Ontslag nemen poenpakker! Dat is wat jij moet doen!

Ontslag nemen poenpakker! Dat is wat jij moet doen!

woensdag 15 februari 2017 08:30
Spread the love

“En dan ontstaat er een perceptie van poenschepper. Maar ik ben nooit een poenschepper geweest”, sprak de man die net geen 400.000 euro per jaar weet bij elkaar te sprokkelen door het cumuleren van verschillende mandaten. “Ik ben geen poenschepper”, sprak de man die elk jaar een huis kan kopen door zijn cumulgedrag. U weet wel, zo een stel bakstenen waar Jan modaal twintig tot dertig jaar voor moet gaan werken.

En om dat te bewijzen laat de poenschepper nu 15.000€ schieten. Hij neemt ontslag bij Telenet. Een inlevering van nog geen vijf procent op zijn schabouwelijke totaalbedrag moet een bepaalde ‘perceptie’ bij de publieke opinie doorbreken. Die ‘grootse’ daad moet, zo hoopt de poenschepper, voldoende zijn om de rust rond zijn persoon te laten terugkeren.

Serieus? Zou die dat nu echt denken, dat dit voldoende moet zijn na zijn gedrag van de laatste dagen?

Denkt hij nu echt dat die vijf procent zijn leugens zullen doen verdwijnen?

Dat die vijf procent zijn schijnheilig gedrag zullen goedpraten?

Of de verwijten die hij anderen maakte, terwijl hij zelf een grote potverteerder blijkt te zijn, zullen doen vergeten?

Dat die vijf procent iets van geloofwaardigheid in zijn persoon zullen doen terugwinnen?

Denkt die poenschepper nu echt dat hij een schepen die ontslag nam mag feliciteren, zonder nu zelf te moeten opstappen. Dat hij kan blijven zitten en pertinent kan weigeren van zelf te doen wat hij van anderen eist?! Zeker in de wetenschap dat wat hij deed nog zoveel keer erger is dan de schepen die zijn verantwoordelijkheid wel nam.

Neen, dat gaat niet!

Opstappen Bracke, opstappen, uit al uw functies. Geen vijf, geen tien, geen vijftig procent zal u nog redden. Jij staat voor alles wat zo fout is in de politiek. Jij bent één van de zweren die moeten worden weggesneden. En dat liefst zo snel mogelijk.

take down
the paywall
steun ons nu!