrijdende M-teams, …

Eén ding heeft u mee, beste Hilde, in tijden van internet en digitalisering komen mensen die moe zijn en gefrustreerd, leerkrachten en ouders, directies, … niet meer op de straat. Ze verenigen zich op facebookpagina’s, ondertekenen digitale petities, geraken steeds meer gefrustreerd.

Want beste Hilde, het is zoveel gemakkelijker om honderden boze mails te negereren, te beantwoorden met inhoudsloze standaardmails of ze gewoon te deleten. Zoveel gemakkelijker dan duizenden boze leerkrachten, … te trotseren die op uw stoep hun ongenoegen komen uiten.

In de tweede schoolstrijd was er ook ongetwijfeld een vakbond die zijn naam nog waardig was. Die ook niet verstopt zat onder stapels mails en communiceert via FB-pagina’s…

Deze schoolstrijd gaat niet om een gevecht om ‘de ziel van het kind’. Het gaat om het recht van elk kind met specifieke onderwijsbehoeften op het allerbeste onderwijs. 

 Deze visie wordt al decennia lang vooral uitgedragen door scholen uit het officiële net. Zij kunnen namelijk geen leerlingen weigeren. Vraagt u eens rond bij ouders met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waar ze geweigerd werden!

Het officiële net is kleiner in aantal scholen, in aantal leerlingen en heeft geen mastodont-scholen maar is zo groots in zorg. We dragen trots onze waarden uit van toegankelijkheid, diversiteit en daadkracht. Daarom zijn onze GON-teams ook in staat netdoorbrekend te werken. De katholieke scholen appreciëren de kennis en expertise die onze GON-begeleiders mee brengen.

En de ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften appreciëren de goesting waarmee veel directeurs binnen het officiële net op zoek gaan naar oplossingen en antwoorden bij problemen.

Doen katholieke scholen dit niet? Jawel, er zijn fantastische zorgscholen binnen het katholieke net. Maar waar de katholieke koepel absoluut overheerst in leerlingenaantal overheerst het officiële net in kennis, expertise, daadkracht in zorg.

Gooit u dit morgen echt overboord?

Mvg

Sandra, een trotse, apetrotse mama van 3 zonen met specifieke noden en al 22 jaar een trotse, apetrots personeelslid van het officiële net binnen het Vlaamse onderwijs!

(met dank aan het internet voor de info ivm de schoolstrijd, het was een middag geschiedenis)

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!