Op 26 juni 2015 juichte een menigte in Washington DC de beslissing toe van het Hooggerechtshof om het recht te bevestigen dat staten het homohuwelijk kunnen legaliseren en dat staten die dat niet doen, homohuwelijken uit wel erkennende staten eveneens moeten erkennen (WikMedia Commons)
Nieuws, Samenleving -

Minder zelfdoding jongeren in VS-staten die homohuwelijk legaliseren

In de Amerikaanse staten waar het homohuwelijk is toegelaten, daalt het aantal zelfmoordpogingen bij tieners. Dat blijkt uit onderzoek van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. (Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal op het nummer106 (www.tele-onthaal.be) of bij Zelfmoordlijn 1813 of (www.zelfmoord1813.be).

donderdag 23 februari 2017 16:20
Spread the love

De Amerikaanse Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health vergeleek de cijfers over zelfdoding en pogingen tot zelfdoding in verschillende Amerikaanse staten van 1999 tot 2015, waaronder ook de 32 staten die tussen 2004 en 2015 het homohuwelijk wettelijk hebben toegelaten. In het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Pediatrics schrijven de onderzoekers dat deze legalisering in de betrokken staten tot 134.000 minder zelfdoding en pogingen tot zelfdoding leidt onder tieners.

Zodra een staat het homohuwelijk goedkeurt, leidt dat gemiddeld tot een daling van 7 procent in het aantal pogingen tot zelfdoding bij tieners – onder homo- en biseksuele tieners is de daling met 14 procent nog meer uitgesproken.

“Dit onderzoek gaat over studenten op de middelbare school, die in de meeste gevallen niet op korte termijn zullen trouwen”, zegt hoofdauteur Julia Raifman van het Department Epidemiologie van de Bloomberg School.

“De goedkeuring van het homohuwelijk vermindert het structurele stigma dat geassocieerd wordt met andere dan heteroseksuele oriëntatie. Mogelijk zorgt de bevestiging van gelijkheid van rechten de leerlingen er voor dat ze zich minder gestigmatiseerd voelen – zelfs als ze geen onmiddellijke plannen hebben om daarvan gebruik te maken. Dat maakt het hoopvoller voor de toekomst.”

Zelfdoding is de tweede grootste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 24 in de VS en de cijfers stijgen. Homoseksuele en biseksuele studenten lopen een nog hoger risico. In de studie geeft 29 procent onder hen aan in het voorbije jaar een poging tot zelfdoding te hebben ondernomen, tegenover 6 procent van de heteroseksuele studenten.

Belangrijk positief signaal

Volgens onderzoeker Raifman zijn deze resultaten een belangrijk signaal voor de politieke beleidsvoerders. “We kunnen het allemaal eens zijn over de wenselijkheid van minder pogingen tot zelfdoding bij tieners, los van onze politieke voorkeur”, zegt ze. “Beleidsmakers moeten er zich echter bewust van zijn dat hun beslissingen over homorechten een reëel effect hebben op de mentale stabiliteit van tieners. Het beleid aan de top heeft zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de mensen.”

Op 26 juni 2015 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat staten het recht niet hebben om koppels van hetzelfde geslacht het recht op het huwelijk te ontzeggen aan. Ze moeten een dergelijk huwelijk ook erkennen als dat in een andere staat is voltrokken, die dat recht wel erkent.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal op het nummer106 (www.tele-onthaal.be) of bij Zelfmoordlijn 1813 of (www.zelfmoord1813.be).

take down
the paywall
steun ons nu!