Het Amazonewoud is nog steeds de grootste groene long op aarde (still youtube)

Amazonewoud zit in vicieuze cirkel van ondergang

Het Amazonewoud dreigt in een vicieuze cirkel van fatale ontbossing te belanden, waarschuwen Duitse en Braziliaanse onderzoekers. De achteruitgang van het regenwoud wordt zo fel dat ze zichzelf gaat vermeerderen.

dinsdag 14 maart 2017 14:33
Spread the love

Het Amazonewoud, het grootste bosgeheel op aarde, is onderhevig aan zware ontbossing. Daarbovenop komt een steeds sterkere daling van de neerslag als gevolg van de klimaatverandering. Dat zet een vicieuze cirkel in gang die de achteruitgang van het Amazonewoud nog zal versnellen, zeggen onderzoekers op basis van een analyse van waterstromen in het gebied.

“Het Amazone-regenwoud is een van de kantelelementen in het klimaatsysteem van de aarde”, zegt hoofdauteur Delphine Clara Zemp van het Potsdam-instituut voor Klimaatimpactonderzoek in de vakpublicatie Nature. “Aan de ene kant verhoogt verminderde neerslag het risico op bossterfte, aan de andere kant kan verlies aan beboste oppervlakte regionale droogteperiodes nog versterken. Meer droogte kan dus tot minder bos leiden, wat dan weer tot meer droogte leidt, een vicieuze cirkel van elkaar versterkende gevolgen.

“De gevolgen van deze feedback tussen bomen en de atmosfeer was tot nog toe niet duidelijk. Onze studie biedt nieuw inzicht in deze kwestie. Ze belicht het risico op zichzelf versterkend bosverlies dat bovenop het bosverlies komt dat een rechtstreeks gevolg is van de verminderde neerslag.”

38 procent Amazonewoud bedreigd

Bij de halvering van de neerslag in het droge seizoen, kan minstens 10 procent van het bos verloren gaan als gevolg van dit zichzelf versterkende effect. Dit bosverlies komt bovenop het verlies van bos door de verminderde neerslag. Deze zichzelf versterkende bossterfte kan tot 38 procent van het Amazonewoud treffen.

Het Amazonewoud produceert zelf veel van het water dat het zelf nodig heeft in de vorm van de neerslag, zegt Henrique Barbosa van de Universiteit van São Paulo. Naarmate de mens meer bomen kapt en daardoor de temperaturen stijgen verstoort het die cyclus. “Dat zal uiteindelijk zelfs de nog ongerepte delen van de bossen treffen.”

Biodiversiteit kan dit zichzelf versterkende bosverlies tegengaan, zeggen onderzoekers. Hoe meer verscheiden de vegetatie in het Amazonegebied, hoe minder kwetsbaar ze is. “Elke soort reageert anders op stress. Een grotere variatie aan soorten kan het ecosysteem veerkrachtiger maken”, zegt ookMarina Hirota van de Federale Universiteit van Santa Catarina. “Het behoud van biodiversiteit gaat niet alleen maar over het behoud zelf van bomen, kruiden, vogels en insecten, het is ook een cruciaal instrument om het natuurlijk evenwicht op aarde te herstellen en te stabiliseren.”

Bron: Vicious circle of drought and forest loss in the Amazon

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!