Alleen gewone mensen betalen belastingen, wat met de BVBA's?

Vakbonden delen rapport uit na 2,5 jaar Michel: “Regering van averechtse herverdeling en asociaal beleid”

Te midden van het identitair lawaai uit N-VA-hoek proberen de vakbonden nog eens het sociaal-economische rapport van de regering in de kijker te zetten en dat is niet fraai. “Deze regering heeft na 2,5 jaar elke geloofwaardigheid verloren inzake fiscaliteit en financiën, laat staan op het vlak van fiscale rechtvaardigheid”, klonk het.

woensdag 19 april 2017 16:01
Spread the love

De opgesmukte grafiekjes die N-VA regelmatig de wereld instuurt, kunnen de realiteit van de portemonnee niet verhullen. België was vorig jaar het enige land in de Europese Unie waar de reële lonen daalden. Voor een groot stuk ligt dat aan de indexsprong. “Een jonge werknemer van 25 zal door die indexsprong in zijn hele loopbaan 30.000 euro verliezen”, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond.

De hervormde loonwet komt daar bovenop. Die stopt de loononderhandelingen in een dwangbuis. In die moeilijke omstandigheden wisten de vakbonden toch nog een loonmarge van 1,1 procent uit de brand te slepen. Zij eisen nu dat die ruimte voor opslag ook geldt voor de werknemers van de non-profit en de ambtenaren.

Als deze regering één monster gebaard heeft, is het wel de taxshift, zo blijkt uit de gegevens die de vakbonden verzamelden. Op de websites van het ACV en het ABVV kon iedereen het zelf al berekenen. De werknemers kregen netto wel wat meer, maar dat is lang niet genoeg om de indexsprong te compenseren. Bovendien kwam er een lawine aan belastings- en prijsverhogingen bij.

Miskleun

Maar er zijn ook meer officiële cijfers die aantonen dat de taxshift een miskleun is. “Het Planbureau berekende het tewerkstellingseffect van de taxshift. Tegen 2020 zouden er 31.000 voltijdse jobs bijkomen. Schandalig weinig want de taxshift betekent een bijdragevermindering voor werkgevers en zelfstandigen van 4 miljard euro of omgerekend 127.762 euro per gecreëerde job”, zegt Marc Leemans van het ACV. “Een totaal ondoelmatige korting”, luidt zijn oordeel.

Volgens Marc Goblet van het ABVV had de regering een deel van die bijdragevermindering kunnen inzetten om de arbeidsduur te verminderen. Dat zou jongeren ook helpen om sneller aan een vaste job te geraken.

Die taxshift hangt bovendien als een zwaard van Damocles boven de volgende regering. Volgens de Nationale Bank is 6,6 miljard euro van de taxshift ongedekt. Er worden dus uitgaven gedaan zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Tegen de zomervakantie wil de regering het eens worden over een nieuwe belastingshervorming. Deze keer wordt de vennootschapsbelasting in het vizier genomen.

“Het is voorspelbaar wat eruit zal komen : iets heel onrechtvaardig, ondoelmatig en vooral ongedekt. Met – net als bij de eerste tax shift – een regering die zich rijk rekent aan overschatte opbrengsten van compenserende maatregelen en aan vermeende terugverdieneffecten”, zegt Marc Leemans.

Volgens Leemans mag de hervorming van de vennootschapsbelasting net niet budgetneutraal zijn. “De lekken in de vennootschapsbelasting moeten gedicht worden. Of is het normaal dat volgens de berekeningen van de Hoge Raad voor Financiën de mediaanvennootschap vandaag 0 procent vennootschapsbelasting betaalt. Bij de KMO’s, die altijd steen en been klagen dat grote bedrijven minder worden belast, is de toestand nog erger”, aldus Leemans.

CD&V koppelde de meerwaardebelasting aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het ACV staat daar niet om te springen. Leemans: “Die meerwaardebelasting moet er ook los daarvan komen, vanuit redenen van elementaire fiscale rechtvaardigheid, en niet om een broekzak-vestzak-operatie te financieren onder de vermogenden.”

“Het geld van de rijken ligt voor het rapen, maar de fiscus mag zich niet bukken om het op te rapen”, zegt ook ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

De vakbonden starten met een sensibiliseringscampagne rond dit halftijdse rapport van de regering. “En als de regering in de zomervakantie de bal weer misslaat, zullen we daar op gepaste wijze op reageren”, besluit De Leeuw.

take down
the paywall
steun ons nu!