Paria inter parias. Recht op weerwoord!

Paria inter parias. Recht op weerwoord!

zondag 26 maart 2017 12:00
Spread the love

Kent u het klotengevoel dat samengaat met niet gehoord worden? Kort geleden overkwam het me. Op de website van een Belgisch magazine kon men lezen dat volgens meneer De Wever (NV-A politicus en burgemeester van A’pen)  cannabisgebruik de kans op schizofrenie met 40% deed stijgen en dat cannabisgebruikers zich privé moesten bijverzekeren om de overmatige (en eigen schuld) kosten te dragen. Dit klopt niet!

Onwaarheden verspreiden is een bekende strategie bij de NV-A

Het is een meermaals gepraktiseerde strategie van de NV-A, onjuiste aannames in het nieuws brengen om te zien hoe deze onthaald worden. En ondertussen is de boodschap toch verspreid. Meestal krijgt de geviseerde groep in de media dan een recht op weerwoord. Zo zagen we, nadat de NV-A  de cijfers over armoede onjuist gebruikte, Jos Geysels bij de VRT de zaken recht zetten. Ook Unia directrice, Els Keytsman kreeg de kans om via de media een reactie te geven op de aanvallen van de NV-A-politici Homans en Demir.  

Ervan uitgaande dat in een liberale democratie (wat dit ook mag betekenen) geviseerde groepen het recht bezaten op weerwoord schreef ik er eentje (zie hieronder) naar de website in kwestie, waar ik met behulp van enkele wetenschappelijke bronnen meneer De Wever zijn stelling weerlegde. De redactie nam de tijd (geen probleem mee) om mijn bronnen te checken. Uiteindelijk wenste ze mijn reactie niet te plaatsen om dat ze twijfelde aan de validiteit van mijn bronnen. Wat eerlijk gezegd bizar is omdat de meeste bronnen wetenschappelijk van aard zijn. U kan ze hieronder zelf beoordelen.

Er is een associatie tussen mensen met psychotische stoornissen en cannabisgebruik vastgesteld maar dit is geen oorzakelijk verband!!!!

Maar er is meer want ik ben op zoek gegaan naar de bron die meneer De Wever gebruikte om zijn uitspraak, op te baseren. Het betreft een document van de Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen ‘Dossier Cannabis‘  geheten. Hierin leest men op p. 53 dat het toegenomen risico niet ‘schizofrenie’ betreft maar ‘psychose’ wat niet hetzelfde is (misschien had de journalist dit moeten zien maar het wordt hem vergeven, de auteur van het document gebruikt de termen zelf door elkaar). Maar vooral worden op dezelfde pagina verschillende onderzoeksresultaten benoemd die andere dingen ten aanzien van cannabisgebruik en het risico op PSYCHOSE vertellen. Er is namelijk een associatie tussen mensen met psychotische stoornissen en cannabisgebruik vastgesteld maar dit is geen oorzakelijk verband!!!! Heel waarschijnlijk is er ook een associatie tussen mensen met psychotische stoornissen en het drinken van koffie. (Ik heb lange tijd in de psychiatrie gewerkt en ik kan getuigen, er worden sloten koffie gedronken.) Maar dit is niet hetzelfde dan te stellen dat koffie psychotische stoornissen veroorzaakt. Dit doet De Wever gemakshalve met cannabisgebruik.

De schrijfster van het document besluit zelf door te stellen:”Uit dit alles blijkt dat men niet ongenuanceerd kan stellen dat cannabis schizofrenie veroorzaakt. In de literatuur worden verscheidene hypothesen aangehaald om het verband tussen cannabisgebruik en psychotische stoornissen alsnog te verklaren.”. Met andere woorden meneer De Wever zijn stelling deugt niet, maar haalde wel de media. En mijn meer genuanceerde reactie (hieronder te lezen) dat van veel betere kwaliteit is, kreeg geen bestaansrecht. Soms voel ik me zo een paria inter parias!

NV-A gebruikt de illegale cannabishandel om sans-papiers uit te wijzen

Tenslotte, mag men niet vergeten dat de  Antwerpse burgemeester de illegale cannabishandel (er is geen andere gebruikt om zogenaamde) gebruikt om  ‘sans-papiers’ het land uit te zetten! Hij zegt hier in het bovengenoemde artikel zelf over: “Vaak gaat het om mensen zonder geldig verblijfsstatuut. Ik probeer ze zo snel mogelijk in de gevangenis te krijgen en nadien uit te wijzen. Dat lukt almaar beter. Tegenwoordig worden er 4 per dag uitgewezen.” Is dit de samenleving waar u in wenst te leven?

 Mijn genuanceerd weerwoord.

een paradoxale situatie waarbinnen het aantal schizofrenen daalt terwijl de cannabis consumptie afgelopen dertig jaar net erg is toegenomen

1.Cannabis wijst men al decennia lang aan als een veroorzaker van schizofrenie. Of dit werkelijk het geval is, is zeer moeilijk te bewijzen. Volgens de Britse professor David Nutt (neurofarmacoloog en psychiater), een befaamd onderzoeker op het terrein van de interactie tussen drugs en het brein, is het heel moeilijk om de onderzoeksgegevens eenduidig te interpreteren. Enerzijds stelt hij dat er een ‘vermoedelijk (!), maar zwak, oorzakelijk verband is tussen psychotische ziekten en cannabisgebruik. Anderzijds geeft hij gewaar van een paradoxale situatie waarbinnen het aantal schizofrenen daalt terwijl de cannabis consumptie afgelopen dertig jaar net erg is toegenomen. Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat wijst op het feit dat men naar schatting 5.000 mensen, tussen de 20 en 25 jaar, zou moeten overtuigen om nooit cannabis te gebruiken om één psychotische episode te vermijden. Wat natuurlijk niet realistisch is .

