Open brief, Samenleving, Politiek, België, Lokaal -

Beste mevrouw de burgemeester, beste commissaris, geachte Comité P,

vrijdag 21 april 2017 19:01
Spread the love

Toen ik om 15u30 mijn kind ging halen in kleuterschool de Hazelaar in de Persoonsstraat te Hasselt, stonden zowel de voetpaden van voorgenoemde straat als die van de Maastrichterstraat vol auto’s. Er reden ook effectief auto’s over de voetpaden.
In de Maastrichterstraat gebeurde dit onder het oog van twee agenten (per fiets). Zij beweren dat er niet geschreven mocht of kon worden. Wat het nu precies was laat ik in het midden. Een der agenten beriep zich op wat hij zijn appreciatierechtnoemde. Toen ik hem er op wees dat de chauffeurs bovendien een verbodsbord (C3) negeerden, kreeg ik te horen dat dit bord niet duidelijk genoeg was. Het was vreemd genoeg duidelijk zichtbaar vanaf het Stadsmus (toch een heel stuk verder). Toch beweerde de agent dat het bord niet duidelijk genoeg was zodat het blijkbaar niet geldig was. “Anders krijg ik toch discussies met de chauffeurs!”. Kan men wel zien dat een bord al dan niet correct ophangt, maar niet dat het een verbodsbord is? 
De schuld lag dus bij de stad, aldus de betrokken. Wat me verontrust, is dat de agent zeer duidelijk bleef aangeven dat er maar aan handhaving gedaan wordt indien de bevelen dit zouden toelaten. Mogen agenten dan niet optreden?  Kan iemand verduidelijken welke instructies aan onze agenten gegeven worden m.b.t. het handhaven van de verkeersveiligheid der allerkleinsten?
Als bewoners van Hasselt centrum moeten wij onze kleuters leren stappen, fietsen, enz. op het voetpad. Dat blijkt vaak niet mogelijk. Ouderen en mindervaliden worden ook steevast de straat op gedwongen. Toch blijken zowel de lokale politie als de politieke verantwoordelijken zeer twijfelachtige keuzes te maken, waardoor je als inwoner gestraft wordt voor je keuze om in een stad te gaan wonen. Als ik in de correspondentie van de school moet lezen dat een wijkagent komt uitleggen hoe we de wegcode mogen overtreden, stel ik me vragen. Diezelfde agent staat stond bovendien een jaar voor de schoolpoort om PV’s te voorkomen. Nu volgt die mens ook enkel bevelen, dus hoop ik dat niet alle pijlen gericht worden op het blauw in de straat. Als ik door de school geïnformeerd wordt over een gedoogbeleid waarbij politiek en politie meewerkt, ben ik als burger erg bezorgd.
Hoe kunnen stadsbestuur en de ordehandhavers, in een tijd waarbij de milieu- en verkeersproblematiek niet weg te denken zijn, zowat alle verkeerseducatie tenietdoen? Het eerste wat die kinderen zien is dat de automobilist altijd gelijk krijgt. De buggy moet de straat op ten voordele van koning auto op het voetpad. Vergeet men dat het verkeer in Vlaanderen meer slachtoffers maakte dan IS in héél Europa? In Hasselt krijg je een boete van 75euro als je fietst met een defect achterlicht. Daar blijkt zelden een herkansing mogelijk. Maar met een wagen, een bestelbus, of zelfs met een vrachtwagen (zeker van de gekende bouwfirma’s) op het voetpad rijden, blijkt hier zo banaal dat men zelfs geen nummerplaat noteert. 
Uit de onderstaande brieven van de school blijkt dat alle hier aangeschreven partijen op de hoogte waren van de inbreuken. Men staat in Hasselt dus dagelijks en systematisch toe dat de wegcode met de voeten getreden wordt. Mag ik het zo scherp stellen?Nu begrijp ik best dat er druk is van ouders die zo dicht mogelijk bij de school willen parkeren, maar als je anderen in gevaar brengt overschrijd je toch een rode lijn. Bovendien is er tot juli 2017 een (gratis) parking voor de ouders voorzien op amper 50m, in de Herckenrodekazerne. Alle ouders werden hiervan van op de hoogde gebracht per brief.
Kan u hier even op reageren en ons duidelijk maken hoe u de veiligheid der zwakke weggebruikers in de toekomst wenst te garanderen? Graag verneem ik ook in welke context dit politiewerk kan zijn: uitleggen hoe je onbestraft met de wagen het voetpad op mag rijden? Waarom is er bij de Federale Politie geen twijfel om te verbaliseren terwijl agenten van LRH weigeren om op te treden?
Misschien mis ik enkele elementen die het geheel aanvaardbaar laten lijken, maar het lijkt alsof er hier niet veel marge voor interpretatie was. Ik nam over deze problematiek reeds contact op met de stadsdiensten, de Schepen van Mobiliteit, met de politie en het Comité P. Van de laatste kreeg ik voorlopig enkel een ontvangstbevestiging. Laten we het daarom maar even op deze manier proberen. Misschien heeft Hasselt ook para’s nodig om onze kinderen veilig van en naar school te krijgen?
Met vriendelijke groeten,Bernd Wijnants

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!