Foute cijfers.  Foute feiten.  Zuhal Demir gaat zwaar uit de bocht.

Foute cijfers. Foute feiten. Zuhal Demir gaat zwaar uit de bocht.

dinsdag 28 februari 2017 12:30
Spread the loveOnderschrift

Beste Zuhal,  

Indien u zou menen dat deze brief bedoeld is om u te feliciteren met uw promotie tot staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, dan kan ik u slechts één ding zeggen. Stop nu met lezen. Want u feliciteren zal ik niet doen. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Door uw communicatie hebt u mij daartoe alle kansen ontnomen. Omdat u meende dat uw nieuwe, ronkende titel van staatssecretaris gelijkstond met voldoende kennis in de materie. Omdat u meende dat u bij uw aanstelling tot staatssecretaris onmiddellijk een autoriteit was in de aan u toegewezen werkgebieden. Dat is niet zo. Dat bewees u. Studie en zich inwerken in de materie zijn meer dan noodzakelijk. U oordeelde anders. U meende uw eigen wereldje te moeten creëren. Een eigen wereldje. Eigen nieuws. Zonder enige voeling met de realiteit.  

Bij het lezen van uw uitlatingen moet ik denken aan Donald Trump. Onlangs verwees de Amerikaanse president in een toespraak naar een recente aanslag in Zweden. Niemand wist van iets. Enkel de president bleek op de hoogte. Vanuit zijn eigen, geïsoleerde bubbel creëert hij zijn eigen nieuws. Dat nieuws zal zich nestelen in de hoofden van zijn gewillige toehoorders. Dat weet hij. Dat is wat hij wil bereiken.

Hetzelfde doet Geert Wilders. In een recent interview sprak hij over een radicale moslim als dader van de aanslag op Pim Fortuyn. Ongetwijfeld weet Wilders dat Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert Van der Graaf, een Nederlandse milieuactivist. Dat weet hij. Toch verdraait hij de werkelijkheid. Omwille van het eigen gewin.  

U doet net hetzelfde als Trump. Net hetzelfde als Wilders. Iedereen weet dat uw partij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia niet gunstig gezind is. Dat is nog zacht uitgedrukt. Als dank voor uw aanstelling tot staatssecretaris meende u uw trouw aan de partij te moeten bewijzen. Een slachtoffer was gemakkelijk gevonden. U zou eventjes de puntjes op de i zetten. Unia zou het geweten hebben. Met eigen cijfers ging u in de aanval. U creëerde eigen bewijzen. Cijfers en bewijzen, die ver van de waarheid stonden.   

U beweert dat de meeste klachten bij Unia gaan over discriminatie wegens ras. Tegelijkertijd zegt u dat Unia zwijgt over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. U vergeet de cijfers van 2016. Of u kent die cijfers niet. Want uit die cijfers blijkt dat 104 op 575 nieuwe dossiers over discriminatie op de werkvloer betrekking hadden op leeftijdsdiscriminatie. Bewust gaat u voorbij aan de recente communicatie van het Centrum aangaande dit probleem. Het Centrum stelt dat leeftijdsdiscriminatie nog altijd wordt onderschat. Dat deze nog altijd niet ernstig genomen wordt en bijna sociaal aanvaard is.  

U beweert dat het Gelijkekansencentrum te obsessief bezig is met de zwartepietendiscussie. Hier gaat u opnieuw in de fout. U verwart het Centrum met het Minderhedenforum. Dat forum is fel gekant tegen de figuur van zwarte piet. Unia daarentegen oordeelde dat er geen sprake kon zijn van enige strafbare vorm van racisme maar pleitte wel voor een constructief maatschappelijk debat. U gooit alles op een hoop. Bewust. Om zo uw grote gelijk te kunnen bewijzen.  

In uw aanval op Unia haalt u ook het boerkinidebat aan. Daarin laat u elke nuancering in dit debat vanwege het Gelijkekansencentrum achterwege. Alweer doet u dat bewust. U beweert dat het Centrum voorstander is van de boerkini. De waarheid is genuanceerder. Terecht stelt het Centrum dat de boerkini niet enkel onderdrukkend kan zijn maar ook bevrijdend. Het kan mensen, die liever hun lichaam bedekken, toch in staat stellen te sporten. Bovendien moet deze discussie ons ook toelaten te bepalen welke samenleving wij willen. Die terechte bemerkingen vanwege Unia laat u weg.   

Tot slot heb ik datgene gedaan wat u blijkbaar nagelaten hebt. Ik heb het recentste jaarverslag (van 2015) heel even geraadpleegd. Dat levert enkele interessante cijfers op. In 2015 ontving het Centrum 4.554 meldingen. Die meldingen hebben geleid tot het openen van 1.596 dossiers. In dat jaarverslag wordt een uitsplitsing gemaakt naar discriminatiecriterium. Daaruit blijkt dat 38 procent van de dossiers gebaseerd is op raciale criteria. De rest van de dossiers handelt rond handicap (22 procent), geloof of levensbeschouwing (19 procent), seksuele geaardheid (5 procent), leeftijd (5 procent), vermogen (4 procent), gezondheidstoestand (4 procent), burgerlijke staat (1 procent), politieke overtuiging (1 procent) en andere gronden (2 procent).  

Die cijfers moeten aantonen dat het Gelijkekansencentrum wel degelijk bekommerd is om gelijke kansen voor iedereen. Het Centrum is er niet enkel voor de klagende allochtoon. Het bewijst dat Unia wel degelijk een centrum is voor gelijkheid van kansen. U doet de werkelijkheid geweld aan. Door bewust onvolledigheid te laten insluipen in uw aanval. Door in uw aanval bewust de werkelijkheid te verdraaien. Dit is niet een alleenstaand geval. Dat gebeurt wel meer in uw partijcommunicatie. Die evolutie is betreurenswaardig.  

Beste Zuhal, ik mag hopen dat uw verborgen agenda het debat niet zal gijzelen. Dat u in alle eerlijkheid het gesprek aangaat. Met de juiste cijfers. Met de juiste werkelijkheid. Dat zou mooi zijn. Dat zou juist zijn. Dat zou het enige juiste zijn.  

Met vriendelijke groeten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!