Dr. Hazekamp vraagt zich terecht af of de aanwezigheid van deze verschillende stoffen niet de veroorzaker is van veel leed, onder andere psychotische episodes, dat men vandaag aan de cannabisplant toekent

Andere onderzoekers besluiten dat het hebben van schizofrene familieleden de aanleiding is om de ziekte te ontwikkelen en niet cannabisgebruik. Wanneer we deze, en andere, onderzoeken bekijken is het moeilijk om ongenuanceerd te poneren dat cannabisgebruik schizofrenie veroorzaakt. Te meer dat één van de gevolgen van de niet gereguleerde markt is dat de op de illegale markt gekochte cannabis geen kwaliteitscontrole onderging. Hierdoor hoeven verkopers geen rem op het gebruik van pesticiden, meststoffen of zware metalen te hanteren. Dr. Arno Hazekamp, microbioloog en farmaceutisch onderzoeker, vraagt zich terecht af of de aanwezigheid van deze verschillende stoffen niet de veroorzaker is van veel leed, onder andere psychotische episodes, dat men vandaag aan de cannabisplant toekent. Bovendien wordt cannabis in onze contreien traditioneel in combinatie met tabak gebruikt, waarvan andere onderzoekers beweren dat het de kans op schizofrenie verhoogt.

Niet alleen bewijst cannabis zijn medische waarde in deze contreien, het heeft eveneens gunstige gevolgen voor de volksgezondheid factuur.

2. In ons land blijkt de discussie rond Medicinale Cannabis (MC) steevast onmogelijk. Toch wordt MC, in 28 Amerikaanse staten en in toenemende mate in andere landen (Canada, Nederland, Israël, Italië, Australië, Duitsland,…) onder bepaalde voorwaarden aan de patiënt als een medisch alternatief aangeboden. Niet alleen bewijst cannabis zijn medische waarde in deze contreien, het heeft eveneens gunstige gevolgen voor de volksgezondheid factuur. In 2016 bestudeerde een groep onderzoekers de impact die MC op het voorschrijfgedrag van artsen had, de daaruit volgende consequenties voor de medicijnen verkoop en de financiële kost voor de volksgezondheid in de VS. De onderzoekers maakte een vergelijking tussen zeventien Amerikaanse staten (en Washington DC), waar MC bij bepaalde ziektebeelden legaal werd, en staten waar MC illegaal bleef. Het onderzoek maakte een inventaris op van de aantallen voorgeschreven dagelijkse dosissen van verschillende medicijnen (bij negen verschillende ziektebeelden) per dag en per arts over een jaar. En dit in staten waar MC illegaal was en nadien legaal werd. Resultaat van het onderzoek. Alleen conventionele glaucoom medicijnen kende een stijging van de reguliere medicijnen nadat MC legaal werd. Bij de acht andere onderzochte ziektebeelden zag men een aanzienlijke daling[1] van de prescriptie van deze medicijnen. De terugval was het grootst bij pijnmedicatie gevolgd door anti-epileptica en medicijnen voor; depressie, psychose, angst, misselijkheid, slaapproblemen en spasticiteit.

Door Medicinale Cannabis voor te schrijven bespaarden de verschillende onderzochte Amerikaanse Staten samen 165,2 miljoen $ op een jaar

Economisch gezien leidde het nieuwe voorschrijfgedrag van de artsen tot flinke besparingen in de gezondheidszorg. De auteurs schatten dat het gebruik van MC in 2013 voor een besparing van 165,2 miljoen $ zorgde. Geëxtrapoleerd naar een situatie waarbij alle Amerikaanse staten het nieuwe voorschrijfgedrag zouden toepassen, zou de federale staat voor hetzelfde jaar 468,1 miljoen $ besparen. Bovendien moet u weten dat deze studie plaats vond op een moment dat de meeste artsen, zelfs in de progressieve MC vriendelijke Amerikaanse staten, te weinig over het gebruik van MC weten om van een optimaal rendement te kunnen spreken.

We hebben een eerlijk debat nodig, geen ideologisch vingertje

De cannabis discussie zit opgesloten in de taboesfeer. Er over spreken lokt vaak gefrons en minachting uit. Geen enkele Belgische politicus wenst zich in dit drijfzand te begeven. Maar zou het kunnen dat we mensen hierdoor onterecht criminaliseren en patiënten van een medicijn afhouden? Sanjay Gupta is neurochirurg en een mediafiguur bij CNN. In 2009 publiceerde Time magazine een artikel van zijn hand waarin hij argumenteerde waarom hij niet voor medicinale cannabis gewonnen was. Vier jaar later schreef hij een publiek excuus voor zijn toenmalige onwetendheid en verklaarde hij waarom hij van idee veranderde. Dokter Gupta was achteraf namelijk een diepgaande studie van MC begonnen die hem op verschillende plaatsen in de wereld bij experten bracht. Hij maakte van zijn kennis trip drie documentaires die over de medicinale eigenschappen van cannabis handelen. In Weed 3  heeft hij op het laatst een gesprek met toenmalig president Obama. Met zijn citaat rond ik dit stuk af omdat het precies zegt wat we vandaag nodig hebben “carefully prescribed medical use of marijuana may in fact be appropriate and we should follow the science as opposed to ideology”.  

.

take down
the paywall
steun ons nu!