Klimaatverandering maakt alle Amerikanen vaker en ernstiger ziek

Klimaatverandering maakt alle Amerikanen vaker en ernstiger ziek

Amerikanen worden vaker en ernstiger ziek door de klimaatverandering, stellen artsenorganisaties vast. Ze ervaren meer dodelijke ziekten, als gevolg van de verstikkende luchtvervuiling en van steeds extremer weer, dat droger, natter, kouder, warmer wordt.

donderdag 16 maart 2017 15:00
Spread the love

De Amerikaanse Medical Society Consortium on Climate and Health heeft een eigen onderzoek uitgevoerd en de resultaten gepubliceerd in zijn rapport MEDICAL ALERT! Climate Change Is Harming Our Health. Deze koepelorganisatie bundelt acht medische organisaties die samen meer dan 400.000 artsen vertegenwoodigen.
“Artsen staan in de frontlinie en zien mensen in hun praktijk”, zegt Mona Sarfaty, directeur van het consortium. “Ze constateren daar dat mensen zieker worden door de klimaatverandering. Wat nog erger is, is dat kinderen, ouderen, mensen met een laag inkomen, chronisch zieken en gekleurde mensen de hardste klappen opvangen.” 

Drie gevolgen

Het rapport noemt drie soorten gezondheidsgevolgen van klimaatverandering. Eerst en vooral is er directe schade door extreem weer, zoals verergering van astma en andere longziekten door hitte en bosbranden, en een langer allergieseizoen. Als tweede fenomeen stellen ze een toenemende verspreiding van ziekten door insecten vast, zoals de ziekte van Lyme en het zika-virus, maar ook door besmet water en voedsel. Derde gevolg is de achteruitgang van de geestelijke gezondheid, zoals toenemende angst en depressie als gevolg van de schade aan het klimaat.

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de mogelijke impact van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat die tegen 2030 verantwoordelijk zal zijn en 240.000 doden per jaar zal veroorzaken. “Onze boodschap is dat klimaatverandering niet alleen gebeurt in het poolgebied. Het gebeurt ook hier. En het is niet alleen een probleem in 2100, het is nu al een probleem. Het schaadt niet alleen ijsberen, het schaadt ook ons”, zegt Sarfaty.
Het rapport noemt een snelle transitie naar hernieuwbare energie de belangrijkste actie die op dit moment ondernomen moet worden om de schade te beperken. Hernieuwbare energie zal leiden tot schonere lucht en een schoner milieu en het verzacht de klimaatverandering.

MEDICAL ALERT! Climate Change Is Harming Our Health 

take down
the paywall
steun ons nu!