VB en N-VA samen: historisch dieptepunt

VB en N-VA samen: historisch dieptepunt

woensdag 19 april 2017 11:32
Spread the love

Kiesuitslagen en peilingen kunnen maar goed begrepen worden wanneer ook het totaal gemaakt word van rechts+extreemrechts, dwz van VB+N-VA en in 2010 ook de Lijst Decker. Dat rechts-extreem rechts communicerende vaten zijn/waren is zelfs voor de gespecialiseerde waarnemers duidelijk geworden. Het meer en meer overhevelen van het programma van VB naar N-VA heeft blijkbaar z’n grenzen bereikt, ze zakken samen onder historische 35% en gaan resoluut richting 30%.

Dat het VB een korte opstoot zou kennen voor het definitieve verlies stond ook al in de sterren geschreven. Dat Francken bv de overweging maakt dat als het VB 20% zou halen hij mislukt zou zijn geeft aan in welke “ingebeelde wereld” hij leeft. Hij zal misschien nog de meubelen moeten redden voor N-VA nadat ze definitief uit de regeringsstoelen zijn verdwenen in 2019.

En ook de PVDA mag zich zorgen maken. Groen heeft het beter begrepen, en is er in geslaagd links te verzamelen, zoals de PTB in Wallonië. Raoul Hedebouw zal nog veel werk hebben om z’n kameraden in Vlaanderen te overtuigen om een ‘linkse eenheid’ à la PTB-GO! op stapel te krijgen. Dat zal pas de echte vuurproef zijn voor Hedebouw in z’n nationale partij voor de federale verkiezingen.

Intussen kan Mélenchon in Frankrijk misschien voor een doorbraak zorgen. Waar niemand over spreekt is dat Mélenchon deel uitmaakt van de Partij van Europees Links waar z’n compagnon Pierre Laurent van de Parti Communiste Français voorzitter van is. Ook de Parti-Communiste Wallonie-Bruxelles is volwaardig lid van Europees Links én deel van PTB-GO! dat voor het Hedebouw-succes gezorgd heeft in Wallonië.

Goed om weten dat de Partij van Europees Links een andere verzameling is dan de fractie van Georganiseerd Links in het Europese parlement waar uiteraard ook de Partij van Europees Links toe behoort en waar de PVDA-PTB waarnemer is. Dat is geen onbelangrijk verschil want als Mélenchon echt doorbreekt in Frankrijk dan zal dat het eerste volwaardige succes zijn voor de Partij van Europees Links in Europa. Waarom de PVDA-PTB deze connectie naar een Europese Linkse partij niet valoriseert en negeert, minstens toch langs de PC-Wallonie-Bruxelles die deel zijn van PTB-GO!, is een raadsel. Misschien kan Raoul Hedebouw dat ook oplossen?

Jan Hertogen, socioloog
Individueel lid van Europees Links

NB. Iedereen kan trouwens individueel lid worden in Vlaanderen bij ontstentenis aan een partij die deel is van Europees Links. De Kommunistische Partij Vlaanderen was volwaardig lid tot zij zichzelf ontbonden hebben en niemand was bereid dit mandaat over te nemen. In Wallonië kan men lid worden van Europees links door aan te sluiten bij de Parti-Communiste Wallonië-Bruxelles maar dan moet men wel in de Franse Gemeenschap wonen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!