Brief aan Hilde Crevits

Brief aan Hilde Crevits

dinsdag 7 maart 2017 21:08
Spread the love

Geachte onderwijsminister,

Dankzij u weten het weer. Het Vlaams onderwijs is toch nog ergens goed voor. Het werd door u misbruikt om een debatje te voeren over integratie. Door eventjes maar, hard uit te halen naar al die allochtone ouders die zich geen moer aantrekken van wat hun kroost presteert op school, weten we plots weer dat we in ons onderwijssysteem met de grootste sociale segregatie zitten van heel Europa. Sociale segregatie waar u nota bene, niets aan doet, integendeel, u versterkt ze nog onlangs door uw flagrant mislukte onderwijshervorming van het secundair onderwijs en het afbouwen van de GOK-middelen (cfr. mijn vorige brieven).

Om de segregatie helemaal te doen slagen, gaat u nog wat extra stigmatiseren: allochtone ouders spreken onvoldoende Nederlands thuis; komen niet naar oudercontacten en zijn dus prop nul geïnteresseerd in de schoolse vorderingen van zoon- of dochterlief. Het zijn met ander woorden slechte ouders. Hoe zouden ze ook? Ze komen hier toch maar om te profiteren van onze sociale zekerheid, nietwaar. Studeren en een job zoeken, dat komt gewoonweg niet in hen op. Het zit niet in hun cultuur.

U kunt dit soort meningen voeden met uw gratuite uitspraken. Deze uitspraken zijn niet eens gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek; u haalt een leerkracht aan uit Maasmechelen, dat zoals we weten, de navel van deze wereld is, en that’s it. Het is met andere woorden gratuite cafépraat, gelul, gebazel, totaal niet doordacht en helemaal niet empirisch geverifieerd. Zoals trouwens bevestigd werd door de storm van weerleggingen door onderwijssociologen uit heel het Vlaamse land, in de loop van deze maandag. Er was enkel applaus op de banken van uw rechtse coalitiepartner NV-A, uw schaduwminister en het extreemrechtse VB. Meteen weet u in welke kringen u zich de komende dagen een gratis pintje kunt permitteren in het parlement. 

Omstreeks twee uur in de namiddag kwam dan blijkbaar de verlossing van uw fractieleider in dat Parlement. ,,Het is goed dat we hierover eens forser in de media komen,’’ zegt Koen Van den Heuvel. (1) Integratie werd als thema teveel overgelaten aan NV-A, VB, VLD en zelfs SP.a, maar CD&V heeft daar ook een standpunt over, hoor! En wat voor één en dat gaan we nu eens duidelijk aan heel de wereld meedelen…crev17

Oef! Nu pas zijn we werkelijk verlost van ons dilemma. U wou gewoon maar wat stoer doen, gewoon om stoer te doen, voor de galerie. U meent het eigenlijk niet wat u zegt. U weet beter dan dit. Maar de politieke omstandigheden dwingen CD&V om op te schuiven naar rechts, ook al zijn ze eigenlijk een centrumpartij. Nu weet ik het weer. Dit gaat niet over onderwijs, dit gaat niet over die migrantenouders; het is gewoon politique politicienne’’, profileringsdrang van een partij in nood en ja, je hebt een zondenbok nodig en dat zijn dan maar de allochtonen zeker, die toch de Vlaamse media niet volgen, maar hele dagen op Al Jazeera zitten te staren?

,De rest van de partijtop was trouwens op de hoogte van de oproep die Crevits zou lanceren.’’ Dit was dus gewoon een ingestudeerd nummertje. We hoeven er niet zo zwaar aan te tillen, hé. Welnu, geachte mevrouw de onderwijsminister. Ik ga uw woorden au sérieux nemen; ik ga er dus nooit meer zwaar aan tillen.  Vanaf nu bent u voor mij het vederlichte lichtgewicht, wiens woorden terstond weer vervlieden in de stroom van ongefundeerde geruchten en zuchten.

U raakt mij niet meer; wat u zegt, zijn toch maar woorden in de wind. Ik trek mij geen jota aan van al uw omzendbrieven en verordeningen; uw doorlichters, pedagogische adviseurs en de mislukte soufflé van heel uw in elkaar gezakte onderwijshervorming kunnen de boom in, opgewaaid door het darmgereutel van de bruine winden die u laat. Uw luchtscheten, ik ruik ze niet. Ze worden verjaagd door het zilt van de zee dat door de tochtige ramen van mijn klaslokaal waait. Ik heb me nog nooit zo bevrijd gevoeld. (2)

Uw toegewijde leerkracht

voor de voorgaande brieven: https://patrickghyselen.wordpress.com/politicsmarxism/brief-aan-hilde-1/

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!