Vluchtelingen aan de Grieks-Macedonische grens in Idomeni in 2016 (Fotomovimiento.org)
Manifest -

Noam Chomsky, Yanis Varoufakis en vele anderen: “Wij willen geen Europa van muren, maar van bruggen”

Op 22 april vindt in Madrid een grote Europese conferentie plaats, om krachten te bundelen voor een ander Europa. Voor deze conferentie wordt opgeroepen via een Manifest “Bruggen, geen muren”, dat al ondertekend werd door een brede waaier aan krachten: activisten, onderzoekers, leden van politieke partijen, sociale bewegingen, vakbonden, … Lees hier de Nederlandse vertaling van het manifest:

woensdag 19 april 2017 17:40
Spread the love

Zestig jaar na het Verdrag van Rome bevindt Europa zich op een kruispunt. Schulden, besnoeiingen, prikkeldraad, het uithollen van de democratie, verlies van volkssoevereiniteit, heimelijke handelsverdragen en politieke beslissingen die tegen de sociale meerderheid ingaan, een buitenlandbeleid met oorlogen, vernielingen en gedwongen migratie als gevolg, systematische aanvallen op de rechten van burgers, in het bijzonder van vrouwen, de werkende klassen, migranten en etnische minderheden.

De elites stellen hun oplossing voor alsof er alleen maar de keuze was tussen enerzijds de neoliberale Europese Unie gesteund op Fort Europa en de wet van de markt, en anderzijds een terugplooien op de nationale identiteiten met uitsluiting en xenofobie als gevolg.

Maar wij trappen niet in deze val. Marktfundamentalisme en xenofoob populisme versterken elkaar, maar het zijn niet de keuzes die de volkeren in Europa nodig hebben. De ware schuldigen voor de crisis moeten aangewezen worden; het zijn degenen die er ook profijt uit halen. We hebben een radicaal ander beleid nodig gebaseerd op de waarden en tradities uit de hoogtepunten van de Europese geschiedenis, daarbij definitief een punt zettend achter de wreedheden van de voorbije eeuw.

In onze samenlevingen is er geen plaats voor vreemdelingenhaat, racisme, seksisme en de afkeer voor verschillen. Integendeel, er is nood aan oplossingen voor de mensen, voor degenen van “beneden”, gebaseerd op mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en een inclusief model van duurzame ontwikkeling met garanties voor gendergelijkheid.

Ooit stond Europa voor de hoop van miljoenen mensen op welzijn, vrijheid en rechten; nu wordt Europa verantwoordelijk geacht voor wijdverspreid gegraai en het vele onrecht dat de bevolking wordt aangedaan. Dit is de voedingsbodem voor een nieuw uiterst-rechts. Hoeft het dan te verbazen dat de verliezers in het globalisatieproces dat gestuurd wordt door de neoliberale EU-elites zich steeds minder aangetrokken voelen tot het Europees project?

Extreemrechts en nieuw uiterst-rechts proberen die afvalligheid en de miserie van de mensen om te zetten in een haat voor het anderszijn, ze wijzen zondebokken aan die moeten onderdrukt en uitgesloten worden. Ze willen een nieuwe nationale identiteit creëren gebaseerd op autoritarisme, chauvinisme, homohaat en een beheptheid met veiligheid.

Met hun antisociaal beleid en door het gedeeltelijk overnemen van de uiterstrechtse agenda bevorderen de Europese elites nog de toename van xenofobie, autoritarisme en patriarchaal gedrag. Het neoliberaal bezuinigingsbeleid en het uitsluiten van vreemdelingen zijn processen die elkaar versterken, ze bepalen elkaars agenda en dienen tot wederzijdse legitimering. Wie hierdoor het meest in de tang genomen wordt zijn de werkende mensen, de vrouwen en de etnische en seksuele minderheden.

Een jaar geleden maakte de Griekse crisis duidelijk wat de beperkingen zijn van een geïsoleerde poging om de EU te veranderen. Kort daarop toonde Brexit de gevolgen aan van het verlenen van een monopolie aan de Europese elites bij het verdedigen van Europese samenwerking, en aan ultranationalistisch rechts om zich op te werpen als de verdedigers van soevereiniteit en sociale bescherming. De schaduwen van Le Pen, Wilders of Alternative für Deutschland hangen nu boven Europa als doembeelden uit de vorige eeuw, onder de grijnslach van Donald Trump en de institutionele verlamming of de blinde koppigheid van het Europese establishment.

