Zwarte economie nefast voor welvaart en welzijn

Zwarte economie nefast voor welvaart en welzijn

vrijdag 3 maart 2017 11:23
Spread the loveOnderschrift

Men zegt nogal gemakkelijk dat geld dat in het zwarte economische circuit circuleert rechtstreeks zijn economische meerwaarde heeft. Men doelt hier op het feit dat men rechtsreeks koopt en verkoopt zonder tussenkomst van de overheid. Deze redenering is wel heel kort door de bocht.

Wanneer we massa’s euro’s in deze “alternatieve ”economie brengen onttrekken we aan de overheid, een ongeveer gelijk bedrag inzake RSZ en belastingen. Met andere woorden we doen de gemeenschap, wij zelf dus, bloeden voor dit alternatief.

De gevolgen hiervan zijn catastrofaal voor onze samenleving. De regering moet de minderinkomsten compenseren door ofwel meer belastingen of sociale bijdragen te innen of door besparingen. Werknemers wiens lonen gekend zijn, zorgtrekkenden en gepensioneerden zijn de eerste slachtoffers.

Hoe uitgebreider het zwarte circuit, geschat op zowat 1/6 e van onze economie, die vandaag tussen de 400 en de 420 Miljard euro bedraagt, hoe meer de overheidsinkomsten en dus ook de uitgaven onder druk komen.

De gevolgen zijn niet te overzien. De remgelden bij ziekte moeten dan omhoog, werklozen zullen langere wachttijden moeten respecteren en private verzekeraars zullen zeker, tegen een hoge prijs, een graantje meepikken van wat eens onze ziekteverzekering was.

Een overheid met weinig geld kan ook niet investeren. Investeringen in wegenwerken of baggerwerken waar firma’s als De Nul niet alleen van leven maar ook werkgelegenheid mee scheppen.

Er gaat ook veel overheidsgeld naar onderzoek inzake medicatie en andere wetenschappelijke projecten. Zonder te investeren in dat onderzoek zouden we nooit ons welzijns- en welvaartsniveau hebben dat we vandaag bereiken. Onderzoek is veel te duur met een onzekere uitkomst, vandaar dat private instellingen of ondernemingen daar niet aan beginnen zonder steun van de regering.

Ook onderwijs de zorgsector en openbare diensten als spoorwegen, communicatie, post enz… zijn belangrijke diensten die alleen via ons geld bereikbaar moeten zijn voor alle inwoners arm en rijk. Deze diensten in private handen geven zou de winsten van aandeelouders boven het welzijn van de burgers stellen.

Het is niet mijn bedoeling om “alle” overheidstaken te beschrijven maar alleen om aan te tonen dat ons welzijn en de economie een sterke kapitaalkrachtige overheid nodig hebben. Het zwarte circuit laat deze zaken in de kou staan en biedt binnen een ruimere context dan deze van kopen en verkopen geen enkele meerwaarde integendeel.

take down
the paywall
steun ons nu!