Peking, zomer 2016, dit is geen mist maar smog (Hung Chung Chih/Shutterstock)
Nieuws -

Steeds meer Chinezen sterven door fijnstof van het autoverkeer

Steeds meer Chinezen sterven aan hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Een grote overkoepelende studie linkt dat ziektebeeld rechtstreeks aan de toename van fijnstof in de steden, ten gevolge van het toenemend autoverkeer.

vrijdag 10 februari 2017 16:38
Spread the love

Dankzij een nieuw netwerk voor monitoring van de luchtkwaliteit konden de onderzoekers van het Chinese Centrum voor de Bestrijding en Preventie van Ziekten een verband vinden tussen de fijnstof- en sterftecijfers in het hele land. In 272 steden hebben ze een toename vastgesteld van PM2.5-fijnstofdeeltjes, fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (een micrometer, symbool µm, is een duizendste deel van één millimeter) . Tegelijk zagen ze een gelijkaardige toename van hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen.

De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan PM2.5-fijnstofdeeltjes bedraagt in alle wereldsteden 56 microgram per kubieke meter (een microgram, symbool ?g, is een duizendste deel van één milligram). Volgens de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag dat niet hoger dan 10 ?g zijn. Bij elke stijging met 10 ?g neemt het aantal overlijdens dat niet door ongevallen werd veroorzaakt toe met 0,22 procent. Het aantal overlijdens als gevolg van aandoeningen van de luchtwegen neemt toe met 0,29 procent per stijging met 10 ?g.

Meer doden in warmere steden

Er sterven bovendien in verhouding meer mensen ouder dan 75 en meer mensen met een lagere scholing aan ademhalingsstoornissen ten gevolge van fijnstof. In steden met een hogere gemiddelde temperatuur ligt dat sterftecijfer nog hoger. Wellicht komen de mensen daar vaker buiten of zetten ze hun raam vaker open, waardoor ze meer worden blootgesteld aan het fijnstof.

De studie in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine is volgens de onderzoekers de grootste epidemiologische studie ooit van fijnstof in een ontwikkelingsland.

“Luchtvervuiling door fijnstof (PM2.5) is een van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid in ontwikkelingslanden, waaronder China”, zegt hoofdauteur Maigeng Said Zhou.

De laatste jaren komen er steeds vaker alarmberichten over de luchtvervuiling in China. Zo bleek in 2015 al dat acht van de tien Chinese steden met zware luchtvervuiling kampen. Peking kondigde in december 2016 nog het hoogste smogalarm af. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!