Maar er is hoop. Natuurlijk is er hoop. Over heel Europa komen miljoenen mensen op tegen bezuinigingen, tegen TTIP, voor vrouwenrechten en veilige vluchtwegen voor wie aan bommen, honger en klimaatverandering wil ontkomen. Er is een ander Europa, dat van de mensen “beneden”, van de volkeren. Een open, inclusief, democratisch, solidair, rechtvaardig en egalitair Europa dat reeds bestaat en groeit op veel plaatsen, gestuurd door sociale bewegingen, instellingen die voor verandering ijveren en mensen die voor deze zaak strijden.

Ons Europa is een Europa dat:

 • de Verdragen die een grimmig sociaal beleid opleggen in vraag stelt en er niet aan gehoorzaamt;
 • opkomt voor een nieuw politiek en normatief kader dat rechten, sociale rechtvaardigheid, de planeet en zijn bewoners in het centrum plaatst van de economische activiteit;
 • een beleid voert ten gunste van de wereld van het werk, betaald of niet, en van de sociale rechten en universele democratische openbare diensten;
 • een progressief en waarachtig herverdelend belastingsysteem invoert, en fiscale paradijzen ontmantelt binnen en buiten Europa;
 • een audit organiseert van de illegitieme openbare schulden, en dat militaire en veiligheidsinvesteringen heroriënteert naar sociale en duurzame programma’s die aan de basis liggen van een nieuw productief model;
 • waarachtig democratische en participatieve supranationale instellingen uitbouwt, de erkenning en soevereiniteit van zijn volkeren garandeert en een concurrentiepolitiek voert ten voordele van achtergestelde regio’s en sociale groepen;
 • een volledig ander Europees buitenlands beleid voert, dat vrede, sociale en klimaatrechtvaardigheid en mensenrechten in het centrum plaatst eerder dan de belangen van handel en bedrijven voor een geprivilegieerde minderheid, een beleid van antikoloniale, eerlijke internationale relaties met de landen en bewoners van het Zuiden;
 • werkt aan de oorzaken van de gedwongen migraties, en borg staat voor het universeel recht op migratie en de vrije beweging van mensen onverschillig hun oorsprong, met het openstellen van veilige toegangsroutes naar de EU, met respect voor het internationaal humanitair recht, met een beter asielsysteem en vluchtelingenbeleid, en de ontwikkeling van een integratiebeleid voor migranten gebaseerd op universele rechten;
 • vecht tegen haat voor moslims, vreemdelingen, vrouwen en LGBT-mensen en alle vormen van autoritarisme en discriminatie op institutioneel, sociaal of politiek vlak.

Dit is het Europa waaraan moet gewerkt worden, met evenveel verzet tegen het neoliberalisme, autoritarisme, xenofobie en patriarchaat. De omtrekken van dit politiek project zijn duidelijk, maar er is onvoldoende coördinatie om het op Europees vlak gestalte gegeven. De tijd dringt, want elke dag stijgt het risico op een reactionaire “oplossing” van de huidige crisis. Het is tijd dat degenen “beneden” in actie komen en bruggen bouwen waar anderen muren willen oprichten. Op verschillende plaatsen in Europa zijn er al initiatieven gestart. Laat ons ook een bijdrage leveren op de weg naar een ander Europa. Laat ons in alle bescheidenheid maar vastberaden streven naar een Europees netwerk waar burgers, sociale bewegingen, politieke actoren en instellingen die verandering willen geleidelijk aan de krachten bundelen. Dát opent nieuwe horizonten, niet de keuze tussen de bestaande EU-cholera en de extreemrechtse pest.

Om gestalte te geven aan dit politiek project steunen de ondergetekenden de bijeenkomst van een Europese meeting tegen vreemdelingenhaat, neoliberalisme, soberheidsbeleid en patriarchaat op 22 april 2017 in Madrid.

Nederlandse vertaling: Een ander Europa

Hier vind je meer info over de conferentie

Eerste ondertekenaars:

