Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Streep door 715 jongerenbanen in de zorgsector

Jongeren begeleiden naar een vaste job en werkbaar werk promoten voor oudere werknemers: het zou een logisch beleid zijn van de regering. De realiteit is vandaag echter het tegenovergestelde', schrijft Sander Vandecapelle (PVDA)

maandag 27 februari 2017 18:49
Spread the love

De zogeheten rimpeldagen in de zorgsector, extra vakantiedagen voor oudere werknemers, staan op de helling bij de federale regering. Die maatregel is vooral absurd omdat de Vlaamse regering zopas besliste om 715 jongerenbanen in de zorgsector te schrappen. De Vlaamse commissie voor Werk en Sociale Economie stemde op donderdag 23 februari bijna eensgezind voor het decreet dat de tewerkstellingsmaatregelen vanaf 15 maart stap voor stap zal laten uitdoven. Een besparingsmaatregel van 10 miljoen euro. De onderfinanciering van de zorg is het echte probleem dat deze regeringen moet aanpakken.

Streep door jongerenbanen

Ann is chauffeur en brengt elke morgen en elke avond bejaarden van en naar het dagverzorgingscentrum. Femke helpt in het centrum bij het bereiden, bedelen en toedienen van maaltijden. Vanuit de instelling waar ze werken, krijgen ze een opleiding aangeboden. Zodoende verwerven ze de nodige competenties om de job onder de knie te krijgen. Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) kreeg groen licht in de Vlaamse commissie voor werk om deze contracten te laten uitdoven. Werk is er nochtans genoeg. Een zeventigtal dagverzorgingscentra zit zonder chauffeur. Wie gaat deze bejaarden nog vervoeren? En voor hulp in de instelling vallen ook vijftig jobs weg. Is extra hulp voor bejaarden tijdens de maaltijden een luxe?

Met één pennentrek en zonder enig overleg worden meer dan zevenhonderd jongeren in totale onzekerheid geplaatst door minister Muyters. Het gaat om de zogenaamde generatiepactbanen voor laagopgeleide jongeren. Meer dan 100 jongeren verliezen hun job in de dagverzorgingscentra, bijna 400 in de buitenschoolse kinderopvang van kinderopvangcentra en meer dan 150 die een opleiding volgen via deeltijds werken deeltijds leren in diverse sociale profit-sectoren.

Het jongerenbanenplan had als doel laaggekwalificeerde jongeren, via een werkervaring in een zorgcentrum, de nodige competenties te bezorgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het bood de 715 jongeren perspectief naar werk mét arbeidscontract en mét opleiding. De jongerenbanen waren specifiek bedoeld voor mensen die het moeilijk hebben. Honderden jongeren verliezen nu die belangrijke trampoline naar een gezonde verdere loopbaan. De beslissing van minister Muyters zal de jongeren terug in de armoede duwen zonder arbeidscontract.

Rimpeldagen voor werkbaar werk

“De rimpeldagen zijn een manier om de zorgsector aantrekkelijk te maken voor nieuwe werknemers”, zegt vakbondsafgevaardigde Dennis. “Onze sector is onaantrekkelijk omwille van de hoge flexibiliteit en de minder goede arbeidsvoorwaarden. Nu dreigt de federale regering de rimpeldagen af te pakken. Daardoor zullen oudere werknemers dit werk in de toekomst niet meer volhouden. Er zijn vandaag al erg veel problemen van burn-out in onze sector, dat zal enkel verergeren.”

De rimpeldagen waren bedoeld voor oudere werknemers, om het mogelijk te maken in de zorgsector aan de slag te blijven. Vanaf 45 jaar heb je recht op één extra verlofdag per maand bij een voltijds contract, vanaf 50 jaar worden dat twee dagen en vanaf 55 jaar drie dagen. Dat systeem zou nu worden ingeperkt. Een bittere pil, vooral omdat de werknemers deze extra dagen zelf betaald hebben. De rimpeldagen kwamen er in de plaats van 2 procent loonsopslag. Dat was een deal die de sector destijds aanvaardde, ondanks de lage lonen. De gedeeltelijke afschaffing van het systeem betekent dus opnieuw looninlevering.

Witte woede blijft nodig

Met bijna 20.000 kwamen collega’s van alle non-profitsectoren op straat. Wit van woede omdat het beleid potdoof blijft voor een sector die op maat van de mensen hoort te werken. Maggie De Block (Open Vld) haastte zich om aan te kondigen dat de rimpeldagen een verworven recht zijn voor de huidige generatie. De zorgwerkers die nu jonger dan 45 zijn, blijven echter in onzekerheid.

Minister Muyters (N-VA) bezweek voorlopig niet onder de druk en schrapte alsnog de jongerenbanen. De rimpeldagen voor de volgende generatie zijn niet gegarandeerd. Momenteel zijn werknemers en werkgevers volop in onderhandelingen met de betreffende kabinetten. De werknemersbeweging blijft terecht druk zetten en roept zijn achterban op om op 21 maart terug naar Brussel te trekken

Hoeksteen van de zorgsector

Het personeel is de hoeksteen van de zorg en geen kostenfactor. Ze bieden hulp bij zorgvragen in Vlaanderen dat vandaag één van de rijkste regio’s ter wereld is. Met veel poeha kondigde de regering aan dat ze 65 miljoen extra zouden voorzien in de zorgsector. Dat is echter helemaal niet voldoende om een antwoord te bieden op de groeiende noden. Willen we dezelfde kwaliteit bewaren, dan heeft de sector nood aan 247 miljoen extra. De nadruk bij de regering ligt dus op besparen. Snoeien in een sector voor mensen, dat is een maatschappelijke opvatting die de zorgvragers en het personeel van de sector niet met de ministers delen.

Auteur: Sander Vandecapelle, is actief in de zorgsector en voorzitter van de PVDA in Vlaams-Brabant

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!