Foto: VVOB Zimbabwe
Opinie, Nieuws, Afrika, Economie, Politiek - VVOB Zimbabwe

Armsten zijn slachtoffer van besparingen in ontwikkelingssamenwerking

Begin dit jaar kondigde het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een besparing aan. Deze besparing trof ook VVOB, een Vlaamse ontwikkelingsorganisatie actief in onderwijs. VVOB diende in augustus vorig jaar bij het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) een 5-jarenprogramma in voor programma’s in 9 ontwikkelingslanden, die zouden lopen van 2017 tot 2021. Door de besparingen is VVOB genoodzaakt het programma plots te stoppen in het land waar dat het meest succesvol was: Zimbabwe.

woensdag 3 mei 2017 14:48
Spread the love

De VVOB 5-jarenprogramma’s geïmplementeerd in 9 ontwikkelingslanden scoorden zeer hoog en waren dus kwalitatief hoogstaand; één daarvan was het programma voor Zimbabwe dat 80 procent scoorde. Na de besparingsaankondiging van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, moest VVOB ineens 12 procent besparen van het totale budget, hetgeen overeenkomt met een besparing van 6.576.000 euro. Dat leidde tot de plotse stopzetting van het programma en alle activiteiten in een land: Zimbabwe.

Omdat de besparing zo plots is hadden wij, VVOB Zimbabwe, dat absoluut niet verwacht. Het programma was goed voorbereid en de eerste workshops met de partners vonden al plaats. Een enorme hoeveelheid werk, en dus geld, gaat verloren. We verloren ook onze jobs van de ene dag op de andere. De Belgische belastingsbetaler betaalt hierdoor om en bij de 400.000 euro voor een programma dat nooit zal plaatsvinden.

Zoals de tabel hieronder aantoont, is Zimbabwe een van de landen die het sterkst in aanmerking komt voor het ontvangen van ontwikkelingssamenwerking (klik op de tabel om deze te vergroten):
 

 

 

De DGD brochure “De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in een notendop” citeert de volgende uitspraak van Alexander De Croo: “Het is net in de minst ontwikkelde landen dat de officie?le ontwikkelingssamenwerking het meest nodig is.”* 

Men zou inderdaad denken dat ontwikkelingssamenwerking prioriteit geeft aan landen in nood zoals Zimbabwe, omdat dit garandeert dat de hulp terecht komt bij de mensen die het meest ondersteuning nodig hebben. Om deze efficiënte uitgave te garanderen, investeerde VVOB Zimbabwe daarom rechtstreeks in activiteiten die de capaciteiten van de bevolking versterken.

Minister De Croo wil echter landen ondersteunen waar al veel Belgische organisaties werken. Landen met politieke en economische stabiliteit krijgen daardoor prioriteit, waardoor de armsten het slachtoffer worden van de besparingen in ontwikkelingssamenwerking. Dit is tegenstrijdig: het gaat in tegen het mandaat van ontwikkelingssamenwerking op humanitaire gronden. Ontwikkelingssamenwerking zou moeten gaan over het verhogen van de levenskwaliteit door bijvoorbeeld de kansen op beter onderwijs aan landen in nood te vergroten.

In de nieuwjaarstoespraak van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap BTC zei Minister De Croo dat hij het gesprek wil voeren over wat de investering in ontwikkelingssamenwerking uiteindelijk oplevert voor de mensen en landen waarover het eigenlijk gaat.

De Zimbabwaanse partners zelf zijn het best geplaatst om te zeggen wat het programma had kunnen opleveren:

  • “Een excellent programma dat de kwaliteit van de kleuterleraar zal verbeteren. Het is een programma dat het lesgeven in de scholen zal hervormen.”
  • “Ik verwacht dat het programma de lerarenopleiding zal versterken. Het is een relevant programma dat lerarenopleiders zal helpen reflecteren en hun praktijk zal verbeteren.”
  • “Dit programma zal wellicht resulteren in onderwijs dat goed is voor de leerlingen en het hele land vooruitbrengen.”

In het 5-jarenprogramma zou VVOB Zimbabwe meer dan 120.000 kinderen bereiken met meer kwalitatief onderwijs via 130 beter opgeleide lerarenopleiders, 2400 student-leraren and 300 mentoren van deze student-leraren.

Van de ene op de andere dag wordt een programma dat zoveel zou bereiken stopgezet. De Zimbabwaanse lerarenopleiders, de studenten en de kinderen in vele kleuterscholen in Zimbabwe zullen dus niet kunnen profiteren van wat het programma zou “opleveren”: kwalitatief goed onderwijs – het stimuleren van coöperatief, probleemoplossend en kritisch denken, essentieel voor een van de minst ontwikkelde landen ter wereld.

Men kan zich dan ook afvragen of de minister wel heeft stilgestaan bij wat het uiteindelijk zou opleveren voor de mensen, wanneer hij zulke lineaire en onmiddellijke besparing oplegt?

Auteurs: Ex-VVOB Zimbabwe medewerkers: Mqaphelisi S., Gerrit S., Charlotte C., Eddmore G., Johnson F.-M., Sara F., Rumbidzayi M., Alvord S., Roosje S., Martin M., Talent M., Maxwell M., Girlie M.

*Bron: https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/dgd-voorstellingsfiche.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!