Economie, Samenleving, Politiek, België - Jan Vermeersch

Open brief van een verontruste burger

woensdag 5 april 2017 13:41
Spread the love

Geachte heren vice-eerste ministers,

Uw werkende bevolking wordt er steeds maar armer en armer op alhoewel u het tegendeel blijft beweren.

Een regering die bespaart op gezondheidszorg, een regering die bespaart op openbare dienstverlening, een regering die pensioenen afbouwt, een regering die zijn volk langer doet werken voor minder, een regering die van werk “onwerkbaar” werk maakt, een regering die alle verworvenheden van zorgverlening afbouwt, een regering die … zo kunnen wij eindeloos verder gaan.

Geachte heer Peeters, is dit het sociale gelaat van deze regering Michel 1 waar u prat op ging? Zoiets is van uw liberale partner nog enigszins te verwachten, zij staan trouwens voor een economie die enkel voor zelfstandigen en beteren onder ons is weggelegd.

Een regering die zich de les laat lezen door één man die denkt dat hij keizer van de wereld is, de onbetwiste leider van een partij die staat voor deportatie van vluchtelingen uit “zijn” stad, een partij die er prat op gaat meer hulpbehoevenden te hebben uitgewezen dan ooit te voren, een partij die hulporganisaties verwijt mensen te willen helpen, een partij met een agenda die nog rechtser is dan het voormalige Vlaams Blok, een partij die u blijft steunen in dik en dun bij hoog en bij laag!

Ik kan niet anders dan daaruit concluderen dat U als democraat en als liberaal uw hart verkocht heeft aan de postjes, aan de “macht” – alhoewel u onder curatele van de burgemeester van Antwerpen bent geplaatst – of is het algemene zinsverbijstering die u blind maakt? Is het te lang in een luxe omgeving te hebben verbleven, die u totaal ongevoelig heeft gemaakt voor de noden van de werkende mens?

Weet U trouwens nog wat het is om rond te komen met een gemiddeld pensioen van 1.100 euro na 42 jaar hard werken? Ik denk het niet. U leeft al te lang in uw ivoren torens aan gemiddeld 15.000 euro per maand (zonder allerhande bijkomende voordelen die voortvloeien uit het ambt)!

U krijgt van ons per maand het gemiddelde jaarloon dat een gepensioneerde ontvangt. U kunt dus blijkbaar niet meer beseffen wat het is als u hals over kop een uitgave van 2.000 euro moet doen voor het vervangen van een kapotte verwarmingsketel. U beseft niet langer wat het is als u een doktersbezoek moet plannen omdat het net even niet gaat om 25 euro op te hoesten. Als u de pijn in je tanden nog maar eens een paar maand moet verbijten omdat je de 100 euro niet kan opbrengen voor een bezoek aan de tandarts. Ook hier kan ik eindeloos doorgaan met opsommen.

Ik heb voor u beiden enkele concrete vragen! Hoelang blijft u deze regering nog steunen die enkel uzelf en de rijken onder ons beter maakt. Hoelang kunt u ’s morgens nog opstaan en zonder schaamte in de spiegel kijken? Hoelang denkt u de werkende bevolking nog verder voor te liegen? En hen te zeggen dat alles goed gaat terwijl iedereen die werkt erop achteruit gaat.

Ik zou willen schrijven met oprechte groeten, maar iets weerhoudt mij ervan u met respect aan te schrijven. U oogst wat u zaait zou ik zeggen.

Als U de bevolking steeds verder en meer minachtend behandelt, zal de bevolking ook geen respect meer opbrengen voor u.

De christelijke waarden waar uw partij ooit voor stond, zijn ver te zoeken. De liberale gedachte zou ervan uit moeten gaan dat een goed draaiende economie ook een goede zaak zal zijn voor uw kiespubliek. Maar jullie beiden zijn de kernzaak van uw door de bevolking opgelegde taken vergeten voor het voordeel van de postjes, de macht en het geld.

Ik zou voorstellen de eer aan uzelf te houden, en conclusies te trekken, en in plaats van grote congressen te houden die enkel dienen om de achterban te overtuigen van Uw groot gelijk, eens diep bij uzelf te rade te gaan en uzelf af te vragen of u eigenlijk wel werkt “voor” de bevolking of dat het niet eerder omgekeerd is.

Kunt U mij zeggen hoelang u nog de hand boven het hoofd van deze rechtse regering zal houden?

Jan Vermeersch
Brugge

take down
the paywall
steun ons nu!