“Stop uitstoot CO2 kost slechts 0,4 procent van de economie”

Investeringen in groene energie en energie-efficiënte maatregelen kunnen wereldwijd leiden tot 70 procent CO2-reductie tegen 2050. Nog tien jaar later kan de uitstoot van het broeikasgas volledig stoppen. Dat concludeert de leefmilieuorganisatie International Renewable Energy Agency.

dinsdag 21 maart 2017 15:04
Spread the love

“Wereldwijde investeringen in groene energie, duurzaam opgewekte energie en energie-efficiënte maatregelen voor bedrijven kunnen ertoe leiden dat de CO2-uitstoot van de energiesector voor 70 procent geëlimineerd wordt in 2050 en volledig wegvalt in 2060”, volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA) in zijn rapport Perspectives for the energy transition. IRENA is een internationale koepel van meerdere leefmilieuorganisaties.
Om dit mogelijk te maken zijn wereldwijd 29.000 miljard dollar aan investeringen in duurzame energie nodig. IRENA wijst er op dat dit bedrag slechts 0,4 procent is van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). “Bovendien zullen groene investeringen in 2050 leiden tot een wereldwijde economische groei van 0,8 procent van het bbp en tot meer werkgelegenheid. Die nieuwe banen zullen het verlies van arbeidsplaatsen in de fossiele brandstofsector compenseren.”

“Het Klimaatakkoord COP21 van Parijs in december 2015 weerspiegelt een ongekende internationale vastberadenheid om te handelen tegen klimaatverandering”, zegt Adnan Z. Amin, directeur-generaal van IRENA. “De nadruk moet liggen op de CO2-reductie van de wereldwijde energieproductie, omdat de energiesector verantwoordelijk is voor bijna twee derde van de uitstoot van broeikasgassen.”

Wereldwijd heeft de energiesector 32 gigaton CO2 uitgestoten in 2015. Eén gigaton is een miljard ton, één ton is 1000 kilogram. Volgens IRENA moet dat dalen tot 9,5 gigaton in 2050 om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. Negentig procent van deze reductie moet worden gerealiseerd door de overschakeling op hernieuwbare energie en door energie-efficiënte maatregelen; 

take down
the paywall
steun ons nu!