De muur van Trump-Obama-Bush houdt vooral dieren tegen

De muur van Trump-Obama-Bush houdt vooral dieren tegen

President Donald Trump wil de bestaande muur afwerken, die presidenten George W. Bush en Barack Obama hebben gebouwd tussen Mexico en de VS. Wanhopige mensen blijven echter oplossingen vinden om die muur te omzeilen. Dieren kunnen dat niet en worden door deze muur in hun levenskansen bedreigd.

donderdag 9 februari 2017 15:14
Spread the love

Sinds 2006 hebben Republikeins president George W. Bush en Democratisch president Barack Obama reeds 1.100 kilometer, 30 procent van de grens, gebouwd tussen Mexico en de VS. President Donald Trump wil het werk van zijn voorgangers vervolledigen en de grens volledig afsluiten met muren, waarvan wordt gesteld dat ze fysiek onoverbrugbaar zullen zijn.

Wilde dieren houden in hun leefwereld geen enkele rekening met staatsgrenzen. Wanhopige mensen bedenken ingenieuze oplossingen om de muur toch te omzeilen, dieren kunnen dat niet. “Dat zal grote problemen opleveren voor wilde dieren”, zegt Jesse Lasky, onderzoeker aan de Pennsylvania State University. Hij is auteur van een studie uit 2011 waarin gewaarschuwd wordt dat meer dan vijftig diersoorten lijden onder de reeds bestaande afscheidingsmuren. De studie stelt dat nog meer dieren er last van krijgen als de muur verder wordt uitgebreid. Ondanks zijn grote gestalte is de poema (Puma concollor) of ‘cougar’ meer verwant met de kat dan met de leeuw. Voor deze uitstekende bergbeklimmer is een steile muur echter onoverkomelijk (WikiMedia Commons)

Lasky legt in zijn onderzoek uit dat het scheiden van de ecosystemen in het grotendeels droge halfwoestijnachtige grensgebied een belemmering is voor de normale gedragspatronen van de dieren, onder meer voor de zoektocht naar drinkbaar water. Jachtterreinen van roofdieren worden erdoor verkleind, natuurlijke migraties naar andere gebieden kan niet meer.

Ook het paargedrag wordt anders, dieren zoeken meer genetisch nauw verwante partners. De poema (‘cougar’ – Puma concollor), de Mexicaanse wolf (‘lobo’ – Canis lupus baileyi), de Amerikaanse zwarte beer (Ursus americanus), de grootoorkitvos (Vulpes macrotis) en het Noord-Amerikaans stekelvarken (Erethizon dorsatum) zijn enkele van de zoogdieren die door de muur in gevaar komen.

Muren stoppen alles, behalve mensenDe enige diersoort die dergelijke hindernissen kan overwinnen is de Homo sapiens (letterlijke betekenis: ‘wijze mens’). Wanhopige mensen zijn tot veel in staat (borderwars.weebly.com)

Een Britse studie uit 2014 stelt vast dat muren de bewegingen van dieren beperken, maar niet die van mensen. Jamie McCallum, oprichter van consultancybureau Transfrontier International en auteur van de studie, zegt dat de muur tussen Mexico en de Vs aanzienlijke schade toebrengt aan het dierenleven. Mensen die wanhopig zijn bedenken daarentegen telkens weer manieren om deze barrières te omzeilen. Dieren zijn niet in staat om dergelijke strategieën te bedenken.

Rurik List, ecoloog aan de Autonome Metropolitaanse Universiteit in Mexico, bestudeert het grensgebied tussen Mexico en de VS al sinds 1993. Hij bevestigt dat een muur de bewegingsvrijheid van dieren ernstig beperkt en daarmee ook de mogelijkheden van dieren zich aan te passen aan de klimaatverandering.

“We weten dat bizons nu nog door prikkeldraad breken als ze de grens over willen. Daardoor geven ze ook kleinere dieren de gelegenheid om daar over te steken. Als er een muur komt, is dat ook voor hen gedaan”, concludeert List.

Trump’s wall puts wildlife at risk

Conservation biogeography of the US–Mexico border: a transcontinental risk assessment of barriers to animal dispersal

Conservation on International Boundaries: The Impact of Security Barriers on Selected Terrestrial Mammals in Four Protected Areas in Arizona, USA

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!