Bron: YouTube Elie Umukunzi (screenshot)
Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België, Brussel - Elie Umukunzi

Getuigenis van een Brusselse taxichauffeur

dinsdag 9 mei 2017 15:43
Spread the love

Pascal Smet (sp.a), Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, heeft een loopje genomen met de democratie. Met zijn Taxiplan neemt hij, zonder schaamte, meer dan 2.500 gezinnen in het vizier ten voordele van een Amerikaans bedrijf, Uber, dat geen cent bijdraagt aan belastingen in België.

In Brussel werkt 90 procent van de naar schatting meer dan 700 Uber-voertuigen, volledig illegaal. De chauffeurs hebben namelijk geen vergunning in Brussel en werken als schijnzelfstandigen gemiddeld 15 uur per dag en dat 6 à 7 dagen per week. 90 procent van die voertuigen hebben in Wallonië en Vlaanderen een vergunning maar door de laksheid en incompetentie van de Brusselse overheid en administratie, komen ze elke dag naar Brussel om “bij te klussen”. Het is dit systeem dat de socialistische minister wilt veralgemenen.

De Brusselse taxisector stelt momenteel meer dan 2.500 mensen tewerk. Toegegeven, de Brusselse taxisector werkt niet helemaal optimaal en is niet vrij van misbruiken. Maar dat wordt allerminst verholpen door de ongeoorloofde tolerantie van de Brusselse overheid en administratie. Dergelijke houding hindert adequate bestraffing en werkt misbruiken in de hand. 

Minister Pascal Smet liegt in de pers en zelfs in het parlement dat hij de Brusselse taxisector geconsulteerd heeft maar niemand durft hem tegen te spreken. 

Op 26 april 2017 vroeg ik de minister tijdens een vergadering met twee van zijn kabinetsmedewerkers en twee andere zaakvoerders uit de taxisector, of hij één persoon of organisatie bij naam kon noemen dat hij had geconsulteerd bij het opstellen van zijn plan. Zijn antwoord was: “Dat hoeft niemand te weten. Weet gewoon dat het gebeurde.”

Verbaasd door dit antwoord, vroeg ik aan vijf mensen die zetelen in het Overlegcomité van de Brusselse taxisector of ze werden geconsulteerd. Allen antwoordden ze dat het laatste Overlegcomité twee jaar geleden had plaatsgevonden en dat ze sindsdien niets meer van de minister noch van het Taxiplan hadden gehoord. In dat Overlegcomité zetelen onder andere leden van het kabinet van de minister, de administratie, vakbonden, werkgeversorganisaties en telefooncentrales.

Tijdens die vergadering, nadat wij hem er punt per punt op hadden gewezen dat zijn huidig plan onhaalbaar is, vroeg ik hem welk gevolg hij hieraan ging geven. Opnieuw was zijn antwoord niet mis te verstaan: “Jullie gaan dat hoe dan ook moeten aanvaarden. Jullie laatste wapenfeit is staken. En we weten allemaal wat de gevolgen daarvan zijn: niets anders dan frustratie bij de Brusselaars en een stijging van mijn populariteit in de peilingen. Dus doe maar.”

Hoe kan een Minister dit doen? Welke voordelen heeft hij erbij om meer dan 2.500 gezinnen naar sociale en economische wanhoop te drijven? Wij, de meer dan 2.500 getroffen gezinnen, weten het echt niet. De politici en media hebben al lang de kant van de minister gekozen en gunnen ons zelfs geen weerwoord meer. Staken heeft ook geen zin want dat speelt in de kaarten van onze toekomstige moordenaar die om de hoek staat te loeren. Wat rest er ons nog te doen wanneer we ook alle hoop stilaan dreigen te verliezen?

Elie Umukunzi

take down
the paywall
steun ons nu!