(woonzorgbrussel.be)

17.000 oudere zorgbehoevenden zonder steun overheid door computerprobleem

Socialistische en liberale mutualiteiten en neutrale en onafhankelijke ziekenfondsen klagen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan voor zijn slechte werking. Fouten in het nieuw softwareprogramma van de dienst verhinderen de correcte behandeling van duizenden aanvragen voor hulp aan 65-plussers met zorgbehoeften en een laag inkomen.

vrijdag 24 februari 2017 19:33
Spread the love

Sinds 1 januari 2017 werd een deel van de sociale bescherming overgedragen van het federale niveau naar het niveau van de gemeenschappen. De financiële steun van de overheid voor bejaarden die hulpbehoevend zijn en een laag inkomen hebben wordt vanaf die datum door de Vlaamse Gemeenschap geregeld. In de praktijk staan de zorgkassen van mutualiteiten en ziekenfondsen in voor de behandeling van deze aanvragen.

Ongeveer 17000 65-plussers in Vlaanderen blijken echter nodeloos lang te moeten wachten op de goedkeuring van hun aanvraag. De betrokken zorgkassen stuiten immers op zware problemen om hun aanvraag te behandelen, omdat ze geen toegang krijgen tot de gegevens van de aanvragers bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Deze dienst heeft namelijk net voor de overdracht van deze bevoegdheid beslist een gloednieuw softwaresysteem te installeren. Dat systeem blijkt zeer slecht te werken.

Het gevolg is dat deze 17000 personen onnodig lang moeten wachten op de toekenning van hun financiële tegemoetkoming. “Het is bijzonder pijnlijk dat net de meest kwetsbare mensen in onze samenleving daar de dupe van zijn’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College (VICO), de koepel van alle mutualiteiten en ziekenfondsen in Vlaanderen.

Deze steun van de overheid aan 65-plussers, die zorgbehoevend zijn en een beperkt inkomen hebben, bedraagt maandelijks tussen 80 en 560 euro (naargelang de hoogte van het inkomen en de benodigde zorg). “Vaak gaat het om mensen met een klein pensioen die veel zorg nodig hebben. Voor hen maakt dat bedrag het verschil tussen een menswaardig bestaan of niet.”

De zorgkassen dringen al maanden bij de FOD Sociale Zekerheid aan op een oplossing, maar die blijft voorlopig uit. “De zorgkassen staan machteloos, de oplossing voor dit probleem moet van het federaal niveau komen.”

take down
the paywall
steun ons nu!