Opinie -

Dienst Alimentatie moet bekender en toegankelijker worden

Vier op tien krijgen geen of onvoldoende onderhoudsgeld. Drie op de tien alleenstaande moeders zitten onder de armoedegrens. Veel eenoudergezinnen krijgen na een (echt)scheiding geen of onregelmatig onderhoudsgeld, in de volksmond 'alimentatie' (onderhoudsuitkeringen voor de ex-partner én onderhoudsbijdragen voor kinderen). Dat ze hiervoor terechtkunnen bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) is onvoldoende bekend.

woensdag 10 mei 2017 09:42
Spread the love

 Bovendien zijn er steeds minder DAVO-kantoren waar alleenstaande ouders terechtkunnen. DAVO moet veel bekender en toegankelijker worden door een campagne naar de mensen die deze dienst nodig hebben. De intake van alimentatieaanvragen moet lokaal gebeuren, zodat ook kwetsbare gezinnen met een verhoogd armoederisico krijgen waar ze recht op hebben.

4 op de 10 gezinnen krijgen na (echt)scheiding geen of onregelmatig onderhoudsgeld

4 op de 10 gezinnen krijgen na een echtscheiding niet het onderhoudsgeld waar ze recht op hebben. Dat blijkt uit een enquête van de Ligue des Familles. De gevolgen zijn groot: 85 % van de eenoudergezinnen en van de nieuw-samengestelde gezinnen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen tegen het einde van de maand. Eén op 2 heeft financiële zorgen op het vlak van wonen, kledij en mobiliteit en 1 op 4 zelfs met voeding.

Dienst voor Alimentatievorderingen

Uit de enquête van La Ligue blijkt dat van de personen die geen alimentatie ontvangen 4 % niet wist dat ze een aanvraag konden doen en 15 % het niet durfde vragen aan de ex-partner. Nochtans bestaat de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) al meer dan 12 jaar. Deze dienst kan achterstallige onderhoudsgelden terugvorderen bij de partner die in gebreke blijft en voorschotten uitkeren op de achterstallige onderhoudsbijdragen voor de kinderen tot 175 euro per maand per kind.

Alleen onderhoudsgerechtigde ouders met een maandinkomen onder de 1.800 euro (verhoogd met 67 euro per kind ten laste) kunnen voorschotten krijgen. Heel concreet betekent dit voor heel wat eenoudergezinnen het verschil tussen armoede of net de eindjes aan mekaar kunnen knopen. DAVO heeft op die manier al meer dan 86.000 onderhoudsgerechtigden kunnen helpen: meer dan 3000 ex-partners én 83.000 kinderen kregen eindelijk waar ze recht op hadden. Ruim 93 % van de aanvragers zijn vrouwen.

Steeds minder DAVO-kantoren

Onderhoudsgelden zijn een recht, uitgesproken en vastgelegd door een rechter of onderling overeengekomen én dus afdwingbaar. Maar jammer genoeg vinden nog te weinig eenoudergezinnen in moeilijkheden hun weg naar DAVO. In het begin waren er nog 30 DAVO-kantoren waar mensen terechtkonden om hun dossier in te dienen, vandaag zijn dat er nog maar 23.

Vanaf september wil DAVO de intake nog uitsluitend laten gebeuren in 11 infocentra, dus eentje per provincie (behalve in Vlaams-Brabant waar Brussel en Leuven overeind blijven). Bovendien worden dit polyvalente infocentra die naast DAVO heel wat andere fiscale zaken moeten regelen waardoor de zichtbaarheid nog vermindert.

Dit gaat de bereikbaarheid van DAVO niet bevorderen, integendeel. Zeker omdat we weten dat mobiliteit voor deze gezinnen al problematisch is. Het dossier zal ook online ingediend kunnen worden, maar ook dat is geen oplossing. Zes op de 10 gezinnen heeft het nu al moeilijk om de nodige documenten voor DAVO te verzamelen.

De toenemende onlinedienstverlening zorgt er vaak voor dat mensen in armoede hun rechten nóg moeilijker kunnen opnemen, omdat ze geen computer, geen internet of onvoldoende digitale vaardigheden hebben. Het Platform Alimentatiefonds (een samenwerking tussen vrouwen- en gezinsorganisaties) is heel ongerust over de werking, het bereik en de toegankelijkheid van DAVO in de toekomst.

Het aantal eenoudergezinnen in België groeit gestaag: het ging in 2016 om bijna 480.000 eenoudergezinnen met meer dan 725.000 kinderen. Nu al heeft meer dan 35 % van de eenoudergezinnen in België een verhoogd armoederisico. DAVO moet dus veel méér bekendgemaakt worden, én beter en makkelijker toegankelijk worden.

Campagne om DAVO bekender en toegankelijker te maken

De intake van de dossiers moet lokaal kunnen gebeuren, in elke Belgische gemeente, zodat alvast het probleem van de mobiliteit is opgelost. De verwerking, terugvordering, inning en uitbetaling kan na de lokale intake in de 11 DAVO-centra gebeuren. Persoonlijke begeleiding is zeker nodig.

Met het Platform Alimentatiefonds eisen we dat er een grote campagne wordt opgezet om DAVO meer bekend te maken bij wie deze dienstverlening nodig heeft om aan achterstallige onderhoudsgelden te geraken. De nood is hoog in al die gezinnen die alweer de schoolrekening niet kunnen betalen of geen nieuwe schoenen voor de kinderen kunnen kopen.

Zolang we geen automatische toekenning van onderhoudsgelden kunnen regelen (en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal gebeuren gezien de trage automatisering van het gerecht), is het de verdomde plicht van de overheid om ervoor te zorgen dat de burgers op zijn minst krijgen waar ze recht op hebben.

Platform Alimentatiefonds

Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad en  Yves Coemans, attaché Gezinsinkomen Gezinsbond

take down
the paywall
steun ons nu!