“Files zijn een luxeprobleem” (Kris Peeters)

“Files zijn een luxeprobleem” (Kris Peeters)

woensdag 3 mei 2017 10:49
Spread the love

Interview met Kris Peeters naar aanleiding van zijn lezing ‘Mobiliteit in de stad van overmorgen’ op 8 mei om 20h in auditorium STUK in Leuven (gepubliceerd in Deze Week Leuven)

“Files zijn een luxeprobleem” (Kris Peeters)

Wie het over de mobiliteit in Vlaams-Brabant heeft komt snel uit bij het probleem van de files richting Brussel. Voor mobiliteitsexpert Kris Peeters zijn files echter een luxeprobleem. “Files zijn zo’n succes dat iedereen elke dag terugkomt om er deel van te zijn”, lacht hij. “Sommigen hebben geen alternatief, maar de meesten wel. Voor hen is de file-deelname het resultaat van een afweging tussen voor- en nadelen van de mogelijke opties”. Het echte mobiliteitsprobleem in en rond Brussel is volgens Peeters dat van verkeersonveiligheid, slechte luchtkwaliteit, onleefbaarheid van straten, mobiliteitsbeperking voor kinderen en ouderen, energieverspilling, klimaatopwarming… Extra capaciteit creëren om die files weg te werken zoals de geplande capaciteitsuitbreiding van de Brusselse ring lost niets op. “Die extra ruimte zal immers snel worden ingenomen door bijkomend gemotoriseerd verkeer. Op termijn maakt dat het fileprobleem, maar ook alle andere problemen, alleen maar groter. Het systeem heeft zijn limieten bereikt en we moeten het grondig herdenken”, aldus Peeters.

Om de mobiliteit in en rond de hoofdstad te verbeteren moet Brussel in de eerste plaats terug een aangename leefstad worden.  “Op dit moment is Brussel een pendelstad waar elke dag 350.000 mensen naartoe trekken om er te werken. Mocht Brussel terug een aangename stad worden, dan zou een deel van de pendelaars er ongetwijfeld willen wonen wat het aantal verplaatsingen drastisch zou verminderen”. Een aantrekkelijk Brussel is ook belangrijk voor het succes van de fietssnelwegen die momenteel worden aangelegd richting hoofdstad. “Het heeft geen zin iedereen te laten fietsen als het in Brussel een levensgevaarlijke activiteit blijft. Investeren in veilige en aantrekkelijke fietsvoorzieningen is trouwens in het algemeen een winstgevende zaak. Fietsen is, onder andere door de gezondheidseffecten, de enige vervoerswijze die de maatschappij geld opbrengt in plaats van geld te kosten”, aldus Peeters.

De overheid moet daarnaast investeren in een performant openbaar vervoer. “Als men al maar de helft van de circa 4 miljard euro per jaar fiscale voordelen voor salariswagens zou spenderen aan de uitbouw van het openbaar vervoer zouden we een geweldige modal shift kunnen realiseren”, aldus Peeters. Om het aantal verplaatsingen met de auto te beperken én het openbaar vervoer voldoende reizigers te garanderen pleit hij er ook voor om nieuwe woonzones te concentreren langs openbare vervoersnetwerken. Het Regionet dat in het Leuvense op stapel staat is hiervoor een uitstekend voorbeeld. ‘Als je het voor- en natraject van het openbaar vervoer bovendien veilig met de fiets kan afleggen zullen meer mensen er gebruik van maken. De elektrische fiets is dan een geweldige troef. Dit veronderstelt echter tevens diefstalveilige fietsstallingen. Ook winst valt er  te halen met het creëren van meer mogelijkheden om je fiets op het openbaar vervoer mee te nemen en nog meer door in te zetten op een systeem zoals dat van Blue Bike”, aldus Peeters.

Luc Vanheerentals

take down
the paywall
steun ons nu!