Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, België -

Manifest #NOMUSLIMBAN #NOTRUMP: tegen radicale uitsluiting is radicale weerstand nodig

Op zondag 12 februari 2017 roept een aantal burgers op tot actie. Als antwoord op de duidelijk onaanvaardbare politieke tendensen die vanuit de Trump-administratie worden gepoogd, is een vreedzame bijeenkomst gepland tegenover de Amerikaanse ambassade in Brussel. En dit is het manifest dat het burgerinitiatief verspreidt.

woensdag 8 februari 2017 15:05
Spread the love

Voor het recht van allen op leven, vrijheid en het streven naar geluk! Tegen elk despotisme!

Als burgers zijn wij diep verontwaardigd over de moslimban uitgevaardigd door VS-president Donald J. Trump. Alsook zijn wij diep verontwaardigd over de zwakke tot vergoelijkende reacties op de moslimban. De Belgische overheden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de rechten en de vrijheden van alle burgers te garanderen. 

Daarom eisen wij: 

No ban never! Noch gisteren, vandaag of morgen. Geen deportatie of reisverbod vanop Belgisch grondgebied van moslims en andere inwoners uit de zeven in Trumps bevel vermelde landen. 

– Géén Trump in België zolang bevolkingsgroepen uitgesloten worden. Een duidelijk signaal en daden vanuit de Belgische overheden om de mensenrechten te garanderen, door de activering van het hoofdstuk ‘ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht’ van het Belgisch Strafwetboek voor alle slachtoffers.

– Een beweging die niet kleurenblind is maar zich verzet tegen elke vorm van racisme, seksisme, transfobie, misogynie, witte privileges, antisemitisme, homofobie, islamofobie, seksueel geweld en andere onrechtvaardigheden.

– België met Brussel als hoofdstad van Europa het voortouw neemt van een menselijk migratiebeleid waarin we onze eigen muren afbreken van Calais tot Hongarije.

– Een samenleving waar gelijkheid voorop staat, die het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk omzet in daden.

– Meer dan ooit eendracht, samenwerking en actie tegen elke vorm van discriminatie en uitsluiting.

Dit is een breed burgerinitiatief dat partijpolitiek overstijgt. Dus roepen wij op om met slogans en beelden te komen die de boodschap van eendracht en samenwerking uitdragen! 

In solidariteit met de protesten van Standing Rock, Black Lives Matter, de Latijns-Amerikaanse gemeenschap, LGBTQ + gemeenschap en alle groepen en gemeenschappen – zowel binnen als buiten de Verenigde Staten – die zich beledigd voelen door de acties en het discours van president Donald J. Trump.

Concreet roepen wij iedereen op om deze woorden kracht bij te zetten door op zondag 12 februari 2017 om 15u deel te nemen aan een protestmanifestatie in het centrum van Europa, Brussel. Avenue des Arts, aan de overkant van de Amerikaanse ambassade.

Meer info: https://www.facebook.com/events/1668105833487635/

Wie dit manifest wil ondertekenen mag gebruik maken van deze link: https://www.petitions24.com/nobannowalls#form

Dit manifest wordt al ondertekend door:

Orlando Verde, stafmedewerker Kif Kif
Ciska Hoet, directeur RoSa
Malikka Bouaissa, coördinator Al.Arte vzw
Wouter Arrazola de Oñate, arts volksgezondheid
Elke Vandeperre, coördinator Motief vzw
Marijke Pinoy, actrice.
Gino Hoppe, vakbondssecretaris ACOD Overheidsdiensten (federale peiler)
Chris Moortgat, vakbondssecretaris ACOD Overheidsdiensten (Vlaamse peiler)
Peter Veltmans, vakbondsafgevaardigde ACOD Financiën
Evie Embrechts (feministe en socialiste)
Marijke Colle, ecosocialiste en feministe
Frie Van Camp, gepensioneerd pedagogisch adviseur secundair onderwijs, lid ACOD en Amnesty International
Thomas Weyts, SAP-LCR
Pascal Debruyne, voorzitter Uit De Marge
Ikrame Kastit, co-coördinator Uit De Marge
Nina Henkens, stafmedewerker Uit De Marge
Hilde Van Vreckom, Advocate bij het advocatenkantoor CASABEL in Nijvel-Brussel
Ingrid Tiggelovend, coördinator Studio Sesam vzw
Assia Missaoui, BOEH
Sascha Reunes, Docent volwassenenonderwijs & zelfstandige in bijberoep SCVO Encora & Honey Badger
Rachida El Garani, zelfstandig regisseur/freelancer
Tunde Adefioye – City dramaturg/stadsdramaturg
Thomas Decreus – De Wereld Morgen
Keltoum Belorf – De Wereld Morgen
Helenka Spanjer – De Wereld Morgen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!