“Ziek zijn kies je niet, de Maggie-straf geneest je niet!”
Reportage -

“Ziek zijn kies je niet, de Maggie-straf geneest je niet!”

De christelijke vakbond voerde vandaag actie aan het kabinet van Maggie De Block, de federale minister van Volksgezondheid. Volgens de vakbond voeren De Block en de regering een onrechtvaardige én onverstandige koers door langdurig zieke werknemers te bedreigen met financiële sancties. "Het oude systeem geeft genoeg mogelijkheden om langdurig zieken te helpen bij de terugkeer naar de werkvloer", zegt Stefaan Decock, algemeen secretaris van de LBC-NVK.

donderdag 27 april 2017 15:15
Spread the love
Bij de actie vertelde een 100-tal mensen met een wit masker één voor één het verhaal van een ziek familielid, vriend of kennis. “Ziek zijn kies je niet, de Maggie-straf geneest je niet!”, zo luidde het motto van de actievoerders. Want dreigen met financiële sancties voor langdurig zieken die niet snel genoeg het werk hervatten, maakt zieken alleen maar zieker.

Enkele getuigenissen van langdurig zieken

k ben T..
Ik heb chronische vermoeidheid.
Als ik terug zou werken, zou dat gespreid moeten zijn, want na 1 of 2 uur werken ben ik moe. Bijvoorbeeld 1 of 2 uur werken per dag. 5 à 10 uur per week, en zo opbouwen.

Toen ik nog werkte heb ik ooit op de personeelsdienst voorgesteld om een ruimte te voorzien waar het stil is. Waar mensen kunnen rusten of zelfs slapen. Dat was onmogelijk. Ik werkte nochtans in een gebouw met 3.000 mensen. Een aantal van hen waren snel moe (terug na een burn-out, depressie, kanker, …) ’s Middags een half uur of een uur rusten doet wonderen voor hen. Anders wordt de namiddag een hel waar je jezelf moet doorslepen en kom je uitgeput thuis. Kunnen rusten, liggen, slapen tijdens de middag, zou voor mij het verschil maken tussen wel of niet terug gaan werken.

Het zou ook helpen om te weten bij welke werkgevers je minder dan 50 procent kan gaan werken met een universitair diploma. 

Ik ben M.
Ik heb verschillende rugoperaties en buikoperaties gehad. Ik ben sedert einde 2015 thuis met een burn-out, maar ook omwille van gevolgen van fibromyalgie en hernia. Collega’s, werkgever, HR-dienst geven me veel steun. Ik heb in het verleden zéér onaangename, zelfs traumatische ervaringen gehad met een adviserende geneesheer van de mutualiteit.

Ik vind het zeer belangrijk dat je toch nog kan blijven werken met een chronische ziekte. Het combineren van loon en ziekte-uitkering moet mogelijk zijn/blijven. Nu is het OF ziek (kost veel aan de maatschappij) OF werken met eventueel een terugval omdat men MOET werken omwille van de financiën en teveel doet. 

Ik ben J., 57 jaar.
Reeds meer dan 30 jaar werk ik bij een kleine zelfstandige. Oudere werknemers zoals ik hebben dikwijls nood aan aangepast werk. Het werkt niet in mijn voordeel dat ik een ‘oudere’ werknemer ben, laaggeschoold ben en lichamelijke klachten heb. Ik heb na meer dan 30 jaar werken ontslag wegens medische overmacht gekregen. Ik stel me de vraag of het niet beter is om bij de werkgever een aangepaste job te krijgen. Toch beter dan in plaats van omwille van medische redenen ontslag te krijgen. 

Financiële sancties Maggie De Block

Maggie De Block wil langdurig zieken die ‘te weinig meewerken’ om weer aan het werk te gaan financieel straffen door 10 procent van de uitkering af te pakken. Dat betekent een financiële ramp en extra zorgen. De controles voor de Maggie-straf veroorzaken extra stress en dat is nooit goed voor een zieke. Stressklachten zijn zelfs goed voor een derde van alle afwezigheidsdagen!

Artsen worden tegen elkaar opgezet, terwijl het Riziv in een analyse van de langdurig zieken in 2015 juist aanraadde om huisartsen, adviserend geneesheren en arbeidsgeneesheren te laten samenwerken in functie van de zieke. Het Riziv wees er ook op dat het gevaarlijk is om zieken een nodeloos schuldgevoel te geven. Veel zieken hebben het gevoel dat ze worden gezien als profiteurs, tenzij ze het tegendeel kunnen bewijzen.

Werknemers én werkgevers adviseerden de overheid in een nationaal akkoord van 2015 om langdurig zieken niet te sanctioneren. Langdurig zieken willen namelijk wél opnieuw werken, maar op een gezonde manier.

Ook specialisten wijzen op het ziekmakende effect van de Maggie-straf. Zo verklaarde Frieda Matthys, diensthoofd Psychiatrie UZ Brussel en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, in de pers: “De controles bij de medisch adviseur zijn stresserend en vaak vernederend. Als dit nu ook nog moet gebeuren in een sfeer van verdachtmaking, zal het systeem de mensen juist zieker maken in plaats van ondersteunend te zijn.”

Werkbaar werk, hoezo?

Ons werk is steeds minder werkbaar. De oorzaken zijn bekend: langer werken, minder SWT (brugpensioen) en tijdkrediet, meer flexibiliteit op maat van werkgevers, te hoge werkdruk. Het aantal langdurige afwezigheden wegens ziekte is verdrievoudigd in 15 jaar, maakte Securex vandaag bekend. Dat komt door regeringsmaatregelen die de kwaliteit van werk ondermijnen. De regering-Michel heeft de mond vol van ‘werkbaar werk’ maar in de praktijk creëert ze ‘ziekmakend werk’.

“We willen dat de Maggie-straf wordt opgeborgen. Langdurig zieken hebben recht op een fatsoenlijke ziekte-uitkering en tijd en rust om te genezen. Als ze klaar zijn om geleidelijk aan het werk te hervatten, moeten ze werk op maat krijgen waar dat kan. Er moeten ook maatregelen komen die jobs écht werkbaar maken. Bijvoorbeeld: korter werken, meer flexibiliteit op maat van werknemers, werkgevers verplichten om te hoge werkdruk aan te pakken enzovoort”, besluit Stefaan Decock van LBC-NVK.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!