 • Saskia Sassen, VS, Professor Sociologie, Columbia University
 • Noam Chomsky, VS, Lingüist, filosoof en activist
 • Susan George, Frankrijk, auteur, activiste, erevoorzitter ATTAC Frankrijk en van het Transnational Institut Amsterdam
 • Yanis Varoufakis, Griekenland, econoom, ex-minister van financiën en oprichter van DiEM25
 • Alicia Garza, VS, oprichtster en woordvoerster Black Lives Matter
 • Dyab Abou Jahjah, België, Movement X
 • Katja Kipping, Duitsland, volksvertegenwoordiger, co-voorzitster Die Linke
 • Pablo Iglesias, secretaris-generaal PODEMOS, volksvertgenwoordiger
 • Marisa Matias, Portugal, EU-parlementlsid Bloco d´Esquerda, GUE/NGL
 • Miguel Urbán, EU-parlementslid PODEMOS
 • Gabriele Zimmer, EU-parlementlsid Die Linke, voorzitter Verenigd Links Europa/Nordic Green Left (GUE-NGL)
 • Pedro Santisteve, burgemeester Zaragoza
 • Catarina Martins, Portugal, volksvertegenwoordiger, secretaris-generaal Bloco d´Esquerda
 • Jonas Sjöstedt, Zweden, Voorzitter Vänsterpartiet
 • Malin Björk,Zweden, EU-parlementslid Vänsterpartiet, GUE/NGL
 • Gerardo Pisarello, Voorzitter Ayuntamiento de Barcelona
 • Claire Sandberg, VS, Co-Directeur #AllofUs, coordinator vrijwilligers ter ondersteuning van de campagne van Bernie Sanders
 • Pablo Bustinduy, volksvertegenwoordiger PODEMOS, internationaal secretaris
 • Teresa Rodríguez, secretaris-generaal Podemos Andalucía, lid regionaal parlement Andalucia
 • Francisco Louçã, Portugal, econoom, lid van de Consejo de Estado en van het Bloco de Esquerda
 • Irene Montero, volksvertegenwoordiger PODEMOS
 • Eric Toussaint, België, voorzitter Comittee for the Abolition of Illegitimate Debt CADTM
 • Marina Albiol, EU-parlementlsid, woordvoerster Delegación de La Izquierda Plural en el Parlamento Europeo
 • Íñigo Errejón, volksvertegenwoordiger PODEMOS, secretaris Análisis Estratégico y Cambio Político
 • Xavier Domènech, volksvertegenwoordiger En comú podem, lid van het bestuur van Barcelona en Comú
 • Chantal Mouffe, Groot-Brittannië, Belgisch filosofe en politologe, professora politieke wetenschappen en internationale relaties, Westminster University, London 
 • José María González “Kichi”, Spanje, burgemeester Cádiz
 • Yayo Herrero, activista ecofeminista
 • Adam Klug, Reino Unido, Portavoz Peoples Momentum
 • Ana Paula Canotilho Seixas, Portugal,Sindicalista de la enseñanza y miembro del Consejo Nacional de la CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses)
 • Gustave Massiah, Francia, Economista, urbanista y fundador del Centre de recherche et d’information sur le développement (CRID)
 • Raffaella Bolini, Italia, Presidenta de Arci Italia
 • Omar Slaouti, Francia, Portavoz de la marcha del 19 de marzo Justicia y Dignidad
 • Alexandra Strickner, Austria, Presidente de ATTAC Austria
 • Andrej Hunko, Alemania, Diputado del Bundestag por Die Linke
 • Catherine Samary, Francia, economista y miembro del Consejo Científico de Attac Francia
 • Cédric Durand, Francia, Economista, Centre d’Economie de l’Université Paris-Nord-École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS
 • Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo y portavoz de SOMOS Oviedo
 • Nicola Fratoianni, Italia, Secretario General del partido Sinistra Italiana
 • Angela Wigger, Holanda, Associate Professor Global Political Economy, Radboud University
 • Elmer Dixon, USA, Cofundador de los Black Panthers
 • Ione Belarra, Diputada por PODEMOS, portavoz adjunta del grupo confederal Unidos Podemos-EP-EM en el Congreso de los Diputados
 • Antonis Stavrianos, Grecia, Sindicalista, miembro del Consejo General de ADEDY
 • Estefanía Torres Martínez, Eurodiputada Podemos
 • Mario Candeias, Alemania, Director del Instituto de Investigación social crítica de la Fundación Rosa Luxemburgo
 • Christiane Hansen, Alemania, Attac Alemania
 • Lola Sánchez Caldentey, Eurodiputada Podemos
 • Søren Søndergaard, Dinamarca, Diputado del Parlamento danés por Red-Green Alliance
 • Janine Wissler , Alemania, Diputada regional de Hessen y Presidenta adjunta de ‘Die Linke’
 • Carlos Sánchez Mato, Economista y Concejal de Economía y Hacienda de Madrid por Ahora Madrid, Responsable Políticas Económicas de IU Federal
 • Hilary Wainwright, Reino Unido, Socióloga, activista política y feminista, editora de la revista Red Pepper
 • Aris Vasilopoulos, Grecia, alcalde de la municipalidad Filadelfeia-Chalkidona-Atenas
 • Rita Bosaho, Diputada por Podemos
