Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek - Arthur Wyns

VS op het rooster tijdens VN-klimaattop in Bonn

De VS is zwaar onder vuur komen te liggen afgelopen weekend tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Bonn, Duitsland, waar het zijn nationaal klimaatbeleid diende te verhelderen. De Trump-administratie kondigde reeds voor de top aan dat ze uit het akkoord willen stappen.

maandag 15 mei 2017 15:13
Spread the love

Van 8 tot 18 mei vindt de internationale klimaattop van de Verenigde Naties plaats in Bonn, Duitsland. Alle 195 landen zijn er aanwezig om te bespreken hoe het nu verder moet na het Parijs-akkoord. Alle ogen zijn echter gericht op de Verenigde Staten: de Trump-administratie kondigde reeds voor de top aan dat ze uit het akkoord willen stappen.  

De inter-sessie klimaattop van de UNFCCC (de United Nations Framework Convention on Climate Change), die dient om de aanstaande COP 23 in Bonn voor te bereiden is de scène van een internationale evenwichtsoefening. De klimaattop in Bonn bouwt verder op het Parijs-akkoord dat in 2015 in Parijs tijdens de COP 21 werd opgericht. Het Parijs-akkoord was een historische beslissing waarin alle landen klimaatsverandering erkenden en beloofden om alles in hun macht te doen om onder de limiet van 1,5°C te blijven. Deze temperatuurlimiet werd door de internationale wetenschappelijke gemeenschap vooropgesteld als de absolute grens waar we onder dienen te blijven om catastrofale effecten te vermijden, en elk land dient hiervoor zijn uitstoot te reduceren en in hernieuwbare energie te investeren.

En toen kwam Trump

De aankondiging van Donald Trump dat de VS – na China het land met de hoogste uitstoot van broeikasgassen ter wereld – uit het Parijs-akkoord wil stappen, kan het hele akkoord in gevaar brengen.

Maar met de start van de klimaattop in Bonn afgelopen maandag werd het snel duidelijk dat Trumps belofte om het akkoord te verlaten een lege belofte was. Adviseurs van zijn administratie riepen op om zo een grote beslissing niet al te onverhoeds te maken. De Secretary of Energie voor de Trump administratie, Rick Perry, stelde dat de VS in nieuwe onderhandelingen zou kunnen gaan om het akkoord aan te passen, maar dat het zijn beloftes zeker niet kan terugtrekken.

Tijdens de Bonn klimaattop werd uiteindelijk besloten om de beslissing of Amerika al dan niet uit het akkoord stapt uit te stellen tot de G7-top eind mei in Italië. Maar ook hier is niemand zeker of het om loze beloftes gaat of niet, en of Trump zelf naar Italië zal afzakken of niet. Het klimaatbeleid van de VS lijkt elke zin van richting verloren te hebben.

Landen voelen VS aan de tand

Op zaterdag 13 mei werden de Verenigde Staten onderworpen aan een multilaterale beoordeling, een vraag-en-antwoord sessie waar andere landen het nationale klimaatbeleid van de Trump administratie in vraag mogen stellen.

De afgevaardigde van de VS, Trigg Taley, verklaarde voor de voltallige internationale gemeenschap dat zijn administratie nog geen enkele maatregel voor klimaatbeleid heeft ondernomen, en dat Trump zich enkel wil richten op nationale veiligheid en de creatie van jobs. Hij noemde het Parijs-akkoord “onnodig lastig” en wou geen beloftes maken in verband met toekomstige klimaatacties van de VS.

Verder bevestigde Taley dat Trump weldegelijk van plan is om het Clean Power Plan en andere milieuregulaties verder af te bouwen. Dit Clean Power Plan is het voornaamste mechanisme dat bedrijven in de Verenigde Staten aanzet om hun uitstoot te reduceren en het lands voornaamste strategie om zijn emissie-doelstellingen voor 2020 te behalen.

Hevige reacties van verscheidene landen en partijen volgden op deze verklaringen: de delegaties van Brazilië, de EU, India, China en Zwitserland waren zeer mondig in hun verweer tegen de plannen van de VS.

Brazilië stelde het gebrek van marktmechanismen en groene certificaten in de VS in vraag – een strategie voor de reductie van uitstoot waar bijvoorbeeld België enorm op inzet. India bekritiseerde het volledige gebrek aan financiële steun voor het GreenClimateFund, het klimaatfonds dat tijdens het Parijs-akkoord werd opgesteld. De delegatie van de EU merkte bovendien op dat de Trump-administratie geen enkele strategie heeft om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Voorwaarts, ook zonder Amerika

De internationale klimaatgemeenschap loopt echter niet verloren zonder de steun van de VS. “De huidige onderhandelingen hebben een sterke richting en maken veel vooruitgang”, stelde de Franse diplomaat Laurence Tubina, een van de belangrijkste architecten van het Parijs-akkoord.

“Er is geen weg terug”, stelde de Marokkaanse minister van Buitenlandse zaken en voormalig president van COP22 in Marrakesh Salaheddine Mezouar, “de internationale gemeenschap beseft dat de inzet en acties die het beloofde onomkeerbaar zijn.

De hervorming van het energiesysteem en het aanpakken van klimaatverandering valt m.a.w. niet te stoppen. Meer zelfs: Amerika werd zaterdag 13 mei op het rooster gelegd op de UNFCCC top. Tijdens een multilaterale beoordeling krijgen andere landen de kans om het nationale klimaatplan van de VS in vraag te stellen. Vrijdag 12 mei werden o.a. Frankrijk, Luxemburg, Canada, Griekenland, en Portugal reeds ondervraagd.

De verwachtingen staan echter gespannen voor de beoordeling van de VS: zal de Trump-administratie een ambitieus of een verwaarloosd klimaatplan presenteren, en hoe zal het zich verantwoorden voor zijn keuzes? Keuzes die grote gevolgen kunnen hebben voor het globale klimaat.  

take down
the paywall
steun ons nu!