Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Betaalbare ouderenzorg op kosten van onze kinderen?

CD&V wil familie van rusthuisbewoners laten opdraaien voor de onbetaalbare rusthuisfacturen. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri vindt het sociaal onrechtvaardig dat families in sommige gemeentes niet moeten bijspringen in de hoge kosten van het woonzorgcentrum. De onderhoudsplicht zou overal verplicht moeten worden. Wij trekken grote ogen.

vrijdag 28 april 2017 13:15
Spread the love

Het is vooral een onverwacht standpunt van een partij die de familiewaarden zo hoog in het vaandel draagt en zichzelf opstelt als de ‘sociale’ coalitiepartner. Want laten we eerlijk zijn, de onderhoudsplicht is allesbehalve een solidair principe.

Het gaat om ouderen die onvoldoende middelen hebben om de kosten van het woonzorgcentrum te bekostigen. In zo’n geval komt het OCMW tussen. Gemeentes kunnen er vervolgens voor kiezen om de gemaakte kosten terug te vorderen bij de partner, kinderen, schoonkinderen en zelfs kleinkinderen. Maar een klein aantal gemeenten doen dit niet, en daar hebben ze alle redenen voor.

Wij eisen al jaren de afschaffing van de onderhoudsplicht. Het huidige systeem is compleet onrechtvaardig. Het is nefast voor de familiale relaties. Als enig kind is de last veel groter dan in een gezin dat meerdere kinderen telt. Hulpbehoevende ouderen worden opgezadeld met een schuld- en schaamtegevoel tegenover hun kinderen. Bovendien geldt de onderhoudsplicht enkel voor woonzorgcentra, niet voor de facturen in de thuiszorg.

Vat de koe bij de horens. Schaf de onderhoudsplicht af en maak onze ouderenzorg betaalbaar. De situatie nu is onhoudbaar. Mensen zijn bang dat ze de zorg op hun oude dag niet meer gaan kunnen betalen en die angst is terecht. De dagprijs voor een woonzorgcentrum is de voorbije vijf jaar met 20% gestegen. Gemiddeld betaalt een Vlaming in een vzw woonzorgcentrum net geen 1500 euro per maand. Veel meer dan het gemiddelde pensioen toelaat.

Om de betaalbaarheid van onze ouderenzorg te garanderen, volstaan twee eenvoudige en sociaal verantwoorde ingrepen: een inkomensgerelateerde dagprijs voor het woonzorgcentrum en een maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten. Opmerkelijk dat ‘de gezinspartij’ dit niet opwerpt.

ABVV Senioren

Caroline Cocquyt, coördinator

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!