 • Felipe Van Keirsbilck, Bélgica, Secretario General del sindicato CNE CSC y portavoz AlterSummit
 • Tamara Ehs, Austria, Profesora de la Universidad de SalzburgGiorgos Gogos, Grecia, Sindicatos de los Estibadores del Puerto del Pireo
 • Jessica Pierce, EEUU, Escritora, actriz, Ex presidenta de Black Youth Project 100 y Co-Directora de #AllofUs
 • Giuseppe Caccia, Italia, Miembro de EuroNomade, Consejo de European Alternatives y Profesor de la Università degli Studi di Torino
 • Marie-Dominique Vernhes, Alemania, Attac Alemania y portavoz de AlterSummit
 • Julien Bayou, Francia, Portavoz Europe Écologie-Les Verts y DiEM 25 Paris
 • Francine Mestrum, Bélgica, Presidenta de la ONG Global Social Justice
 • Kenneth Haar, Dinamarca, Investigador del Corporate Europe Observatory
 • Yolanda Díaz, Coordinadora General de Esquerda Unida
 • Giuseppe De Marzo, Italia, economista, activista y coordinador de la campaña con- tra la pobreza en la organización social italiana Libera (www.libera.it)
 • Saida Derazzi, Holanda, Comite 21 Maart – Meldpunt IslamofobieMoha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid
 • Sara Prestianni, Italia, fotógrafa y experta en políticas de migración
 • Raúl Zelik, Alemania, Escritor y mimebro de la ejecutiva de Die Linke
 • Luciana Castellina, Italia, periodista, escritora y ex diputada y ex europarlamentaria
 • Lorenzo Marsili, Italia, European Alternatives & DiEM25
 • María José Jimenez, Presidenta de la asociación Gitanas Feministas por la Diversidad
 • Lukas Franke, Austria, Escritor y encargado del Teatro ‘WERK X’ de Viena
 • Tania González Reñas, Eurodiputada Podemos
 • Maso Notarianni, Italia, Periodista y Presidente de Arci Bellezza
 • Eleonora Forenza, Italia, eurodiputada con Partito della Rifondazione Comunista
 • Klaus Pickshaus, Alemania, Sindicalista e iniciador de la iniciativa “Europa neu begründen”
 • Anne Dufresne, Bélgica, Investigadora de la Universidad de Louvain-la-Neuve – Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA)Max Berger, EEUU, Director de Comunicación de #AllofUs
 • Grazia Naletto, Italia, Presidenta de la ONG Lunaria
 • Maxime Combes, Francia, Autor y miembro de Attac Francia
 • Michel Husson, Francia, Economista, Comisión de la Auditoría de la Deuda en Grecia
 • Erasmo Palazzotto, Italia, Responsable de Relaciones Internacionales de Sinistra Italiana
 • Marcelo Expósito, Diputado por En comú podem
 • Giorgos Mitralias, Grecia, Campaña por la Auditoría de la Deuda
 • Alexis J. Passadakis, Alemania, Attac Alemania
 • Fabio Alberti, Italia, Fundador de la ONG “Un ponte per…”
 • Pierre Khalfa, Francia, Co-presidente de la Fundación Copernic
 • Xabier Benito Ziluaga Eurodiputado Podemos
 • Rasmus Nordqvist, Dinamarca, Diputado del Parlamento de Dinamarca con Alternativet
 • Waleed Shahid, EEUU, Director político de #AllofUs y organizador de la campaña electoral de Bernie Sanders
 • Sandro Mezzadra, Italia, Profesor de la Universidad de Bologna – mimebro de Euronomade
 • Sol Trumbo Vila, Holanda, Transnational InstituteTadzio Mueller, Alemania, activista por la justicia climática – Coalición Ende Gelände
 • Claudio Riccio, Italia, miembro de la Ejecutiva de Sinistra Italiana
 • Alberto Zoratti, Italia, Presidente de la ONG FairwatchWalter Baier, Austria, Coordinador de la red Transform! europe
 • Manuel Grebenjak, Austria, portavoz de la Alianza “System Change, not Climate Change!”
 • Zarrai Zied, Tunis, Réseau Alternatif des Jeunes – Tunisie
 • Zbigniew Marcin Kowalewski, Polonia, Investigador y editor de la versión polaca de Le Monde Diplomatique
 • Dr. Steffen Lehndorff, Alemania, Profesor de la Universidad de Duisburg-Essen
 • Sabine Lösing, Alemania, eurodiputada de Die Linke
 • Barbara Spinelli, Italia, eurodiputada del grupo GUE/NGL
 • Javier Couso Permuy, eurodiputado con Izquierda Unida
 • Curzio Maltese, Italia, eurodiputado del grupo GUE/NGL
 • Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo GREENS/EFACHOUNTIS
 • Nikolaos, Grecia, eurodiputado de Unidad Popular
 • Quinsy Gario, Holanda, artista y activist del movimiento contra “Zwarte Piet” y revista Roetinheteten
 • Corinne Morel Darleux, Francia, Diputada regional d’Auvergne-Rhône-Alpes del Parti de Gauche
 • Stelios Kouloglou, Grecia, eurodiputado
 • Antón Gómez-Reino, Portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados
 • Nick Dearden, Reino Unido, Global Justice Now

take down
the paywall
steun ons nu!